Şablon:Başbakanlık - d


Başbakanlık
Başbakanlık müsteşarı
Başbakanlık müsteşar yardımcıları

Başbakanlık genelgeleri

Başbakan - Başvekil
Başbakan yardımcıları

Sadrazam

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Görev Dağılımı.

GENELGE

2013/15

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler 2011/7 sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Sözkonusu Genelge ekinde yer alan listenin Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY ile ilgili bölümünün “Görevler” kısmının 6’ncı sırasına ‘6. TBMM ile ilişkiler’ ibaresi eklenmiş ve Başbakan Yardımcısı olarak atanan Emrullah İŞLER ile ilgili bölüm aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


BAŞBAKAN YARDIMCISI EMRULLAH İŞLER

Kurum ve Kuruluşlar

1. Diyanet İşleri Başkanlığı

2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.