FANDOM


Baki Dirlik

Eya gönül açgıl gözün fikrin yavlak uzatmagıl

Bakgıl kendi dirliğine kimse aybın gözetmegil


Şöyle dirilgil halk ile ölücepiz söyleşeler

Baki dirlik budur canım yavuz ad ile gitmegil


Diler isen bu dünyayı ahırete değşiresin

Dün ü gün kılgıl taati ayak uzatıp yatmagıl


Gördünki bir derviş gelir yüz vur onun kademine

Senden Şey’ullah edince kaşın – karağın çatmagıl


Dünya çerb ü şirindürür adem geretir yiyesi

Kem nesneye tama’edip köşüp köpürüp yutmagıl


Söylediğin keleciyi işittiğin gibi söyle

Kenözünden zireklenip birkaç söz dahı katmagıl


Nefse uyup beş parmağın birden iletme ağzına

Kes birisin ver miskine gerek ola unutmagıl


Yunus kim öldürür seni veren alır yine canı

Yarın Göresin sen onu er nazarından gitmegil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.