FANDOM


aşmak (nedir)

Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

Örnek: İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz. F. R. Atay

Süre geçmek, bitmek, sona ermek

Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek.

Görünmeden kaçmak.

Pass beyond. go beyond. pass over. pass. overrun. exceed. be in excess of. surpass. bestride. clear. defeat. negotiate. outgo. outreach. overbrim. overlap. stride. surmount. top. transcend. transgress.

Clear. exceed. overstep. surpass. transcend. to pass over. to go beyond. to climb over. to surpass. to exceed. to surmount. to overcome.

To pass over / beyond. to climb over. to jump over. to leap over. to exceed. to surpass. to be more / over. to pass / to go beyond. get over. post up. surmount.

başından aşmak

İşi başından aşmak

Pek çok işi olmak, iş içinde kaybolmak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.