FANDOM


Bakınız

Şablon:Başarılarbakınız - d {{Başarılarbakınız}}


Sektörlere göre başarılar
Yenişehir başarıları
Yenişehir başarıları/DYNED
Yenişehir başarıları/SPOR
Yenişehir başarıları/SAĞLIK
Yenişehir başarıları/SYDV
Yenişehir başarıları/TSHH
Yenişehir başarıları/EĞİTİM
Yenişehir başarıları/YERLEŞME
Yenişehir başarıları/YAYGIN EĞİTİM
Yenişehir başarıları/GÜVENLİK SEKTÖRÜ
Yenişehir başarıları/TARIM
Yenişehir başarıları/NÜFUS
Yenişehir başarıları/MALİYE
Yenişehir başarıları/MÜFTÜLÜK
Yenişehir başarıları/KÖYDES
Yenişehir başarıları/TAMİR -TADİL
Yenişehir başarıları/YARIŞMALAR
Yenişehir başarıları/KURULUŞ ÇALIŞMALARI
Yenişehir başarıları/

Alfabetik başarı listesi
Yenişehir başarıları/SPOR
Yenişehir başarıları/Cimnastik
Yenişehir başarıları/Cimnastik salonları
Yenişehir başarıları/Cimnastik antrenörlük kursları
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce ligi
Yenişehir başarıları/Bocce sahaları
Yenişehir başarıları/Bocce antrenörlük kursları
Yenişehir başarıları/Badminton
Yenişehir başarıları/Badminton ligi
Yenişehir başarıları/Badminton sahaları
Yenişehir başarıları/Basketbol
Yenişehir başarıları/Basketbol ligi
Yenişehir başarıları/Basketbol Türkiye başarıları
Yenişehir başarıları/EĞİTİM
Yenişehir başarıları/Beyaz bayrak
Yenişehir başarıları/Dyned
Yenişehir başarıları/Okul sporları
Yenişehir başarıları/MÜFTÜLÜK
Yenişehir başarıları/Taziye evi
Taziye evi
Yenişehir başarıları/SYDV
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/TSHH
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce

Başarı tasarımları
Tasarım - Tasarımlar
Tasarım çalışmaları - Tasarım yarışmaları
Tasarım/Akıllı tahta - Tasarım/DynEd
Tasarım/Okul Öncesi Eğitim
Tasarım/SBS - Tasarım/Spor
Olimpiyat merkezi projesi dosya kapağı

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik
OHM
Çok amaçlı salonlarla kapalı badminton kortları oluşturma projesi

Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo

Bakınız

Başarı - Başarılar - Başarılarımız
Vefk - Ahmet Vefik Paşa- Muvaffak - Muvaffakiyet Cem'i Muvaffakiyât Muvafık - Tevfik - Tevfik-i ezel - Tevfik Efendi(Hafız Enderuni) - Tevfik-i ilahi

Olimpiyat merkezi proje üst kapak

Bunun yüksek çözünürlüğü yüklenmeli

Bakınız

Şablon:Başarılarbakınız - d {{Başarılarbakınız}}


Sektörlere göre başarılar
Yenişehir başarıları
Yenişehir başarıları/DYNED
Yenişehir başarıları/SPOR
Yenişehir başarıları/SAĞLIK
Yenişehir başarıları/SYDV
Yenişehir başarıları/TSHH
Yenişehir başarıları/EĞİTİM
Yenişehir başarıları/YERLEŞME
Yenişehir başarıları/YAYGIN EĞİTİM
Yenişehir başarıları/GÜVENLİK SEKTÖRÜ
Yenişehir başarıları/TARIM
Yenişehir başarıları/NÜFUS
Yenişehir başarıları/MALİYE
Yenişehir başarıları/MÜFTÜLÜK
Yenişehir başarıları/KÖYDES
Yenişehir başarıları/TAMİR -TADİL
Yenişehir başarıları/YARIŞMALAR
Yenişehir başarıları/KURULUŞ ÇALIŞMALARI
Yenişehir başarıları/

