FANDOM


Bakınız

Şablon:Kütübü sitte - d


Kütübü Sitte - Kütüb-i Sitte
Kütüb-i sitte
(Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته). Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
 : Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
 :Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
 : Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
 : Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
 : Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
 : Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)
 : Kütüb-i erbaa: İmâmiyye (Caferiyye) mezhebinin dört temel hadis kitabı.
 :ar:كتب الصحاح :az:Altı kitab :de:Al-Kutub as-sitta :en:Six major hadith collections

İkinci BölümEdit

Bazı Hadis MeseleleriEdit

1-Kur'ân ve Sünnet Arasındaki Münasebet

2-Halku'l-Kur'ân Meselesi

3-Buhârî-İmam-ı Azam İhtilafı]]

4-Ebu Davud'un Salih Tâbiri

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.