FANDOM

==Kur'an ve balık==
18/61

18/63

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

Kâle eraeyte iz eveynâ ilas sahrati fe innî nesîtul hût(hûte), ve mâ ensânîhu illeş şeytânu en ezkureh(ezkurehu), vettehaze sebîlehu fîl bahri acebâ(aceben).


1. kâle : dedi
2. e raeyte : gördün mü
3. iz eveynâ : sığındığımız zaman, orada bulunduğumuz zaman
4. ilas sahrati (ilâ es sahrati) : kayaya
5. fe in-nî : o zaman gerçekten ben
6. nesîtu : unuttum
7. el hûte : balığı
8. ve mâ ensâ-nî-hu : ve onu bana unutturmadı
9. illeş şeytânu (illâ eş şeytânu) : şeytandan başkası
10. en ezkure-hu : onu hatırlamayı
11. vettehaze (ve ittehaze) : ve edindi (tuttu)
12. sebîle-hu : kendi yolunu
13. fî el bahri : denizde (denizin içinde)
14. aceben : acayip, şaşılacak şekilde
İmam İskender Ali Mihr : (Genç şöyle) dedi: “Gördün mü kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı, bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o (balık), acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu.”
Diyanet İşleri : Genç, “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. –Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu- Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti” dedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Arkadaşı, gördün mü dedi, kayanın üstünde oturduğumuz zaman balığı unutmuştum; onu bana unutturan ve sana söylememe mâni olan da ancak Şeytan'dır; balık, şaşılacak bir sûrette denizde bir yoldur tuttu, dalıp gitti.
Adem Uğur : (Genç adam:) Gördün mü! dedi, kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti.
Ahmed Hulusi : (Musa'nın hizmetlisi): "Gördün mü?" dedi, "Kayanın yanındayken o balığı unuttum ben. . . Onu sana hatırlatmamı şeytan unutturdu! O (balık) acayip bir şekilde (canlanıp) denize daldı gitti!"
Ahmet Tekin : Genç arkadaşı, öğrencisi:
'Gördün mü? Kayada istirahata çekildiğimiz vakit, ben balığı unutmuştum. Onu şeytandan başkası bana unutturmadı. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde bir yol tutup gitmişti.' dedi.
Ahmet Varol : (Genç) dedi ki: 'Gördün mü! Biz o kayaya çekildiğimizde ben balığı unutmuşum. Bana onu hatırlamamı şeytandan başkası unutturmamıştır. O da şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tuttu.'
Ali Bulaç : (Genç yardımcısı) dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı Şeytan'dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."
Ali Fikri Yavuz : Genç arkadaş (Yûşa), Mûsâ’ya şöyle dedi: “- Gördün mü, (balığı canlı olarak bulmakla vaadedildiğimiz yerdeki) kayaya sığındığımız vakit, doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu. O tuhaf bir şekilde denizdeki yolunu tutmuştu.”
Bekir Sadak : O da: «Bak sen! Kayaliga vardigimizda baligi unutmustum. Bana onu hatirlamami unutturan ancak seytandir. Balik sasilacak sekilde denizde yolunu tutup gitmis» dedi.
Celal Yıldırım : O da, «gördün mü, o kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuştum, onu hatırlamamı bana ancak şeytan unutturdu. Balık ise denizde şaşılacak şekilde yolunu tutup gitmiş,» dedi.
Diyanet İşleri (eski) : O da: 'Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum. Bana onu hatırlamamı unutturan ancak şeytandır. Balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmiş' dedi.
Diyanet Vakfi : (Genç adam:) Gördün mü! dedi, kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Bak gördün mü, o kayalığa vardığımızda balığı unuttum. Onu bana şeytan unutturdu ve böylece denizde yolunu tutup gitti. Ne kadar da ilginç!'
