FANDOM


KANUN NO: 4696 BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 10 Ocak 1945 (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 15 Ocak 1945-sayı:5905) 3.t.Düstur, c.26-s.180


Madde 1- Teşrinievvel ayı Ekim-Teşri nisani ayı Kasım, Kanuni evvel ayı ARALIK ve Kanunsani ayı da Ocak olarak değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu kanun yayamı tarihinden yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.