FANDOM


Bakınız

Şablon:Başbakanlık - d


Başbakanlık
Başbakanlık müsteşarı
Başbakanlık müsteşar yardımcıları

Başbakanlık genelgeleri

Başbakan - Başvekil
Başbakan yardımcıları

Sadrazam

 • Anayasaya göre bakanlıklar arasında koordinasyon görevi olan Başbakana yardımcı olmak üzere kurulmuş teşkilat.


Teşkilat Edit

Ana Hizmet Birimleri Edit

 • Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
 • Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
 • Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Başkanlığı
 • İdareyi Geliştirme Başkanlığı
 • Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı
 • Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Başkanlığı
 • İnsan Hakları Başkanlığı


Yardımcı Hizmet Birimleri Edit

 • Bakanlar Kurulu Sekreterliği
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı
 • Özel Kalem Müdürlükleri


Danışma ve Denetim Birimleri Edit

 • Teftis Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Başbakan Müşavirleri
 • Hukuk Müşavirliği
 • Başbakanlık Müşavirleri
 • Başbakanlık Basın Müşavirliği


Bağlı Kuruluşlar Edit

 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği


[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.