Elmalılı Hamdi Yazır : Gördünmü? dedi: kayaya sığındığımız vakıt doğrusu ben balığı unuttum, ve bana onu söylememi her halde Şeytan unutturdu, o âcayib bir sûrette denizdeki yolunu tutmuştu
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Genç: «Gördün mü dedi kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unuttum; onu hatırlamamı muhakkak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutmuştur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Adam: «Gördün mü! dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı, muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutup gitmişti.»
Fizilal-il Kuran : Genç arkadaşı Musa'ya «Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum, bana onu hatırlatmayı unutturan mutlaka şeytandır, balık şaşırtıcı bir şekilde canlanarak denize kaçtı» dedi.
Gültekin Onan : (Genç yardımcısı) dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı Şeytan'dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu."
Hasan Basri Çantay : (Gene): «Gördün mü, dedi, kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuşum. Onu söylememi bana şeytandan başkası unutdurmadı. O, şaşılacak bir suretde deniz (e atıldı), yolunu tutub gitdi».
Hayrat Neşriyat : (Yûşa':) 'Gördün mü, kayaya sığındığımız sırada, artık doğrusu ben balığı(n canlanarak denize atladığını söylemeyi) unutmuşum! Bana onu hatırlamamı unutturan da, ancak şeytandır. Ve (balık) şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutmuştu!' dedi.
İbni Kesir : Bak sen, kayalığa vardığımızda balığı unutmuşum. Şeytandan başkası unutturmadı onu bana. Şaşılacak şekilde o, denizi boylayıvermiş, dedi.
Muhammed Esed : (Yardımcısı): "Olacak şey mi, bu" dedi, "O kayanın yanında dinlenmek için durduğumuzda, nasıl olduysa, balığı unutmuşum. Bunu olsa olsa bana Şeytan unutturmuş olacak! Tuhaf şey, nasıl da yol bulup suya ulaştı!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (O genç de) Dedi ki: «Gördün mü? Kayaya çıktığımız vakit ben şüphe yok balığı unuttum. Onu söylemeyi bana şeytandan başkası unutturmuş olmadı.» O, denizde yolunu acaip bir surette tutmuştu.
Ömer Öngüt : Genç arkadaşı: “Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Balık ise denizde şaşılacak şekilde yolunu tutup gitmiş!” dedi.
Şaban Piriş : -Gördün mü, kayalığa sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu bana Şeytandan başkası unutturmadı. Şaşılacak şekilde o, denizde yol aldı, demişti.
Suat Yıldırım : "Gördün mü?" dedi, "O kayanın yanında mola verdiğimizde, ben balığı unutmuşum! Muhakkak ki onu sana söylememi unutturan da şeytandan başkası değildir. Doğrusu balık, çok acayip bir şekilde canlanarak denizde yolunu tutup gittiydi."
Süleyman Ateş : (Uşağı): "Gördün mü, dedi, kayaya sığındığımız vakit balığı unuttum. Onu söylememi, bana ancak şeytân unutturdu. (Balık), şaşılacak biçimde denizin içinde yolunu tuttu!
Tefhim-ul Kuran : (Genç yardımcısı) dedi ki: «Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unutmuş oldum. Onu hatırlamamı Şeytan'dan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.»
Ümit Şimşek : Genç, 'Gördün mü?' dedi. 'Kayalıkta mola verdiğimiz zaman ben balığı unutmuşum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası olamaz. Çünkü balık şaşılacak bir şekilde denizin yolunu tutmuştu.'
Yaşar Nuri Öztürk : Genç adam dedi: "Bak sen şu işe, hani kayaya sığınmıştık ya, işte o sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana unutturan, şeytandan başkası değildi. Balık, denizin içinde acaip bir biçimde yolunu tuttu."