Alfabetik başarı listesi
Yenişehir başarıları/SPOR
Yenişehir başarıları/Cimnastik
Yenişehir başarıları/Cimnastik salonları
Yenişehir başarıları/Cimnastik antrenörlük kursları
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce ligi
Yenişehir başarıları/Bocce sahaları
Yenişehir başarıları/Bocce antrenörlük kursları
Yenişehir başarıları/Badminton
Yenişehir başarıları/Badminton ligi
Yenişehir başarıları/Badminton sahaları
Yenişehir başarıları/Basketbol
Yenişehir başarıları/Basketbol ligi
Yenişehir başarıları/Basketbol Türkiye başarıları
Yenişehir başarıları/EĞİTİM
Yenişehir başarıları/Beyaz bayrak
Yenişehir başarıları/Dyned
Yenişehir başarıları/Okul sporları
Yenişehir başarıları/MÜFTÜLÜK
Yenişehir başarıları/Taziye evi
Taziye evi
Yenişehir başarıları/SYDV
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/TSHH
Yenişehir başarıları/Bocce
Yenişehir başarıları/Bocce

Başarı tasarımları
Tasarım - Tasarımlar
Tasarım çalışmaları - Tasarım yarışmaları
Tasarım/Akıllı tahta - Tasarım/DynEd
Tasarım/Okul Öncesi Eğitim
Tasarım/SBS - Tasarım/Spor
Olimpiyat merkezi projesi dosya kapağı

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik
OHM
Çok amaçlı salonlarla kapalı badminton kortları oluşturma projesi

Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo

Bakınız

Başarı - Başarılar - Başarılarımız
Vefk - Ahmet Vefik Paşa- Muvaffak - Muvaffakiyet Cem'i Muvaffakiyât Muvafık - Tevfik - Tevfik-i ezel - Tevfik Efendi(Hafız Enderuni) - Tevfik-i ilahi

Olimpiyat merkezi proje üst kapak

Bunun yüksek çözünürlüğü yüklenmeli

  • Muvaffakiyet (C: Muvaffakiyât) (Vefk. den) Allah'ın yardımıyla başarı gösterme.
  • Ele geçirme, başarma.
  • Vefk Uygun gelme. Uyma. Mutabakat. Muvafık olma. İşi iyi gitme.
  • Tesirli dua.
[1] bir işin üstesinden gelme durumu
[2] başarma işi

misallerEdit

VecizelerEdit

Başaranlar yöntem arayanlar; başarısızlar mazeret arayanlar.

Tercümeleri Edit

en:achievement
accomplishment

Türk dillerine tercümeleriEdit

azmüvəffəqiyyət
tt:uñış

Memurlar.netEdit

http://forum.memurlar.net/konu/1478563/

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin Takdirname - başlığı Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül olarak değiştirilip söz konusu madde metni yeniden düzenlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle de 657 sayılı Kanunun ?Ödül? başlıklı 123 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 6111 Sayılı Kanun İle 657 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi değiştirilmiş, 6110 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu maddeler ile ilgili yapılan değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için anılan maddelerin önce eski hali sonra ise değişiklikten sonraki yeni hali tablo şeklinde aşağıya çıkarılmıştır

  • Eski

Takdirname

Madde 122- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

  • Yeni

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Madde 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

  • Eski

Ödül

Madde 123- Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun

binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

DEMEKTEDİR FAKAT BU BAŞARI BELGESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR. ÖNCEDEN ALINMIŞ TAKDİR BELGELERİ BAŞARI BELGESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKMİDİR, AYRICA ALINAN BİR TEK BAŞARI BELGESİNEDE ÖDÜL VERİLEBİLİR Mİ? VE BİR MALİ YILDA ÜÇ KEZ BAŞARI BELGESİ ALAMAYAN MEMURLARIN BAŞARI BELGELERİ DİĞER MALİ YILLARA SARKABİLİR Mİ?

BİLGİSİ OLAN VARSA PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM


Ödül yönetmeliğinin tam metni ise ; Edit

---Tanımda 1 yıl içerisinde 3 başarı belgesi alan diye bir ibare yok.. yani farklı zamanlarda 3 başarı belgesi alanda mülki amirin onayıyla üstün başarı belgesi ve para ödülü verilebilir.. 1 yıl ibaresi yok.

---Her alınan başarı belgesine para verilmiyecek 3 tane başarı belgesi sonucu üstün başarı belgesine illerde valiler tarafından verilecek.

---eski takdirnamelerin başarı belgesi ne çevrileceği ile ilgili bir ibare olmadığından o konu uygulama sonucu ortaya çıkacaktır.(Umutsuz gibi)

Kendi yorumumdur..

