FANDOM


Bakınız

Şablon:Mevzuatbakınız - d


Mevzuat Portal:Mevzuat Ferman Anayasa Kanun Nizamname Talimat
Bakanlık mevzuatı Spor mevzuatı Sağlık mevzuatı Güvenlik mevzuatı Askeri mevzuat Polis mevzuatı Tarım mevzuatı Gıda mevzuatı İhale mevzuatı Kamu yönetimi mevzuatı Eğitim mevzuatı Okul mevzuatı KHGB mevzuatı
Mevzuatla ilgili yargı kararlar - Mevzuat haberleri
İİB mevzuatı
MİA mevzuatı - Şablon:MİA mevzuatı - Şablon:Kaymakamlık mevzuatı - Valilik mevzuatı
İlçe mevzuatı
İl mevzuatı
Tarım mevzuatı
Adli tıp mevzuatı

Şablon:Mevzuat - Şablon:Mevzuatlar
Son mevzuat değişiklikleri 17 Aralık 2011
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik [[Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği]] Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay Denetim Yönetmeliği Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği [[Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)]] Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ İhale mevzuatı

Bakınız


Bakanlıklar ve MüsteşarlıklarAdalet Bakanlığı/Müsteşarlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Müsteşarlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı/Müsteşarlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Müsteşarlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Müsteşarlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Müsteşarlığı
Dışişleri Bakanlığı/Müsteşarlığı
Ekonomi Bakanlığı/Müsteşarlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Müsteşarlığı
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/Müsteşarlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/Müsteşarlığı
İçişleri Bakanlığı/Müsteşarlığı
Kalkınma Bakanlığı/Müsteşarlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı/Müsteşarlığı
Maliye Bakanlığı/Müsteşarlığı
Milli Eğitim Bakanlığı/Müsteşarlığı
Milli Savunma Bakanlığı/Müsteşarlığı
Orman Su İşleri Bakanlığı/Müsteşarlığı
Sağlık Bakanlığı/Müsteşarlığı
Ulaştırma Bakanlığı/Müsteşarlığı

Şablonlar
Şablon:Bakanlıklarbakınız d

</noinclude>

Bakınız

61. Hükümet


Başbakan -Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Yardımcısı - Ali Babacan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Fatma Şahin
Ulaştırma Bakanlığı - Binali Yıldırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Suat Kılıç
Sağlık Bakanlığı - Recep Akdağ

Bakanların özel kalem müdürleri

Şablon:Bakanlar d
Şablon:61.Hükümet
Şablon:Milletvekilleri
Şablon:2011 Milletvekilleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.