Önceki 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Sonraki

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

Fe lemmâ belega mecmea beynihimâ nesiyâ hûtehumâ fettehaze sebîlehu fîl bahri serebâ(sereben).


{| align="center" width="100%"
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|1.
| width="30%"|fe lemmâ
|: böylece olduğu zaman
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|2.
| width="30%"|belega
|: erişti, ulaştı
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|3.
| width="30%"|mecmea
|: birleştiği yere, cem olduğu yere
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|4.
| width="30%"|beyni-himâ
|: ikisinin arasında
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|5.
| width="30%"|nesiyâ
|: ikisi unuttular
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|6.
| width="30%"|hûte-humâ
|: ikisinin balığı
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|7.
| width="30%"|fettehaze (fe ittehaze)
|: o zaman edindi
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|8.
| width="30%"|sebîle-hu
|: kendi yolunu
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|9.
| width="30%"|fî el bahri
|: denizin içinde, denizde, denize doğru
|- valign="top"
| align="right" width="5%"|10.
| width="30%"|sereben
|: içine girilip, gidilen yer
|}


فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

Fe lemmâ belega mecmea beynihimâ nesiyâ hûtehumâ fettehaze sebîlehu fîl bahri serebâ(sereben).

1. fe lemmâ  : böylece olduğu zaman
2. belega  : erişti, ulaştı
3. mecmea  : birleştiği yere, cem olduğu yere
4. beyni-himâ  : ikisinin arasında
5. nesiyâ  : ikisi unuttular
6. hûte-humâ  : ikisinin balığı
7. fettehaze (fe ittehaze)  : o zaman edindi
8. sebîle-hu  : kendi yolunu
9. fî el bahri  : denizin içinde, denizde, denize doğru
10. sereben  : içine girilip, gidilen yer

Sual: Hadislere ve mezhebimizin hükmüne bakmadan, balık yemenin caiz olduğu Kur’andan anlaşılabilir mi?

CEVAP

Sadece Kur’ana bakarak anlamak imkânsızdır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Taze et yemeniz ve ziynet çıkarmanız için denizi emrinize veren Odur.) [Nahl 14]

Hanefi mezhebine göre, taze etten kasıt, yenmeyen deniz hayvanları değil, sadece balık ve balık şeklinde olanlardır.

Hangi hayvanların nasıl yeneceği de şöyle bildiriliyor:
(Meyte, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler size haram kılındı. Henüz ölmeden kesmeniz hariç, boğulmuş, vurulmuş, düşmüş, boynuzlanmış ve canavar tarafından parçalanmış hayvanlar haramdır.) [Maide 3]

Devamındaki âyette de, keserken Allah adının anılması, yani Besmele çekilmesi bildiriliyor.

Meyte, boğazlanmadan, dine uygun kesilmeden ölen hayvandır, leştir. Bir hayvan ötekini öldürse, dine uygun boğazlanmadığı için yenmez. Âyete bakınca, balığın da boğazlanması gerektiği anlaşılıyor. Ama balıkları hiç kimse kesmiyor. Üstelik besmele çekmeden de tutulabiliyor. Âyetten anladığımıza uyarsak, balığı kesmeden ve Besmele çekmeden yemek caiz olmaz. Fakat Peygamber efendimiz açıklıyor, (Balıkları kesmek gerekmez), hatta (Besmele çekmek de gerekmez) buyuruyor.

Balıkları dinamitle veya başka şeylerle öldürünce yine yenir. Hatta bir balık ötekini yese, her iki balık da yenir. Hâlbuki aslan bir geyiği parçalasa, o geyik yenmez. Peygamber efendimizin açıklaması olmadan bunları Kur'an-ı kerimden anlamak mümkün olmaz.

Âyette, kanın da haram olduğu bildiriliyor. Dalak da kandır. Âyete bakarak dalak yemenin de haram olduğunu söyleyen cahiller olmuştur. Peygamber efendimiz, iki kanın helal olduğunu bildirmiştir. Bu iki kanın birisi dalak, öteki de ciğerdir.

Peygamber efendimiz, (Denizin suyu temizdir, meytesi [bir sebeple öldürülmüş olanı] helaldir) ve (Kendiliğinden ölüp de, su üstüne çıkan balığı yeme, su çekilip de açıkta kalarak ölmüşse onu ye! Böyle bir sebeple denizde öleni de ye!) buyurdu.