Böyle bir uygulama ile ilgili üstün başarı belgesi alan var mı?Edit

Geçmiş dönemde alınan takdir belgesi yeni sistemde başarı belgesi olarak mı değerlendiriliyor.

bu soru benim içinde önemli 2 başarı 1 takdir belgem var

Mantıken takdir belgesi başarı belgesi olarak geçer. Normal şartlarda sizin şuanda 2 başarı belgesi ve bir takdir belgesi olmak kaydıyla 3 belgeniz var. Bunu bi araştırmak lazım. 3 Başarı belgesi olan personele üstün başarı belgesi veriliyor..

Benim eskiden kalma 20 ye yakın takdirim var onlar için bişey gelmedi ancak daha sonra başarı belgesi aldım 4-5 tane peşine üstün başarı belgesi geldi. Bi işime yaramadı bugüne kadar sizin yarar umarım

Benim de 11-12 tane takdirnamem var. Bazı arkadaşlar bunların artık hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söylüyorlar. Var mı aslı astarı arkadaşlar, abiler?

Üç defa başarı belgesi alan Devlet memuruna 10 bin TL ödül verilecek Edit

Devlet alacaklarına ödeme kolaylığı getiren yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. 163 sayfalık yasa tasarısında başarılı memura 10 bin liraya kadar para ödülü ve istihdama teşvik de yer aldı

Devlet alacaklarına ödeme kolaylığı getiren Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Torba Yasa olarak adlarındırılan tasarıda, sigara cezalarının dışındaki tüm alacaklara ödeme kolaylığı getirilirken, işsizlere ve memurlara da sürpriz maddelere yer verildi. Tasarıya göre, meslek okullarını bitiren işsizlere üç yıl, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine de 48 ay süresince sigorta primlerini devlet ödeyecek. Tasarıyla memurlara da, ödül sistemi getirildi. Bir memur 10 bin liraya kadar ödül alabilecek.

163 SAYFALIK TASARI

Toplam 113 maddeden oluşan tasarı 163 sayfayı buldu. Tasarıya göre, devlete olan borçların gecikme zammı ve faizleri silinecek. 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılan bazı değişiklikler de tasarıya konuldu. Tasarıda yer alan hükümlerle, memurlara ödül verme sistemi getirildi. Üç defa başarı belgesi alan devlet memuru, 10 bin liraya kadar ödül alabilecek. Ayrıca, doğum yapan kadına gece nöbeti verilemeyecek. Yine doğun yapan bir kadına, ilk altı ay günlük 3 saat, ikinci altı ay ise günde bir buçuk saat süt izni verilecek.

İŞSİZLERE PRİM DESTEĞİ

Varlık Barışı kapsamında beyan eden varlıkların yurda getirilmesine izin veren yasada, yine kayıt dışında tutulan altın mücevher gibi değerli madenlere de yüzde 2.5 vergi ödenmesi halinde kayıt içine alınmasına izin verilecek.

Tasarıda, istihdamın arttırılmasına yönelik hükümler de yer aldı. Buna göre, 2015 yılına kadar işe alınan bazı işsizlerin primleri devlet tarafından ödenecek. İşsizlik sigortasının yüzde 30'luk kısmı istihdamın arttırılması için kullanılacak.

İSTANBUL'A TAŞINMA

Merkez Bankası, kamu bankaları ve ekonomi kurumlarının merkezlerinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin düzenlemeye de tasarıya eklendi. Böylece İstanbul Finans Merkezi için önemli atım atıldı. Ayrıca, Merkez Bankası'nda kara liste de kaldırılıyor. ? İLGİLİ HABERLER{| class="RelatedNews" style="width:608px;border-collapse:collapse;" | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba kanundaki izin maddeleri için tebliğ beklenmemeli 07 Mart 2011 00:23 | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Maliye Bakanlığı, torba yasadaki mali ödemelere ilişkin olarak genelge yayımladı 02 Mart 2011 14:56 |- | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|15 Mart'taki bordronuzda kontrol etmeniz gereken kalemler 02 Mart 2011 11:53 | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|'Torba'da, Kız çocuğunun SSK mağduriyeti giderildi 28 Şubat 2011 08:47 |- | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Son değişiklikleriyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 28 Şubat 2011 00:37 | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba kanunda, kamu personeliyle ilgili tüm değişiklikler tek dosyada 26 Şubat 2011 16:21 |- | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba Kanun, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı 26 Şubat 2011 08:30 | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba tasarıdaki önerge aşımı, KİT I sayılı cetvele tabi personeli mağdur edecek 24 Şubat 2011 11:52 |- | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba Tasarının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen son hali 18 Şubat 2011 18:25 | colspan="2" style="vertical-align:top;padding:5px;margin:0px;"|Torba'dan sosyal güvenlik kontrol memurlarına 650 lira çıktı 16 Şubat 2011 13:02 |}

