FANDOM


EtimolojisiEdit

Nişanyan izahı:Edit

Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Köken Edit

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paδrām veya Soğdca patrām "neşe, huzur, mutluluk, sükûn" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pati- "geri, tekrar (önek)" ve Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *rāma- "sükûn, barış ve mutluluk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için ram maddesine bakınız.

VP izahı:Edit

Türkçe (Bay/May) kökünden türemiştir. Zenginlik, yücelik ve kutluluk bildirir. Kelime en eski Türkçe örneklerde badram olarak geçmektedir. Kelime Orta Farsçada paδrām ve aynı anlamda Soğdcada patrām yazımı ile neşe, huzur, mutluluk, sessizlik demektir. İran dillerinde pati- geri, tekrar + rāma- sükûn, barış ve mutluluk. Beyrem veya Mayram olarak da söylenir.1070 [ETü] badram 

1070 [Oğ] beyrem  <1300 [OTü] bayram 

OFa paδrām a.a.Sogd patrām neşe, huzur, mutluluk, sükûn § İr 
  • pati- geri, tekrar (önek) İr 
  • rāma- sükûn, barış ve mutluluk (

Sans rāma a.a. ) ramBenzer sözcükler: bayramlaş-, bayramlık03.08.2012 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.