Su içinde kendiliğinden ölüp, karnı üst tarafta duran balık yenmez. Fakat ağ, saçma, ilaç, sarsıntı, dinamit veya herhangi bir maddeyle ölen her balık yenir. Suyun açılıp kurumasında, fazla sıcaktan veya fazla soğuktan dolayı ölen veya kuşlar tarafından öldürülen, su içinde bağlı tutulmakla ölen, buz arasında sıkışarak ölen balıklar yenir. Deniz içinde ölen veya sudan çıkarılmadan tokmakla vurulup öldürülen veya bıçakla başı kesilen balıklar yenir. Temiz olmayan suların içindeki balıkları yıkayıp yemek caizdir. Avlanan bir balığın içinden çıkan balık, sağlamsa yenir.

Sual: Besmelesiz tutulan balık yenir mi?
CEVAP
Balık tutanın Müslüman olması ve Besmeleyle tutması şart değildir.

Sual: İçini temizlemeden çiroz balığını kurutuyor, sardalyenin de salamurasını yapıyoruz. Böyle balıkları yemekte mahzur var mıdır?
CEVAP
İçini temizlemek gerekir. (Tahtavi)

Sual: Suda ölen balığı yemekte bir mahzur var mıdır?
CEVAP
Balık kendiliğinden ölmüşse hastalıktan ölmüştür yenmez. Ama bir yere sıkışarak veya buz arasında kalarak veya elektirikle falan ölmüşse yenir.

Sual: Oltayla balık tutmanın dinimizde hükmü nedir?
CEVAP
Oltayla balık tutmakta mahzur yoktur. Dinamitle falan da öldürmek caizdir. Bıçakla keserek öldürülse de yenir. Koyunları da bıçakla kesmek onlara eziyet olmaz.

Sual: İçi ayıklanmadan yapılmış konserveyi sonradan yerken içi ayıklanırsa yemek caiz mi?
CEVAP
Evet caizdir. İçi temizlenmeden pişirilen balık yenmez. Fakat salamurasının içi temizlenerek yenir.

Sual: Balık canlı iken başını kesip temizlemek caiz olur mu?
CEVAP
Ölmeden önce başını kesmek uygun değildir. Kesilirse de yemek caizdir.

Sual: İlaçla öldürülen balığı yemek caiz mi?
CEVAP
İnsana zarar vermezse caizdir.

Havyar
Sual: Balıktan çıkan havyar yenir mi?
CEVAP
Yenir. (Berika)
====
===Lupa Ad ===


Şablon:TabloResmi
Durum Tekil Çoğul
Yalın balık balıklar
Belirtme (-i) balığı balıkları
Yönelme (-e) balığa balıklara
Bulunma (-de) balıkta balıklarda
Çıkma (-den) balıktan balıklardan
Tamlayan balığın balıkların

Şablon:Söyleniş
:IPA:IPA: /bɑ.ɫɯk/

Ico libri Anlamlar
:[1] [[balık#Şablon:Hayvan bilimi|balık]] Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

Nuvola apps bookcase Köken
:[1] Nuvola apps bookcase Köken

Crystal Clear app Login Manager Deyimler
:balık etinde
:balık kavağa çıkınca
:bulanık suda balık avlamak
:[1] balık etinde, bulanık suda balık avlamak, balık kavağa çıkınca, sudan çıkmış balığa dönmek Şablon:Atasözleri
:[1] Balık baştan kokar, Paça ıslanmadan balık tutulmaz, Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz, Cambaz ipte, balık dipte gerek, Kaçan balık büyük olur, Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir, Büyük balık küçük balığı yer, Balık çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş, Büyük balık küçük balığı yutar Şablon:Alt Kavramlar
:[1] acı balık, ada balığı, akbalık, aklevrek, akya, akya balığı, alabalık, altıparmak, aterina, ateş balığı, ay balığı, aybalığı, bakalyaro, barbunya, bargam, benekli köpekbalığı, berber balığı, biz, camgöz, defneyaprağı, deniztilkisi, diplarya, dülger balığı, engel balığı, falyonos, flandra balığı, gelincik, gölge balığı, gümüş balığı, hamsi, hani, inci balığı, iskorpit, istavrit, işkine, kadırga balığı, kalkan balığı, kamer balığı, kamerbalığı, karabalık, karagöz, kaşalot, kefal, keler, kestane palamudu, kiliz balığı, kofana, kolyoz, köpekbalığı, labros, levrek, lipsos, lüfer, marangoz balığı, melanurya, mezgit, minakop, morina, mırmır, palamut, pamuk balığı, paçoz, pervane balığı, pervanebalığı, peygamber balığı, peçuta, pirana, pullu sazan, ringa, sardalya, sarıkanat, sazan, sırtar, sırtıkara, tatlı su levreği, tavuk balığı, taş levreği, tekir, tirhos, tirsi, tombilik, top, topbaş balık, torik, uskumru, yayın balığı, yelken balığı, yunus, zargana, zindandelen, zırhlı balık, zırhlı yayın, çamuka, çaçabalığı, çinekop, çingene palamudu, çipura, çitari, çizgili mercan, çupra balığı, üzgün balığı, ıstakoz, şerit balığı <p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri
:Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
:Balık baştan avlanır
:Balık baştan kokar
:Balık çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş
:Balık demiş ki: Etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin
:Büyük balık küçük balığı yer
:Büyük balık küçük balığı yutar