Amirin memura takdirname/başarı belgesi vermesi? Edit

iyi akşamlar,

benim sorum bir hakim/savcı'nın zabıt katibi/mübaşirine takdirname/başarı belgesi verip-veremeyeceği ile ilgili,

komisyonla görüştüm ancak bakanlık oluru ile verilebildiğni ancak bu konuda hiçbir örnekle karşılaşmadıklarını söylediler,

bakanlık bu konuda somut bir gerekçe mi istiyor, sizin bu konudaki bilginizi alabilir miyim,

(Not:"buna ne gerek var,ancak yalakalara verilir,önce özlük haklarını iyileştirsinler,vs vs..." gibi olumsuz yorum yapma kapasitesi olacak arkadaşlara açıklamam şu ki Yazı İşleri Müdürlüğü sınavında aynı şartlara haiz katipler arasında başarı belgesi 1 yıl hizmet sayıldığı için bu soruyu sordum, bilgilerinize.) Adliyede ödül mü ? güldürme kendini. Ceza olur ama ödül olmaz. Yaptığın iş zaten senin görevin derler. Ben görmedim 9 sene oldu. Belki bir kaç tane vardır bakanlığa yakın olanlar. Ama sen müdürlük için bunlara takılma derim. 1 puanı başka yerden almaya bak...

MEB'de, teşekkür- takdir devri bitti Edit

08 Nisan 2011 23:23

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergesini kaldırarak çoğu zaman tartışma konusu olan Teşekkür ve Takdir Belgesi verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.

Bundan sonraki süreçte 657 sayılı kanunda yapılan (Torba yasa ile) değişikliğe göre Aylıkla Ödüllendirme belgesi de verilmeyecek. MEB bu konudaki yönergeyi de yürürlükten kaldırmıştır.

BU düzenlemeler Torba yasaya uyum için yapılmıştır.

Bunun yerine yapılan düzenlemelere gelince;

657 sayılı kanunun 122.maddesinin eski hali:

Madde 122 ? Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

123.maddenin eski hali ise;

Ödül

Madde 123 ? (Değişik: 29/11/1984 KHK - 243/24 md.)

Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

Şeklinde idi.

Bu maddelerin Torba yasa ile (6111 sayılı yasa) değiştirilen hali

Madde 122 ? (Değişik: 13/2/2011-6111/110 md.)

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

123.madde Mülga (yani kaldırıldı)

Bu durumda ödüllendirme sistemi nasıl olacak?

Daha önce 657 sayılı kanunda Teşekkür Belgesi ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı halde uygulamada bakanlıkların çıkardığı yönergelerle bu belge verilmekte idi. Yeni bir düzenleme yapılmadığı taktirde bu belge verilemeyecek.

Yapılan düzenlemede ?Takdirname?'nin yerini ?Başarı Belgesi? almıştır.

Takdirname kanuna göre görevinde olağanüstü başarı sağlayana verilmesi gereken bir belge idi. Fakat bu çok keyfi olarak kullanılabilmekteydi. Çok iyi hatırlıyorum ki bir ilçede MEB'de çalışan Okul Yöneticilerinden 208 tanesi aynı anda Takdirname Belgesi almışlar sadece 2 kişi belge almamıştı. Bunlardan biri görevinde olağanüstü çalışma gösteren değil olağan görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bir kamu görevlisi olduğu için zaten hak etmemişti J Herkesin aldığı belgeyi almak da istemezdi zaten?

Takdirnamenin yerini alan Başarı Belgesi;

Kişi önceki düzenlemede de olduğu gibi hem olağanüstü gayret ve çalışma gösterecek hem de ?kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağlayacak? bunu da ispat edecek?

Yani bir kaymakam somut bir delil olmaksızın ?Başarı Belgesi? veremeyecek.

Kanun böyle diyor bakalım uygulama nasıl olacak?

Başarı Belgesinden 3 kez alan personel Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanacak ve Üstün Başarı Belgesi alan personele daha önceki düzenlemelerde ?Ödül? kamu çalışanları arasında Aylıkla Ödül olarak bilinen maddi ödül'de verilebilecek. Evet kesin verilecek değil, verilebilecek? Tutar eskisine göre iyi olacak?

Şimdi yapılması gereken konu ile ilgili değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve , belgelerin dizaynının yapılarak yayımlanmasıdır.

