Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Bab. Ebvab. Müfettih el-bab.

Bâb

 • Kapı.
 • Kısım.
 • Mevzu.
 • Fasıl. Bölüm. Parça. Kitab.
 • Hususi madde.
 • Sığınacak yer.
 • İş.
 • Şekil.
 • Tövbe.
 • Bâb Farsça
 • Lâyık, uygun, münasib, elverişli.
 • Hayır, uğur.

Bab, Arapça'da kapı demektir. Ayrıca Tevrat ve İncil gibi kutsal kitaplardaki her bir bölüm için de "bab" ismi verilir (Yuhanna 11.Bab, vb...) nitelemesi kullanılır.

Bab, Babi inancının kurucusu Seyyid Ali Muhammed'in lakabıdır(doğ.1819 - öl.1850). Bunun için Seyyid Ali Muhammed maddesine gidiniz.

Şablon:Bab - d


Bab is the semitic word for gateway. Several babs have been built throughout the time, such as the Babs of Cairo and those of Marrakech.

Ottoman Empire[]

* Bab-ı Âli Ottoman empire sublime port * Bab-u Saade Hapeness gate.

Egypt[]

* Bab El Fetouh * Al-Bāb al-Jadīd (the New Gate), built in 1170 in the eastern wall; still remains * Bāb al-Ghūrī (the Gate of the Attacker) * Bāb al-Ḩusayniyyah (Ḩusayniyyah Gate, referring to a district) * Bāb al-Khalq (the Gate of Creation) * Bab El Khoga * Bāb al-Nasr (the Gate of Victory) * Bāb al-Qanţarah (the Gate of the Bridge) * Bāb al-Qilà (the Gate of Alkali) * Bāb al-Sharī‘ah (the Gate of Law) * Bāb al-Silsilah (the Gate of the Chain) * Bāb al-Sirr (the Gate of the Secret) * Bāb al-Tawfīq (the Gate of Success) * Bāb al-Wazīr (the Minister's Gate), opened in 1341 by the wazīr *(minister of state) Najm al-Dīn Muḩammad; still remains * Bāb Khān al-Khalīlī (Khān al-Khalīlī Gate, referring to a *district) * Bāb Sa‘ādah (Gate of Happiness) * Bāb Darb al-Laban (Milk Road Gate) * Bab Zuweila

Morocco[]

* Bab Agnaou * Bab er Robb

Tunisia[]

* Bab el Khadra * Bab Saadoun

See also[]

* Gate

Nusayrilik ve bab[]

Yani Nusayrilere göre Ali’nin vücudunda Allah’ın ruhaniyeti vardır. Bu sebeple Nusayrilerin görüşlerinin temelini Ali’nin ilahlaştırılması teşkil eder. Nusayrilerin bütün kollarına göre Ali, mabuttur, Tanrıdır. Ali, ne doğurdu ne de doğruldu. Ölümsüzdür. Her zaman vardır. Zatı yıldızlara hâkim olan nurdur. Nurun nurudur. İlâhî zatı itibariyle gizlidir. Ali, yerler ve göklerin yaratılmasından önce de var olmuştur, sonra da. O, manadır. Görünüşte imam ise de, bâtınî olarak o Tanrı’dır. Bu, Nusayriliğin temel inancı olduğu için onlara göre şehâdet kelimesi, “Ben, Ali’den başka ilâh bulunmadığına şehâdet ederim.” şeklindedir.[7] Ali Allah’tır ve nurundan Muhammed’i yaratmıştır. Ali manadır, Muhammed ise isimdir. Muhammed de kendi nurundan Selman-ı Farisi’yi yaratmıştır. Bu sır, Nusayriler tarafından, Hıristiyanlıktaki “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” sistemiyle açıklanır. Ayrıca Bab’dan yani Selman’dan sonra beş “Eytam” vardır. Bunlar, Bab’ın manevi çocukları olup, Bab tarafından yaratılmışlardır. Bunlar; Mikdad b. el-Esved (Tabiat olayları ve zelzeleyi yürütür.), Ebû Zer-el Gifâri (Yıldızların hareketini idare eder.), Abdullah b. Revâha (Canlıların hayatlarıyla uğraşır.), Osman b. Maz'un (Rızık ve hastalıklarla uğraşır.) ve Kanber b. Kadân ed-Devrî (Ruhları cesetlere gönderir). Bu beş eytam, aynı zamanda beş büyük yıldızdır.[8] Nusayriler, insanlık tarihinin yedi kademesini gerçekleştiren "Sâmet" (susan)'i "Nâtık" (konuşan)'ın üstünde tutarak Ali'yi "Sâmet", Muhammed'i "Nâtık" ve sahabelerden Selman-ı Farısi'yi "kapı" olarak tanırlar. Bunların baş harfleri Ayn ع, Mim م ve Sin س‎ i önemserler. Ayrıca bu üçlü Ay, Güneş ve gökyüzü olarak da bilinir.[kaynak belirtilmeli] Nusayrilere göre, ilk üç halife ile birlikte bir kısım sahabe (Ayşe, Talha, Zübeyr vb...), Muaviye, Yezid ve Haccac da Şeytanın sembolleridir ve lanetlidirler.[8]

