[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar 1.ebedî, dâimî. Sonu gelmez. Ölmez. 2.Sonsuz. 3.Cenab-ı Hak. 4.Artan. Geri kalan.

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

[1] Bundan başka. (Madem beka, Bâki-i Zülcelâl'e mahsustur ve mâdem Bâki'nin esması bâkiyedir ve mâdem Bâki'nin âyineleri Bâki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur.

BAKÎ :Vikipediden madde olarak alınabilir. Youtube'dan videolar alınabilir. Dosya:Bakidivani.pdf den şiir şiir gazel gazel dahili linkler verilerek create new page butonu tıklanarak ve kategori verilerek tüm şiirler alınabilir.

Bâkî

Bâki (d. 1526 - ö. 1600), Divan edebiyatı şairi.

Hayatı[düzenle | kaynağı değiştir]

1526 yılında İstanbul'da doğan Bâki'nin asıl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babası müezzinlik yapıyordu. Çocukluğunda saraç çıraklığı yapmıştır. Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilmeye başlanınca ailesi medreseye devam etmesine izin vermiştir, zira başlarda medreseye kaçak, ailesinden gizli gitmekteydi. Gayretleri ile iyi bir eğitim görmüş, dönemin ünlü müderrislerinden ders almıştır. Eğitimi boyunca şiire olan ilgisi giderek artmış ve güçlü kaleminin ünü de yavaşça yayılmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirtilen şair hayatı boyunca çeşitli dönemlerde devlet hizmetinde bulundu, kadılık, kazaskerlik gibi makamlarda görev yaptı. Yaşlılığında Şeyhülislam olmak isteyen Baki bu makama getirilmemiş ve buna çok hırslanmıştır ve hırsından evindeki karılarını döverken kalp krizi geçirip öldüğü söylenir. 1600 yılında, İstanbul'da öldü.

Bâki Saray'a hep bir yakınlığı olmuştur. Özellikle Kanunî Sultan Süleyman ile yakın ilişkileri olmuş, padişah sık sık kendisine iltifat etmiştir. Daha sonra 2. Selim ve 3. Murat zamanlarında da hem saraydan hem halktan büyük bir itibar ve ilgi görmüştür. Vefatından önce bu kadar ilgi ve alâka gören sanatçı sayısı azdır, o ise vefat etmeden "Sultanüş'şuâra" yani "Şairlerin Sultanı" diye anılmaya başlamıştır.

Çalışmaları[düzenle | kaynağı değiştir]

Bâki Osmanlı'nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekâla onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın zevki ve doğa şiirlerinin başlıca konularıdır. Her ne kadar şiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sık sık konu alması itibariyle, dîvânı mutasavvıflar tarafından çok sevilir. Tekniği güçlüdür, şiirlerinde yakaladığı ahenk ve akıcılık fark yaratır. Dil kullanımında çok yeteneklidir. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır. Ahenk ve musikiye önem vermiş;söz seçiminde titiz davranmıştır. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Şiirlerinin oluşturduğu tını, musiki de şiirlerinin farklı bir özelliğidir. Türk, Divan şiirinin dönemin ünlü akımları ve eserleri seviyesine ulaşmasında çok büyük katkısı olmuştur. Eserlerinden biri de Kanunî Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazdığı "Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han" isimli Kanuni mersiyesidir. Bu mersiye terkibibend şeklinde yazılmış; hem teknik olarak güçlü yapısı hem de ahengi ve dönemin ruhunu, özellikle edebiyat tarzını, güzel bir şekilde ifade ettiği için en ünlü mersiyelerden birisi olmuştur.

Başlıca eserleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Bağlantılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaynakça ve dipnotlar[düzenle | kaynağı değiştir]


el:Μπακί en:Bâkî hu:Báki ka:ბაკი ro:Bâkî ru:Бакы sv:Bâki th:บาคี

Bakî/Hayatı[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakî/Eserleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Fazail-i Mekke[düzenle | kaynağı değiştir]

Fazail-i Cihad[düzenle | kaynağı değiştir]

Hadis-i Erbain Tercümesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Mealimü'l Yakîn Fi Sîret-i Seyyidi'l Mürselîn[düzenle | kaynağı değiştir]

Divan-ı Bakî[düzenle | kaynağı değiştir]

Kasideleri[düzenle | kaynağı değiştir]
Tarihleri[düzenle | kaynağı değiştir]
Musammatları[düzenle | kaynağı değiştir]
Gazelleri[düzenle | kaynağı değiştir]
Muammaları[düzenle | kaynağı değiştir]
Müfredleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakî/Hakkında[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakî/Sunumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakî/Resimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bakî/Bibliyografya[düzenle | kaynağı değiştir]

İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Bağlantılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.