FANDOM


sydv < yenişehir sydv (http://sydv.info)

< SYDV < Yenişehir SYDV <Projeler < Yakacak yardımları < Kitapçıklar < Sürmene SYDV/Yakacak yardımları < Beşikdüzü SYDV/Yakacak yardımları

T.C.

Beşikdüzü Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Fakir Ve Muhtaçlara Kömür YardımıEdit

Beşikdüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca, 2005 yılında fakir ailelere dağıtılmak üzere Ankara Genel Merkezce gönderilen 500 Ton kömürün, 228 Tonu ilk etapta Mahallelere dağıtılmış olup, 272 Tonu da köylere çok seri bir şekilde dağıtılmaya başlanmıştır.

2004 'ü özetle 2004 yılında fakir ve muhtaç vatandaşlarımızdan, 514 kişiye 257ton kömür yardımı yapılmıştı. Bu sene ise yardım yapılan kişi sayısını ve verilen kömür yardımını da duble yaparak 257 tondan, 500 tona çıkararak kömür yardımı dağıtık.

Dağıtım Vakfımızda kayıtlı ve tasnifi yapılarak derecelendirilen dosyalar üzerinde Mütevelli Heyetin dağıtımını uygun gördüğü fakirlerin derecelerine göre kömür dağıtılmakta olup, dereceler üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Vatandaşların fakirlik derecesine göre, Fakirlik derecesi (1-2) olan fakir ailelere 1 ton, fakirlik derecesi (3-4) olan fakir ailelere ise 500 Kg. kömür yardımı yapılmıştır.

Fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yapılan yardımlardan fevkalade mütehassis olmaktadırlar. Pek çok vatandaşımızdan "şimdiye kadar böyle yardım dağıtılmadı" "Fakirleri yardıma boğdunuz" tarzında olumlu tepkiler almaktayız. Beşikdüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak vatandaşlarımıza yapacağımız yardımlar artarak devam edecektir. Mesela geçen sene birinci dereceden fakir sayısı (yani her ay yardıma muhtaç hane sayısı) yapılan incelemeden sonra 110'dan 82'e düşürülmüştür.

Kömür dağıtım listemiz 2004 yılı ve 2005 yılı olarak aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir.

Beşikdüzü SYDV yardımları

Beşikdüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2004-2005 Yılı Kuzineli Kömür Sobası YardımlarıEdit

Konu:Edit

Beşikdüzü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca I., II. ve III. dereceden fakir, hane sayısı 2 ve üzerinde yaşayan 360 aileye, "Kuzineli kömür sobası" yardımı yapılmıştır.

Amaç :Edit

I., II., III. Derece fakir ve hane fertleri kalabalık ailelerin ; geçimlerinin iyileştirilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla;

1-Yemeğini ve ekmeğini pişirebileceği,

2-Isıdan tasarruf edeceği,

3-Tüpten tasarruf edeceği, "Kuzineli Soba" alımı Kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL'ın teklifi üzerine Mütevelli Heyeti gündemine alınmış ve kabul edilmiştir.

Kuzineli soba Nedir?Edit

1- Üstünde 4 adet yemek pişirmek için göz bulunan,

2- Ekmek pişirmek için fırını olan,

3- Kömür ve odun yakılabilen,

4- Üstü dökün, içi tuğlalı ve dışı emaye,

Neden "Kuzineli Soba" Alınmıştır?Edit

1- Fakir vatandaşlarımıza yapılan yardımlar göstermiştir ki; ayni (soba, yiyecek v.s.) gibi yardımların talep edildiği,

2- Ayni yardımlarından da en çok soba yardımına fakirlerin rağbet ettiği,

3- Vatandaşın tüp ve elektirik sarfiyatını yarıya indirmek için,

4- Dağıtılan kömürlerin güvenli bir şekilde yakılması için

5- Kışı sıcak ve rahat bir ortamda geçirmek için,

6-Vatandaş dan sobaya çok talep olduğu için, alınmıştır.

Sobaların Alınması:Edit

Piyasa fiyat araştırmasında 250-300 YTL arası olan sobalar, "şeffaf yönetim çerçevesinde internet vasıtasıyla ihale yapıldığından" yarı fiyatına alınmıştır.

Sobalar geçen sene 159,00 YTL alınmıştır. O dönemde ihaleler İlçemizde internet vasıtasıyla verilmiyordu. Ama şu anda Kaymakamlığımızın şeffaf yönetim uygulaması prensibi gereği tüm ihaleler internete verilmektedir ve fiyat geçen senekinden daha ucuza gelmektedir.

Sobaların Dağıtımı:Edit

Türkiye'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında ilk kez Beşikdüzü'nde fakirlere "Kuzineli Soba" dağıtılmıştır.Vatandaşların olumlu tepkisiyle karşılaşıldı,

2004 yılında 90 Adet soba dağıtıldı,

2005 yılında I.Partide 120 Adet soba dağıtıldı,

2005 yılı II.Partide ise 150 Adet soba dağıtıldı.

Vakfımızda dosyası olan toplam 360 Aileye soba verilmiştir.

Beşikdüzü Ekonomisine "Kuzineli Kömür Sobası" Dağıtımının Tesiri Nedir?Edit

1- İlçemizde soba fiyatlarını yarı yarıya düşürmüştür,

2- Esnaflar baştan soba satışlarının düştüğünden şikayetçi olurken, sonradan, soba satışlarının arttığı ve esnafın mutlu olduğu görülmüştür,

3- Çünkü fakirde sobayı gören, orta halli ailelerde kuzineli soba almıştır,

4- Beşikdüzü esnafının ticari yönden canlanmasına yol açmıştır. Çevre İlçelerden vatandaşlarda İlçemize gelerek soba almaya başlamıştırlar.

Soba dağıtımı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.