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

*
20160207 071955

3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

Bakınız

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Affetmekle ilgili güzel yazılar

: [1] [[vis#
20160207 071955

3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

Bakınız

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Affetmekle ilgili güzel yazılar

|vis]] (af)
*Şablon:De: [1] Fisch (de) e.
*Şablon:Sq: [1] [[peshk#Şablon:Sq|peshk]] (sq)
*Şablon:Ast: [1] [[pexe#Şablon:Ast|pexe]] (ast)
*: [1] [[challwa#|challwa]] (ay), [[chawlla#|chawlla]] (ay)
*Azerice: [1] [[baliq#Azerice|baliq]] (az)
*Şablon:Eu: [1] [[arrain#Şablon:Eu|arrain]] (eu)
*Şablon:Br: [1] [[pesk#Şablon:Br|pesk]] (br)
*Şablon:Rmr: [1] [[maché#Şablon:Rmr|maché]] (rmr), [[machó#Şablon:Rmr|machó]] (rmr)
*Şablon:Cs: [1] ryba (cs)
*Chinese: {{{1}}}: [1] [[鱼#Chinese: {{{1}}}|鱼]] (zh)
*Şablon:Da: [1] fisk (da)
*Şablon:İd: [1] [[ikan#Şablon:İd|ikan]] (id)
*Şablon:Eo: [1] [[fiŝo#Şablon:Eo|fiŝo]] (eo)
*Şablon:Et: [1] kala (et)
*Şablon:Fo: [1] [[fiskur#Şablon:Fo|fiskur]] (fo)
*Şablon:Fi: [1] kala (fi)
*Şablon:Fr: [1] poisson (fr) e.
*Şablon:Fy: [1] [[fisk#Şablon:Fy|fisk]] (fy)
*Şablon:Cy: [1] [[pysgodyn#Şablon:Cy|pysgodyn]] (cy), [[pysg#Şablon:Cy|pysg]] (cy)
*Şablon:Gl: [1] [[peixe#Şablon:Gl|peixe]] (gl)
*Şablon:Gn: [1] [[pirá#Şablon:Gn|pirá]] (gn), [[ipirã#Şablon:Gn|ipirã]] (gn)
*Şablon:Hr: [1] riba (hr)
*Şablon:Nl: [1] vis (nl) e.
*(İngilizce): [1] [[fish#(İngilizce)|fish]] (en)
*Şablon:Ga: [1] [[iasc#Şablon:Ga|iasc]] (ga)
*Şablon:Gd: [1] [[iasg#Şablon:Gd|iasg]] (gd)
*Şablon:Es: [1] pez (es)
*Şablon:Sv: [1] fisk (sv)
*İsviçre Almancası: [1] Fisch
*(İtalyanca): [1] pesce (it)
*Şablon:İs: [1] fiskur (is)
|}