Daha önceki uygulamalarda çokça konuşulan keyfi uygulamalarla gündeme gelen ödüllendirme sisteminin bundan sonraki süreçte daha objektif olmasını diliyoruz?

Bu düzenleme ile memurların geçmişi de silinmiş mi oldu?

Aslında bu düzenleme ile bir bakıma çalışanların geçmişte yaptıkları çalışmalar da silinmiş oldu. Çünkü bundan sonraki süreçte kimse bu belgeleri alamayacağına göre şimdiki ve önceki arasında farklılık oluştu. Bakanlıklar düzenlemelerinden Teşekkür ve Takdir Belgelerini kaldırmaya başladılar. (Örneğin MEB yönetici atamadan kaldırıyor) Kaldırmak zorundadırlar zaten. Bir kişi bundan sonra bu belgeleri alamayacağına göre bundan önce alanın istifade etmesi çok da hakkaniyetli değildir zaten.

Bu arada Teşekkür, Takdir ödüllerini savunduğumu düşünenler varsa geçmişte olduğu gibi objektif olmayan hiçbir şeyi savunmayacağımı bilmeleri gerekir. Kaldı ki benim yönetici atamamda puan değeri olan bir tek Teşekkür ya da Takdir Belgemin bulunmadığını da belirtelim.

Bu işe bir düzenleme getirilmesi gerekiyordu fakat düzenlemenin keyfi uygulamaları kaldırma noktasında olması gerekiyordu. Kanun bir şeyleri bu noktaya çekti gibi görünüyor. Uygulamada bunun yansıması nasıl olacak asıl sorun burada?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi


