Yenişehir Wiki
Advertisement

Bakanlar Kurulu Kararı : 4/2/2005-2005/8466

Resmî Gazete : 22.2.2005/25735Madde 1 —[]

27/4/1967 tarihli ve 6/8094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 2 —[]

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


Madde 3 —[]

Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
Advertisement