FANDOM


Bebek Yahud Hakk-ı Karar
Bebek Yahud Qərar Haqqı
Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer hotozlu bebek,

Bizim Cemile Ferîde'yle bir səhər gələrək,

Unutma babam, axşam bir hotozlu körpə,

Getir,kuzum...dediler. Ben de kızların keyfi

kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.

Gətir, quzum ... dediler. Ben də qızların keyfi

qırılmasın deyə rədd etmədilər bu təklifi.
Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki Edâlı yosma getirdim.
Aman o akşamki,
Gilas dodaqlı, üzüm gözlü, inci dişli, iki ədalı yosma gətirdim.
Aman o axşamkı,
Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların!
Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
Sevinme halını bir bilərdin balaların!
Dayanıb oturmadılar heç, dedim: "yatın da sehər,

Bütün gün oynayınız...

"Nerde!


Kim yatar?

O gece,

- Yemekte sızmaya alışmış olan

- Ferîde'mce

Bütün gün oynayınız ...

"Harda!


Kim yatar biler?


O gecə,

- Yeməkdə yuxuya dalmağa alışmış olan

- Ferîde'mce

Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.

Yatar mı hiç?

O nasıl hisli bir yumurcaktı.

Qəbul olunmıyacak söz olsa, yatmaktı.

Yatar heç?

O necə hissli bir uşaqdı.

Ferîde'nin yaşı beş yok;

Cemîle'ninki yedi;


Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.

Feride'nin yaşı beş yox;

Cemîle'ninki yeddi;


Bu var ki, bacı xanım çox xanım rəftarlı idi.

Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı;
Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
Böyük qız oynadı bir parça, sonradan yatdı;

Kiçik sabaha qədər həmişə körpəsini hoplattı.

Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
Nə laylaya qulaq asırmış, nə elə hoppalaya ...
"Işıl ışıl baxır â! Körpə deyil, dəcəl!"
Sabaha karşı tükenmiş takati yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor...
Değmeyin aman uyusun.
Səhərə qarşı kəsilmiş taqəti yavrucuğum:
Mışıl mışıl yatır ...
İlişmeyin aman yatsın.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;

Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır

Mənim olmadığının bir zamanda qız oyanır;

Körpəni yatırtmaq üçün evdə üç saat bağlanar.

-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına.
Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
-Aman da çox dəcəl, yuxu sıçramış başına.

Baxın beşik də gətirmişəm, baxın yatar mı buna?

Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?

Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?

Yatarsan səni meymun? Bağlayar mısın gözünü?

Acık da dinlesen olmaz mı ananın sözünü?

Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!

Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,

Bağlandı işdə gözün ... Oh, indi artıq yat!

Körpə nə etdi naməlum ki, sonradan, pat pat,

Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,

Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.

Dayaq sədaları əkseylemiş o biri otağa,

Gözəl gözəl yatmış olsa qız da dövmez ya.

Gelince akşama, baktım,

Ferîde pek düşkün. Durur mu, ablası?

Ben sormadan atıldı:


- Bugün ne yaptı, beybaba, bilsen...

Zavallıcık bebeğe?

Gəlincə axşama, baxdım,

Feride çox istəyir.

Dayanabiler, bacısı?

Mən soruşmadan atıldı:

- Bu gün nə etdi, babam, bilsən ...

Zavallıcık körpəyə?

- Ne yaptı?

- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.

- Niye?

-Bilir miyim, ona sor...

Kız, getir bebeğini hadi!

Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.

- Nə etdi?

- Döydü bir əla, sonunda qırdı .

- Niyə?

-Mən bilərəm? Ona soruş ...

Qız, gətir körpəsini hadi!

Feride qaçdı yanımdan, gətirmək istəmədi.

Günün birinde berâberce oynuyorlarken,

Alıp Ferîde hazin bir niyâz tavrı hemen

Günün birində bərabərcə oynuyorlarken,

Alıb Feride qəmli bir niyaz rəftarı dərhal

- Bebeği’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla...

Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ: -İnâyet ola!

- Bebeği'ni ver, açandır oynayım, quzum bacı ...

