FANDOM


Baki Değil


Gerekmez dünyayı bize çünkü bâki bünyad değil

Bir kul bin de yaşar ise ölünce bir saat değil


Bu dünya kahır evidir nice ömürler eritir

Uçmakta huy satın kişi yalan yanlış gaybet değil


Şol senin mü'min kulların dünya zindan onların

Bu dünyada mü'min olan hurrem oluban şad değil


Bunda zâlimlik eyleyen nefsini hırsla toylayan

Yüzleri kara kopısar öz canları rahat değil


Kimdürür kim eren ona dün gün tâat kılan ona

Verilir uçmak onlara zira biiştir yad değil


Yunus miskin mestânesin, sen seni gör ko bunları

Dünyada riyâle dirlik kişiye iyi ad değil


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.