Ben 8 yıllık öğretmenim 2 takdir 1 teşekkür belgem var ve bunları değişik illerden aldım ve ben bunları müdüre yalaklık yaptığımdan veya bir sendikaya bağlı olduğumdan almadım .Bunlar nasıl alınır biri bana açıklasın ? diyen arkadaş vardı ona açıklamam: Birinci takdir belgemi valilik verdi köyde çalışırken bütün öğretmenler saat üç olmadan basıp okuldan giderken ben ve bir iki branş öğretmeni arkadaşla okulda kalıp özellikle mart,nisan ,mayıs aylarında gece 23:00 -24:00 e kadar kalıp hemen hemen her gün çocuklara ücretsiz ders verip denemeler yaptık ve sonuç olarak o köy okulu il birincisi oldu birinci takdir belgemi bu sayede aldım valiyi falan da tanımıyordum yalaklık yaparak da almadım.2. takdir belgemi ve teşekkür belgemi de başka bir ilde yine aynı şekilde öğrencilere yönelik çalışmalar,hazırladığımız programlar ve hazırlamış olduğumuz değişik ürünler ( okul dergisi vb.) sayesinde aldım ben bu belgeleri hak ederek aldım kardeşim.. Aylıkla ödüllendirmenin ise nasıl verildiğini anlamış değilim benim adım görev yaptığım yerlerde milli eğitime 4-5 kere gitmesine rağmen ben de bu ödülü alamadım.Ama aldığım belgelerimin hepsini fazlasıyla hak ettim bunları kimsenin iptal etmeye hakkı yok... AYAZ92711 Nisan 2011 14:16Bir Sağlık Bakanlığı personeli olarak En kısa sürede Sağlık Bakanımızında görevde yükselmelerdende takdir ve teşekkürlerin puanlamaya etkisinin kaldırılmasını istiyoruz puanlamanın eğitime göre olmasını iki taktir belgesinin emek harcayarak 4 sene okumuş olduğumuz okullarla aynı puanı vermesini kabul edemiyoruz herkesin hakkıyla bir yerlere gelmesini istiyoruz...!!!!!!! mehmet_ayhan11 Nisan 2011 14:10atamada teşekkür takdir belgesinin kaldırılması güzel oldu. taraflı belgelerdi bunlar. sarı yaprak10 Nisan 2011 21:08sözleşmeli öğretmenlere kanun hükmünde kararname ile kadro verebilirler... son öğretmen110 Nisan 2011 20:45Akadaşlar; Biraz abartmıyormusunuz? Ben hiçbir sendikanın üyesi değilim, ayrıca hem işçi, hem memur bütün sendikalara karşıyım. (17 yıl işçi olarak çalıştım sendika temsilciliği de yaptım, genel kurul delegesi de oldum.) Daha önceki okulumda çoğunluğu hiçbir sendikaya üye olmayan arkadaşlarım için teşekkür ve aylıkla ödüllendirme teklif ederken sadece çalışmalarını dikkate aldım. Biri hariç hepsi teklif ettiğim ödülleri aldılar. Ödül alamayan arkadaşımın adı Beden Eğitimi Öğretmenim Emir Üner'dir. Aylıkla ödüllendirme teklif etmiştim. En çok hak eden arkadaşımdı. Ödülü kaçırmasının sebebi son değerlendirmede diğer okullardan teklif edilen adaylardan biri ile aynı puanı alması oldu. İl değerlendirmesinde diğer aday tercih edilmiş. Kendisi adına her zaman üzüldüm. İnşallah şimdiki okulunda hak ettiği ödüle kavuşmuştur. Eğer kendisi memurlar net'e üye değilse veya bu satırları okumazsa kendisini tanıyan arkadaşlar mesajımı ona iletsinler. mehmetozturk3210 Nisan 2011 18:39bu hafta müfettişler geldi sınıfı çok beğendiler teşekkür teklifinde bulundular. şansa bak ilk defa teşekkür alacakken o da gitti. neriman_210 Nisan 2011 17:18iyi olmuş adaletsizliğin önüne geçilmiş her türlü yılmadan çalışan gerektiğinde gece ile üşenmeden işine gelen memur dürüst memur ayaklar altında.işe gelmez işini bilmez her fırsatta kaçma derdinde ama takdiri maaş ödülünü kapar bu adaletsizlik değilde nedir.adamı olan baş tacı işi bilsin bilmesin işi bilenlerin dürüst çalışanlar sayesinde aldıkları ödülleri acaba rahat bir vicdanla yiyebiliyorlarmı kaldırılması iyi oldu çünkü tamamen siyasi olmuştu son iki yıldır iki arkadaşı aylıkla ödüle teklif ettim birisi sendikasız birisi TES liydi ikisinede verilmedi ilçede 15 kişiye ödül verildi 14 tanesi Eğitim Bir senliydi bir tane yanlışlıkla TES arkadaşa vermişlerdi yani hep çalışkanlar Malum sendikada toplanmış böyle tesadüf olamaz,toptan kaldırılması iyi olmuş bazıları uzmanlık kaldırılsın demiş neden herhalda yazan uzman değil kedi ciğer meselesi uzmanlık sınavla kazanıldı birilerinin hediyesi değil neden kaldırılsın saçmalamışlar resmen.ama üstün başarı,başarı yine malum sendika üyeleri alır göreceksiniz.hiç bir şey kağıt üzerindeki gibi değil. oren4810 Nisan 2011 12:43Bu ödüllendirme sisteminin kalkması çok iyi oldu.Yedi yıldır aynı okulda görev yaparım.Bu ödülü alanlar öncelikle müdür efendinin iki akrabası ve müdürle samimi olanlar."Benim de zaafım bu ne yapayım "diyen müdürden başka birşey beklenemezdi zaten. Beden Eğitimi öğretmenimiz takımını il 1. yapmış.Fen ve Teknoloji öğretmeni ilçenin en iyi öğretmeni ve sınavlarda başarılı olmuş.Müfettişler en yüksek teftiş notunu vermiş önemi yok. Adam kayırma nedeniyle çalışma performansımız bozuluyordu. Her yıl aynı öğretmenler ödül almaz ya.Bir de bu işler gizli yapılmaya başlanmıştı.Kimin ödül aldığı gizlenir olmuştu. O zatı muhtereme hakkımı helal etmiyorum.

Bu karardan dolayıda Meb i kutluyorum. Firiko10 Nisan 2011 10:58Mevzunun siyasi olarak değerlendirilmesi yanlıştır.

Sicil notları gibi, ödül sistemi de bozulmuştu.

Şimdi performansa dayalı değerlendirme kriterleri uygulanacak. çok ıyı oldu.yalakalar düşünsün zaten ben hiç almadım bunu sureklı alan yakalakar dusunup ağlasınlar ellerıne kolanya ve selpak verınn kapıda dursunularrr lazanya6109 Nisan 2011 12:37yine kitaba uydururlar, akp 5 sene daha iktidar yandaşlarını bundan faydalandırmazsa olmaz. Zıkkımın..Kökü09 Nisan 2011 12:09zaten bu belgeler ne kadar yatan adam varsa ne kadar yalaka adam varsa onlara veriliyordu. ve genellikle yöneticilikle alakası olmayan fakat yönetici olan insan benzeri yaratıklara veriliyordu. kaldırıldığına sevindim...

not:istisnalar kaideyi bozmaz! ylmzmstfa09 Nisan 2011 12:03Meb 657 deki değişikliğe istinaden müdür başyardımcısı ve müdür atamalarındaki ek-2 formunu değiştirerek ödül bölümünü ve sicil notu ortalaması bölümünü kaldırmıştır. Fakat şube müdürlüğü sınavına girmek için değerlendirme kriterlerinden biri olan teşekkür, takdir ve maaşla ödüllenirme (herbirinden en fazla 3 tane) ile ilgili bir açıklama yapmamıştır.