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|


*Japonca: [1]  (ja)
*Şablon:Ca: [1] peix (ca)
*Şablon:Qu: [1] [[challwa#Şablon:Qu|challwa]] (qu)
*Kurmanci: [1] masî
*Ladince: [1] pësc
*Şablon:La: [1] piscis (la)
*Polonya Bayrağı Polonya: [1] ryba (pl)
*Şablon:Ln: [1] [[mbisi#Şablon:Ln|mbisi]] (ln)
*Şablon:Lt: [1] [[žuvys#Şablon:Lt|žuvys]] (lt)
*Şablon:Lb: [1] [[Fësch#Şablon:Lb|Fësch]] (lb)
*Şablon:Mas: [1] [[osinkirri#Şablon:Mas|osinkirri]] (mas)
*
: [1] hal (hu), halacska (hu)
*Şablon:Mg: [1] [[haza#Şablon:Mg|haza]] (mg), [[trondro#Şablon:Mg|trondro]] (mg)
*Şablon:Ms: [1] [[ikan#Şablon:Ms|ikan]] (ms)
*Şablon:Mt: [1] [[huta#Şablon:Mt|huta]] (mt), [[hut#Şablon:Mt|hut]] (mt)
*Şablon:Mi: [1] [[ika#Şablon:Mi|ika]] (mi), [[ngohi#Şablon:Mi|ngohi]] (mi)
*Şablon:Nah: [1] [[michin#Şablon:Nah|michin]] (nah)
*Şablon:Oc: [1] [[peisson#Şablon:Oc|peisson]] (oc)
*Şablon:Pt: [1] peixe (pt)
*Şablon:Rap: [1] [[ika#Şablon:Rap|ika]] (rap), [[ma' īto#Şablon:Rap|ma' īto]] (rap)
*Şablon:Rm: [1] [[pesch#Şablon:Rm|pesch]] (rm)
*Şablon:Ro: [1] peşte (ro)
*Şablon:Sm: [1] [[i'a#Şablon:Sm|i'a]] (sm)
*Şablon:Sw: [1] [[samaki#Şablon:Sw|samaki]] (sw)
*Shona dili: [1] hove
*Şablon:Scn: [1] [[pisci#Şablon:Scn|pisci]] (scn)
*: [1] [[lauk#|lauk]] (su), [[ikan#|ikan]] (su)
*{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}: [1] [[isda#{{[[Şablon:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}|isda]] (tl)
*Venedikçe: [1] pesse
*Şablon:Vi: [1] [[cá#Şablon:Vi|cá]] (vi)
*Şablon:Yi: [1] [[fish#Şablon:Yi|fish]] (yi)
*Şablon:Zu: [1] [[inhlanzi#Şablon:Zu|inhlanzi]] (zu), [[ufishi#Şablon:Zu|ufishi]] (zu)
|}

|}</div></div>

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri

*Türkmence: [[baalyk#Türkmence|baalyk]] (tk)
*Kırım Tatarca: [[balıq#Kırım Tatarca|balıq]] (crh)
*Eski Türkçe: balık (tr)
*{{{1}}}: [[balıq#{{{1}}}|balıq]] (tt)
|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|


*Azerice: [[balıq#Azerice|balıq]] (az)
*Şablon:Uz: [[baliq#Şablon:Uz|baliq]] (uz)
*Türkmence: [[balyk#Türkmence|balyk]] (tk)
*Şablon:Ug: [[بەلىق#Şablon:Ug|بەلىق]] (ug)
|}

|}</div></div>

====
===Lupa Ad ===
Ico libri Anlamlar
:[1] Balık
:[2] Şehir
:[3] Çamur ====
===Lupa Ad ===
Ico libri Anlamlar
:[1] balık

Nuvola apps bookcase Köken
:[1] Nuvola apps bookcase Köken

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar


  • Sözlerin Soyağacı: Balık


*Şablon:Kaynak-EtymDict

az:balık
cs:balık
de:balık
el:balık
en:balık
eu:balık
fa:balık
fi:balık
fr:balık
hu:balık
hy:balık
io:balık
it:balık
ja:balık
ka:balık
ko:balık
ky:balık
lt:balık
lv:balık
nl:balık
pl:balık
pt:balık
ru:balık
zh-min-nan:balık

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.