D. Kapı. Kapu. Bab. El bab. Ya Müfettih el-bab. Bize, o kapıyı itmek düşer.

Zavalı Merzifonlular bu kapı puşudesini bile koruyamamış ve Tokat müzesinin depolarına bırakacak kadar ilgisiz bir toplumdur. Kara Mustafa Paşa'nın kütüphanesini Kayseri'ye kaptırmış lardır Ermeni matbaaların eserlerini milli kütüphane'ye kaptırmışlardır.


Bu kapı deri işlenmesinde şu yazıyor: Ya müfettih el-ebvab ey kapıları açan ; iftah lena hayr al-bab aç bize hayır kapılarını ;Rabbena iftah lena bilhayr Rabbimiz hayırla aç bize ve bize hayırla hitama erdir; vec'al akıbete umurena bil hayr işlerimizin akıbetini hayırlı eyle; teveffena müsliman öldür bizi Müselman olarak;ve elhıkni bis salihin kat bizi salihlere

Kaymakam Eyüp bey hattı ve tercümesi

D. Bab. Ebvab. Müfettih el-bab.

" Bize O Kapıyı İtmek Düşer.."

Vaktiyle bir padişah kendisine bir vezir bulmaya karar vermiş ve böyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit yaptırmış. Kimisi sürgülü, kimisi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her tarafa kilit yaptırmış. Ve ondan sonra vezir adaylarını bir bir buyur etmiş.

İlk giren adama demiş ki:

- “Sen benim vezirim olmak istiyorsun, değil mi?”

O da demiş:

- “Evet efendim.”

- “Eğer benim vezirim olmak istiyorsan, şu kapıyı anahtar kullanmadan, levye kullanmadan, hiç bir alet kullanmadan açmanı istiyorum” demiş.

Vezir adayı şöyle bir dönmüş kapıya, bakmış ve demiş ki: - “Efendim bu mümkün değil, kaldı ki anahtar bile olsa bu kapıyı açmak saatler sürer.” O da demiş ki:

- “Peki, sen git ötekisi gelsin.”

Öteki gelmiş, ona aynısını söylemiş, O demiş:

“Efendim mümkün değil anahtar bile olsa…”

Öteki gel, öteki gel falan derken, en son vezir adayı girmiş içeriye. Padişah demiş ki:

- “Sen vezir olmak istiyorsan, şu kapıyı anahtarsız, levyesiz, hiç bir alet edavat kullanmadan açmanı istiyorum.”

Adam şöyle bakmış kapıya, bakmış, dönmüş demiş ki padişaha:

- “Devletli Sultanım! Aslında aklım der ki: ‘Bu kapı böyle açmaya açılmaz.’ Lakin bize itmek düşer” demiş ve elini uzatıp o kapıyı şöylece ittiğinde kapının açılıverdiğini ve aslında kilitlerin hiç birinin kapalı olmadığını görmüş. Cenab-ı ALLAH’IN rızası nerede saklı hiç birimiz bilmiyoruz…

Belki bir vakit namazda saklı…

Belki bir yetimin başını okşayacağız şefkatle…

Belki bir kediye su vereceğiz merhametle…

Belki yanımızdan geçen ve hiç tanımadığımız birine: ‘Esselamu aleyküm ve rahmetullah’ diyeceğiz, Ve belki o da mukabele de bulunacak: ‘Ve aleyküm selam ve rahmetullah’ diyecek…

Bu yüzden Cenab-ı ALLAH’IN rızası hangi kapıda saklı diye, biz kullara itmek düşer..

Kapıları Açan ALLAH, Kapayan ALLAH’tır.