Bu arada meb okullardan daha önce ertelediği norm güncellemesini istemiştir. Ama ankarayla yaptığım görüşmede bu norm günçellemesinin ne için istediği konusunda kesin bir cevap alamadım. Eğer Haziran öncesi norm fazlası öğretmenlerin zorunlu yer değşikliği tekrar istenirse fek çok öğretmen ve okul mağdur olacaktır. Çünkü Haziranda emekli olacak öğretmenler vardır. Öğretmenlerin mağdur ve tedirgin edilmemesi için meb in bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Milli Eğitimde kimsenin kimseye güveni kalmamış desem belki abartmış olurum fakat bir gerçeğe de parmak basmış da olurum.

İşte bu yüzden, çalışmaya teşvik amacıyla verilmesi gereken her türlü ödül ya da plaket her seferinde derin ayrılıklara ve huzursuzluklara sebep olmaktadır. Hele valilerin verdiği belgelerde doğruluk payı ancak % 2 kadardır.

Bence ödül veya başarı belgesi işi, bu haliyle yapılmaktansa toptan kaldırılmalı. taşdepe09 Nisan 2011 11:11Şimdi ne olacak "PERFORMANS" kim iktidarın yağdanlığı olmakta cevval sa performansı yüksek demektir. Yesinler senin performansını. Bundan sonra kimin ne yaptığı hiç belli olmaz. Yalaka düzene doğru gidiyoruz. allp09 Nisan 2011 10:58Evet sözleşmeli öğretmen dönemi başladı.

Mağdur kesim oluşturuldu.

Ve verilen sözlerin tutulmadığı dönem başladı.

Öğretmenlik eski önem ve mühimmiyetliğini kaybetti. @HAKAN@09 Nisan 2011 10:28torpille belge alıp puanı kapıyor bazı işgüzarlar puanını artırıp tayin için öne geçmeye çalışıyor akyildizy09 Nisan 2011 10:02Somut delil, mesela proje yapan öğretmene başarı belgesi verilebilir. yamircak0109 Nisan 2011 08:45Kesinlikle yanlış bir karar. Bu saçmalıktan başka birşey değil. 10 yıllık öğretmenim, hep vicdanımın emrettiği gibi bir eğitimci olmaya çalıştım. Ama benim dosyam tertemiz. Ben de tribüne oynamaya başlamıştım daha yeni bir iki takdir teşekkür alabilirmiyim diye. BAyağı da amacıma ulaşmıştım. Kısmet değilmiş :) uzmn öğretmenlik de değerlendirilmeye alınmasın. kırmızıbaşlıklıkız09 Nisan 2011 07:43Bu "belgeleri" , "ütün başarı" sonucu alanlar aldı, amaç vasıl oldu ya..! Eee, ne demişti atalar; "Benden sonra tufan..!" ;-)) usta3309 Nisan 2011 03:17son gün ilimizde idarecilik atamasına 2 gün kala takdir yazdırdılar sendikaya bildirdik iptal edildi iyiki varsın türk eğitimsen oda olmasa adamlar baskı ile torpil ile makamları işgal edecek TR0N09 Nisan 2011 01:15Neden idareciler falan arkadaşımızı vs. vs. başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık gördüm diye açıklamıyorda tesadüfen bakanlık sitelerinden görüyoruz?.

Gizli yapılan işin bir ayıbı vardır mutlaka...

Ama Aylıkla ödül kapısı halen açık.Bir formülünü bulurlar. 01delimavi09 Nisan 2011 01:03iyi olmuş bundan sonra kimse yalakalık yaparak (hakkıyla alanlar hariç) teşekkür, taktir , aylıkla ödüllendirme alamayacak, çalışan zaten çalışıyor.. esmavan09 Nisan 2011 00:41hakikaten el öpen tayfaya ne olacak....:))) mu ha haa:)) süper olmuş 525kenan09 Nisan 2011 00:24Hiç bir şey yapmadığı halde validen takdir alan öğretmenin yanında bir de okuluna 200000(iki yüz bin) TL yardım getiren öğretmenden valinin bile haberi yok.Böyle bir ülkede yaşıyoruz işte.Bu yeni yasa da çare olmayacak bence.Adam kayırmalar, yapılmayan şeyleri yapmış gibi göstermek vb.

