FANDOM


Sözlükte "açılma ve keyifli olma" gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvufî bir terim olarak ise "rûhen rahatlama ve manevî ferahlık duyma" anlamında kullanılmaktadır. Ümit ve korku (recâ-havf) hallerinden sonra, neşe ve endişe (üns-heybet) hallerinden önce gelen iki halden biri. Bast ve kabz ariflerin halidir. Bastı da kabzı da veren Allah'tır. Kabz halinde kul tutuk, zihnen de kısır bir haldedir. Bast halinde ise gönlü şen, zihni de açıktır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.