FANDOM


Baba Destek Eğitim ProgramıEdit

Ülkemizde aileye büyük önem verilmektedir. Ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan bir bütün olduğunu düşünürsek, çocuk eğitiminde annenin olduğu kadar babanın da en az anne kadar önemli olduğu ortadadır.

Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı arasında Baba Destek Programı BADEP işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokoller doğrultusunda; AÇEV'in eğittiği eğiticiler; Baba Destek Programını kendi okullarında uygulamaktadır. Dünyada bu konuda çalışma yapan kuruluş sayısı çok olsa da babalara eğitim veren program sayısı oldukça azdır. Bu konuda örnek bir bakış açısı sunan Baba Destek Programı (BADEP) uygulanabilirliği ve sürecin her aşamasının organize edilmiş olmasıyla da öne çıkmaktadır.

Programın Amacı Nedir?Edit

Baba Destek Programı ile çocuğun gelişiminde anne kadar önemli rol oynayan babanın çocuk gelişiminde kendi önemini fark etmesi, çocuk gelişimi konusunda yaygın eğitim yoluyla bilgilendirilmesi, çocuk istismarının önlenmesi, evde gerek çocuğa, gerekse eşine karşı uygulayacağı demokratik yöntemleri öğrenerek, mutlu bir aile yapısına ve topluma ulaşılması amaçlanmaktadır.

Babalık ve Babanın RolüEdit

•Geleneksel geçimlik kır ekonomisine dayanan geniş, dayanışmacı aile yerini kentsel faaliyetlerle geçinen çekirdek aileye bırakıyor.

•Erkekler baba olduklarında işlerinin yanı sıra bir eğitim almak için vakit ayıramamaktadır.

•Daha fazla kadın iş yaşamına katılıyor. Babanın çocuk bakımına katılımı için baskı artıyor.

•2000’de 34 862 olan boşanma sayısı %256 artarak 2003’de 89311 olmuştur. •Bakanlığımızca eğitilen annelerin, babalar için de bir programa ihtiyaç olduğunu belirtmeleri ve istemeleri.

•Bu nedenlerle babalara yönelik bir eğitim programına ihtiyaç vardır.

Babanın Çocuk Gelişimine EtkisiEdit

 • Çocukların babalarıyla yakın ve sıcak ilişkileri olduğunda;
 • Psikolojik olarak daha uyumlu,
 • Okulda da daha başarılı oldukları,
 • Daha az antisosyal davranışlarda bulundukları,
 • Yaşam boyunca akranlarıyla daha iyi ilişkiler kurdukları gözlenmiştir. (Lamb, 1997; Verschueren ve Marcoen, 1999).

BADEPEdit

 • Baba Destek Programı
 • Kısaltılmış adı ile BADEP
 • 2-10 yaş arası çocuğu olan babalara yönelik olarak,
 • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV işbirliği içerisinde uygulanan bir eğitim ve destek programdır.

Uygulama ÖzellikleriEdit

Süre: BADEP 10 oturum zorunlu 3 oturum seçmeli ve iki anne oturumundan oluşmaktadır.Haftada 1 oturum Her oturum 2,5 saat (4 ders saati Katılımcı özelliği ve sayısı: 2-10 yaş arası çocuğu olan,okur yazar, her eğitim düzeyinden babalara yöneliktir.

BADEP’in Uygulama ÖzellikleriEdit

•Uygulama şekli:Uygulamalar grup tartışması şeklinde gerçekleştirilir.

Katılımcılar birbirleriyle sorun ve deneyimlerini paylaşırlar.

Babaların kendi yaşantıları ve örnekleri ile katılımlarını destekleyen katılımcı yöntem (küçük grup, oyun, yaşantı paylaşımı) uygulanır.

Gruplar 12 -18 kişinin U düzeninde oturduğu, bir yazı tahtasının bulunduğu bir ortamda yapılır. Babalara her oturuma ilişkin bilgi eki ve uygulama materyali verilir.Anneler de "anne mektupları"gönderilerek eğitimin eve yansıması amaçlanmaktadır.&nbsp Eğitimcinin de babalardan öğrendiği bir süreçtir.

BADEP’in AmaçlarıEdit

BADEP babaların; Çocuk gelişiminde önemli olduklarını fark etmeleri,

Çocukların gereksinmeleri ile ilgili bilgilenmeleri,

Çocukla ilgili uygun beklentiler edinmeleri,

Babanın öğretmen – veli işbirliğinde daha aktif rol almalarını,

Evlilik ve aile içi iletişimi geliştirmelerini,

Şiddet içeren davranışları değiştirmelerini,

Evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemelerini,

Demokratik disiplin yöntemlerinde bilgi ve beceri edinmelerini,

Edindikleri bilgi ve becerilerini çevrelerinde de kullanabilmelerini,amaçlar.

BADEP’in KonularıEdit

1.Tanışma ve Babanın Rolü

2.Aile Tutumları I

3.Dinleme ve Anlatma

4.Aile Tutumları II:Demokratik İlişki ve Empati

5.Olumlu Davranış Geliştirme

6.Sosyal Duygusal Gelişim

7.Zihinsel Gelişim

8.Okul, Arkadaşlar ve Baba

9.Bedensel ve Cinsel Gelişim

10.Çocukla Zaman Geçirme ve Oyun (Seçmeli)

11.Yaşam Zorlukları ve Baba (Seçmeli)

12.Çocuğun Sorumluluk Kazanması (Seçmeli)

13.Sağlıklı Cinsel Yaşam(Seçmeli)

Ek Oturum; Anne Toplantısı I

Ek Oturum; Anne Toplantısı IIKurs Açma Aşamasında Dikkate Alınacaklar Edit

 • BADEP Kursları ilköğretim okullarında görevli erkek rehber öğretmen ve halk eğitimi merkezlerinde görevli erkek sınıf öğretmenlerinden eğitici eğitimi kursunu katılanlarca açılmaktadır.
 • BADEP kursları açılırken BADEP Katılımcıları için eğitimci tarafından 1 hafta eğitim ihtiyacını belirleme çalışması yapıldıktan sonra belli bir gün ve saate toplantı yapılmaktadır.
 • Bu toplantıda program hakkında babalara yönelik bir tanıtım yapılarak, gruplar oluşturulmaktadır.
 • Kursun günü ve saati bu toplantıda babalar ile birlikte belirlenmektedir.
 • BADEP kurslarına katılmak isteyen babalardan beyanlarının esas alınması, kursa başvuru dilekçesi ve nufus cüzdanı fotokopisinden başka evrak ve fotoğraf istenmemektedir.
 • Kursların en 15 kişi ile açılması, ancak, BADEP kurslarının babaların çoğunluğunun bir işte çalışıyor olmasından dolayı

Bu sayıya ulaşılmadığında da grup açma kriteri olan 10 kişiye kadar kurs açılmaktadır.

Not:BADEP Kurslarına Katılmak İçin Yenişehir Halk Eğitimi Merkezine Müracaat ediniz...


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.