Bizim insanlar herşeye bir kılıf uydururlar. öğretemem09 Nisan 2011 00:22bu şimdi derdimiz. değil mi? eğitimci4209 Nisan 2011 00:03şimdiye kadar alınan en güzel karar olduğunu düşünüyorum hak ederek alanlar maalesef azınlıktaydı keşke hek eden herkese verilseydi insanlara bir teşvik olurdu ama hak eden alamayıp hak edemeyip alanlar oduğu zaman hak edip alamayanlarda moral bozukluğu oluyordu bu karar çalışıpta emeğinin karşılığını alamayan herkese hayırlı olsun damlatek09 Nisan 2011 00:03değişen ne? vatandaş haksız ödül vermek isterse koftiden bir somut delil yaratır yine verir.bu saçma uygulamayı kaldırarak çok süper bi iş yapılıyo fakat yerine benzer bir uygulama getirilerek aynı düzen bi şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.inanın anlamak çok güç.Bu arada daha önce yazdığım yorumu yayınlamadınız.umarım bunu yayınlarsınız.Çünkü Maksut Bey in kendisine bir sorum var.2009 sınavıyla ilk müdürlük atamasında her türlü olumsuzluğu sayfaya taşıdınız.sonra ne oldu?sınavla yönetici atamadaki sorunlar neden sayfada yer almıyor?Maksut Bey neden bu konuda suspus oldu?Neden bu konuyla ilgilenmeyi bıraktı?Manidar bir durum olarak gözüküyor bence bi açıklama yapması gerekiyor. ruzgar2708 Nisan 2011 23:46çok iyi bir karar alınmış.Zaten takdir,teşekkür ve aylıkla ödüllendirme alanlara hak etmeden sadece iyi el öptükleri için alıyorlardı.Resmen adam kayırmaca yapılıyordu.Öğretmen şahsiyetli olmalı,el ,etek öperek belge almamalı diyorum.Milli eğitim bakanlığıda bunu anladı şahsiyetsiz insanların çoğalmasını önlemiş oldu.Yıllarca öğretmenlik yapana yok,dünün yeni öğretmenleri ödül üzerine ödül alıyor,ödül alanların başarılı olduğunu zannetmeyin.Onlar iyi el öpüyor şahsiyetsiz insanlar. Takdir için çalışanlar düşünsün :)) mtsk08 Nisan 2011 23:37en iyisi olmuş bu karar sanırım hiç bir eğitimci tarafından eleştiri almaz malum teşekkür takdir veya başka bir ödül müdürün isteği ile oluyor müdürlerimizde zaman zamanda olsa bu olaya nefsani yaklaşabiliyor okullarımız ve öğretmenlerimiz okul ve çevresinin taşıdığı şartlara göre değerlendirilmeli ki olmadığınıda hepimiz biliyoruz milli eğitimden bir ricamız bu durumlarıda göz önüne almalı aynı şehrin iki farklı okulu arasındaki hizmet puanlarını yeniden düzenlemeli ümit özlü ile adana merkezindeki bir çok okulu aday adaylığından önce gezdik bizzat kendisi hepimizin bildiği şartlara tanık oldu tüm camianıın sorunlarını bir bir kaleme aldı ve muhakkak surette ilgileneceğinine dair söz verdi adana halkı bilir ümit özlü için söz ağızdan bir kez çıkar juju0108 Nisan 2011 23:29Çok güzel olmuş....ama şimdi yalakalık yapanlar ve yapılanlar ne yapacak merak ediyorummm şimdi..

657 Başarı Belgesi nedir

657 Başarı Belgesi hakkında bilgi

Son Değişikliklerleri İle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


657 Başarı Belgesi

657 sayılı kanunun 122. maddesiyle başarı belgesi, üstün başarı belgesi kavramları getirilmiş ve ödül yeniden düzenlenmiştir. Memura başarı belgesinin verilmesi için gerekli ölçütler sayılmıştır. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verileceği belirtilmiştir. Üstün başarı belgesi alanlara atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar ödül verilebilir şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının; memurlarının başarı ve verimini ölçmek amacıyla Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ile değerlendirme ölçütleri belirleyebilecekleri şeklinde yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.