FANDOM


Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda duruma göre, tabip veya diş tabibi, hemşire veya sosyal çalışmacı tarafından ikametine gidilerek vaka yerinde değerlendirilir. Uygun bulunanlar evde sağlık hizmeti verilmesi için kayıt edilir ve gerekli hizmetleri verilir. Ziyaret ve randevuları ekip çalışanları tarafından ihtiyacına ve hastalığına göre planlanır. Gerekli hallerde konsültasyon ve sevk işlemleri gerçekleştirilebilir. Hasta nakli gereken durumlarda evde sağlık hizmetleri nakil ambulansı, yoksa 112 Ambulans servisine veya hastanelere ait nakil ambulansından yararlanılır. Evde Sağlık Hizmeti alması gereken hastaların birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri,mevzuat gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile verilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.