Demez mi? Qız nə deyir? .. Yəqin: - Kömek ola!

Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var?

- Cimrilik etme kızım, ver!

- Alırsa sonra kırar:

Verir bilərəm sənə mən heç bebeğ'mi, yağma var?

–Xəsislik etmə qızım,ver!

-Alırsa sonra sındırar:

- Nasıl kırar a canım?

Etme oynasın, veriver!


-Olur mu beybaba?

-Elbet olur:

-Kırarsa eğer?

- Necə sındırar a canım?

Qoy oynasın, veriver!


-Olur mu ay atam?


-Elbet olar:


-Bes sındırarsa?

- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.

Bizim müdâhaleden sonra,

"Oyna al bakalım!.. "Deyip

-Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.

Bizim müdâhaleden sonra,

"Oyna al bakalım!.. "Deyib

Feride'ye kerhen uzattı kız bebeği.

Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.

Feride'nin kerhen uzatdı qız körpəsi.

Feride'nin üzü gülmüş, baxdım, yaxşıdan yaxşı.

Sevindi, oynadı,

fakat bu emanet sevinç süreksiz oldu...

-Ver artık!

-Acık daha, ne olur!..

Xoşbeht oldu, oynadı,

lakin bu əmanət sevinc süreksiz oldu ...

-Ver artıq!

-Acık daha, nə olar! ..

-Bakındı beybaba

-Kız, ver de sonradan yine al,

Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal

-Bakındı ataya.

-Qız, ver də sonradan yenə al,

Mal olmaz insana, adət deyil, əmanət mal.

Tekrarlandı birazdan şu yolda aynı niyâz:

-Bebeğini ver yine olmaz mı?

Oynayım.

-Olmaz!...

Təkrarlandı bir azdan bu yolla eyni niyaz:

-Körpəsini ver yenə olmaz mı?

Oynayım .

-Ola bilmez! ...

Ben kayırmayı önlemedim ikinci sefer:

-Çok oldu beybaba, ya!

Sonra her zaman ister!


-Demin de aldı, hemen verdi, içlenir,yapma!


Sen ablasın ne kadar olsa...


-Başka vermem ama

Mən kayırmanı önlemedim ikinci səfər:

-Çox oldu ay ata, !

Sonra hər zaman istər!


-Bayaq da aldı, dərhal verdi, qəmlənir, etmə!


Sən ablasan nə qədər olsa ...


-Başqa vermem amma,

Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi...

Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...

Tez versən əgər al da oyna qız, haydı ...

Feride'nin bu səfər kefi çox yolunda idi ...

Epeyce dandiniler yaptı,hayli hoplattı;

Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı

Epeyce dandiniler etdi,xeyli hoplattı;

Bebek qolunda, hasırlarda bir zaman yatdı.

Fakat ne çâre! Geri verme vakti gelip çattı,

Kızın bakışları boş yere yardım aradı.

Lakin nə çarə! Geri vermə vaxtı gəlib çatdı,

Qızın baxışları boş yerə kömək axtardı.

Cemile istedi ısrar edip emanetini,

Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!

Cemile istədi israr edib əmanətini,

Uşaq da verdi, lakin bilərdin hiddətini!

Büyük kızın eziyordu masum gururu,

Bebek elinde gezerken, şu mahrum çocuğu.

Böyük qızın əzirdi günahsız qüruru,

Bebek əlində gəzərkən, bu məhrum uşağı

Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.

Sokuldu bak yine,hiç şüphe yok ki:Yalvaracak,

Ağır gəlir ona əlbəttə qarşıdan baxmaq.

Soxuldu bax yenə, heç şübhə yox ki:Yalvaracak,

"Bebeğini ver" diye, fakat ben artık zorlamam.

Hayır, değil bu eda, bir yalvarma edası:

"Körpəsini ver" deyə, lakin mən artıq məcbur etmək.

Xeyr, deyil bu əda, bir yalvarma ədası:

"Bebeğimi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?

Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.

"Körpəmi ver!" deməsin mi üçüncüsündə qıza?

Məgər hüquq da bilirmiş baxın bu saygısızaSafahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.