Şablon:Bab - d


Bab is the semitic word for gateway. Several babs have been built throughout the time, such as the Babs of Cairo and those of Marrakech.

Ottoman Empire[]

* Bab-ı Âli Ottoman empire sublime port * Bab-u Saade Hapeness gate.

Egypt[]

* Bab El Fetouh * Al-Bāb al-Jadīd (the New Gate), built in 1170 in the eastern wall; still remains * Bāb al-Ghūrī (the Gate of the Attacker) * Bāb al-Ḩusayniyyah (Ḩusayniyyah Gate, referring to a district) * Bāb al-Khalq (the Gate of Creation) * Bab El Khoga * Bāb al-Nasr (the Gate of Victory) * Bāb al-Qanţarah (the Gate of the Bridge) * Bāb al-Qilà (the Gate of Alkali) * Bāb al-Sharī‘ah (the Gate of Law) * Bāb al-Silsilah (the Gate of the Chain) * Bāb al-Sirr (the Gate of the Secret) * Bāb al-Tawfīq (the Gate of Success) * Bāb al-Wazīr (the Minister's Gate), opened in 1341 by the wazīr *(minister of state) Najm al-Dīn Muḩammad; still remains * Bāb Khān al-Khalīlī (Khān al-Khalīlī Gate, referring to a *district) * Bāb Sa‘ādah (Gate of Happiness) * Bāb Darb al-Laban (Milk Road Gate) * Bab Zuweila

Morocco[]

* Bab Agnaou * Bab er Robb

Tunisia[]

* Bab el Khadra * Bab Saadoun

See also[]

* Gate

Nusayrilik ve bab[]

Yani Nusayrilere göre Ali’nin vücudunda Allah’ın ruhaniyeti vardır. Bu sebeple Nusayrilerin görüşlerinin temelini Ali’nin ilahlaştırılması teşkil eder. Nusayrilerin bütün kollarına göre Ali, mabuttur, Tanrıdır. Ali, ne doğurdu ne de doğruldu. Ölümsüzdür. Her zaman vardır. Zatı yıldızlara hâkim olan nurdur. Nurun nurudur. İlâhî zatı itibariyle gizlidir. Ali, yerler ve göklerin yaratılmasından önce de var olmuştur, sonra da. O, manadır. Görünüşte imam ise de, bâtınî olarak o Tanrı’dır. Bu, Nusayriliğin temel inancı olduğu için onlara göre şehâdet kelimesi, “Ben, Ali’den başka ilâh bulunmadığına şehâdet ederim.” şeklindedir.[7] Ali Allah’tır ve nurundan Muhammed’i yaratmıştır. Ali manadır, Muhammed ise isimdir. Muhammed de kendi nurundan Selman-ı Farisi’yi yaratmıştır. Bu sır, Nusayriler tarafından, Hıristiyanlıktaki “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” sistemiyle açıklanır. Ayrıca Bab’dan yani Selman’dan sonra beş “Eytam” vardır. Bunlar, Bab’ın manevi çocukları olup, Bab tarafından yaratılmışlardır. Bunlar; Mikdad b. el-Esved (Tabiat olayları ve zelzeleyi yürütür.), Ebû Zer-el Gifâri (Yıldızların hareketini idare eder.), Abdullah b. Revâha (Canlıların hayatlarıyla uğraşır.), Osman b. Maz'un (Rızık ve hastalıklarla uğraşır.) ve Kanber b. Kadân ed-Devrî (Ruhları cesetlere gönderir). Bu beş eytam, aynı zamanda beş büyük yıldızdır.[8] Nusayriler, insanlık tarihinin yedi kademesini gerçekleştiren "Sâmet" (susan)'i "Nâtık" (konuşan)'ın üstünde tutarak Ali'yi "Sâmet", Muhammed'i "Nâtık" ve sahabelerden Selman-ı Farısi'yi "kapı" olarak tanırlar. Bunların baş harfleri Ayn ع, Mim م ve Sin س‎ i önemserler. Ayrıca bu üçlü Ay, Güneş ve gökyüzü olarak da bilinir.[kaynak belirtilmeli] Nusayrilere göre, ilk üç halife ile birlikte bir kısım sahabe (Ayşe, Talha, Zübeyr vb...), Muaviye, Yezid ve Haccac da Şeytanın sembolleridir ve lanetlidirler.[8]

Şablon:Door Şablon:Gate Şablon:Kifat


Bab

Advertisement