Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.768
pages
Hasbihal 2 Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Yemişçi İhtiyar


Bebek Yahud Hakk-ı Karar - Mehmet Akif Ersoy- Safahat[]

Bebek Yahud Hakkı-ı Karar
Güncel Türkçesi
Bebek_Yahut_Hakk-ı_Karar_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Bebek Yahut Hakk-ı Karar - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Bebek Yahut Hakk-ı Karar - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Bebek_Yahut_Hakk-ı_Karar_-_mehmet_akif_ersoy_-_safahat_-_yusuf_ziya_özkan

Bebek Yahut Hakk-ı Karar - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Bebek Yahut Hakk-ı Karar - mehmet akif ersoy - safahat - yusuf ziya özkan

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer hotozlu bebek,

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer

hotozlu bebek,

Getir,kuzum...dediler.Ben de kızların keyfi

Kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.

Getir,kuzum...dediler.Ben de kızların keyfi

Kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.

Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki

Edâlı yosma getirdim. Aman o akşamki,

Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki

Edâyosma getirdim. Aman o akşamki,

Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların!

Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,

Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların!

Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya me'lûf olan - Ferîde'mce
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya alışmış olan - Ferîde'mce
Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;
Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;
Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı;
Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı;
Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
Sabaha karşı tükenmiş mecâli yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor... Değmeyin aman uyusun.
Sabaha karşı tükenmiş takati yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor...Değmeyin aman uyusun.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına.
Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına.
Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün.
Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:- Bugün
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün.
Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:
- Bugün
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.
- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.
- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat,
Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat,
Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir niyâz tavrı hemen
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir yalvarış tavrı hemen
- Bebeğ’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla... Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:
- İnâyet ola!
- Bebeği’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla...
Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:
- İyilik ola!
Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var?
- Hasislik etme kızım, ver!
- Alırsa sonra kırar:
Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var? - Cimrilik etme kızım, ver!
- Alırsa sonra kırar:
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?
- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?
- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.
Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.
Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
Deyip Feride'ye kerhen uzattı kız bebeği. Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
Deyip Feride'ye istemeyerek uzattı kız bebeği. Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
Sevindi, oynadı, fakat bu müstear sürûr Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
Sevindi, oynadı, fakat bu emanet sevinç
Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
Tekerrür etti birazdan şu yolda aynı niyâz:
- Bebeğini ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
Tekrarlandı birazdan şu yolda aynı yalvarış:
- Bebeğini ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
Ben iltimâsı dirîğ etmedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya!
Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!
Sen ablasın ne kadar olsa...
-Başka vermem ama,
Ben kayırmayı önlemedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya! Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!
Sen ablasın ne kadar olsa...
-Başka vermem ama,
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi...
Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi...
Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı;
Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı;
Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
Fakat ne çâre! gelip çattı vakt-i istirdâd
Kızın nazarları beyhude etti istimdâd
Fakat ne çâre! Geri verme vakti gelip çattı,
Kızın bakışları boş yere yardım aradı.
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Büyük kızın eziyordu gurur-ı masumu
Bebek elinde gezerken, şu tıfl-ı mahrûmu
Büyük kızın eziyordu masum gururu,
Bebek elinde gezerken, şu mahrum çocuğu.
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.
Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.
Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
"Bebeğini ver" diye,lâkin ben eylemem ibrâm.
Hayır, değil bu eda, bir edâ-yı istirhâm:
"Bebeğini ver" diye, fakat ben artık zorlamam.
Hayır, değil bu eda, bir yalvarma edası:
"Bebeğmi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?
Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.
"Bebeğimi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?
Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.

Anadolu Liseleri ve İngilizce eğitim veren Üniversiteler için sunumu[]

Bebek Yahud Hakkı-ı Karar
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer

hotozlu bebek,

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer

hotozlu bebek,
Our Cemile with Feride came one morning, "Remember daddy,in the evening,bring a baby with a luxury hat for each us

Getir,kuzum...dediler.Ben de kızların keyfi

Kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.
Getir,kuzum...dediler.Ben de kızların keyfi kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.
Bring,honey… " they said. I also didn’t refuse the proposal in order not to spoil their joy

Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki

Edâlı yosma getirdim. Aman o akşamki,
Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki
Edâyosma getirdim. Aman o akşamki,
I brought two dolls with cherry-lipps,grape-eyes, a pearly gear.Oh that evening
Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların!
Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların!
Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
should see the babe's joy! They never stopped or stood still,I said sleep now you can play all day tomorrow
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya me'lûf olan - Ferîde'mce
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya alışmış olan - Ferîde'mce
Who cares?They wouldn't sleep on that night.The only thing to be rejected is sleeping
Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
for Feride who is used to dozing during dinner.
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;
Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;
Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Feride is not five yet.Cemile is seven.Whereas Lady sister has quite lady manners.
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı;
Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı;
Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
The elder one played for some time and went to bed.The younger one played with her doll hopping till the morning.
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
She didn't know about lullaby or hugging.her eyes are glittering so not a baby but a mischievous!
Sabaha karşı tükenmiş mecâli yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor... Değmeyin aman uyusun.
Sabaha karşı tükenmiş takati yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor...Değmeyin aman uyusun.
In the morning.my little kiddy was exhausted:She was sleeping soundly.Let her sleep.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
The girl woke up when I was not at home.She stayed at home for three hours in to sleep the baby.
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına.
Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına.
Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
- She is so naughty and sleepy.Look I have brought a cot,will she lie in it?
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Would you sleep in it, monkey?Would you close your eyes?Would you listen to your mom's words with eyes open?
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Your eyes are closed now.Oh! lie now.What the baby has done isn't known yet.then put-put
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Beating sound is coming from the next room.The girl wouldn't beat her if she had slept well.
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün.
Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:
- Bugün
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün. Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:
- Bugün
When I came back in the evening,I saw that she was so fond.Her elder sister couldn't stop,she replied before I asked.Today,
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.
- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Do you know what she did? you don't..To the poor baby-What did she do?She beat her.She broke it at the end.-Why?-I don't know ask her...Girl bring your doll.come on.Feride ran away.she didn't want to bring.
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
She looked as if she had smallpox when they brought her.Her bird eye looking eyes bacame a cage
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
She became bald and lame.shoulders are not moving.Who knows what the matter is.
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
That live looking baby is paralyzed now.She is dead.Take and bury it.What a death.
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat,
Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat,
Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Feride is babyless,However Cemile's looks nice ,.It is neither blind ,nor disabled.
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir niyâz tavrı hemen
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir yakarış tavrı hemen
One day ,while playing together, Feride asked for the doll to play with a begging look on her face,
- Bebeğ’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla... Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:-
İnâyet ola!
- Bebeği’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla... Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:
- İyilik ola!
Give your baby, let me play, my dear sister ... Didn't she say?What's the girl saying? I think: - It will be a favour!
Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var?
- Hasislik etme kızım, ver!
- Alırsa sonra kırar:
Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var?
- Cimrilik etme kızım, ver!
- Alırsa sonra kırar:
I won't give my doll to you.I won't.
Don't be mean girl,give it .
If she takes it ,she will break it.
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?
- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?
- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
She won't break it.Let her play.Give it to her.-Should I?- Yes sure.If she breaks,
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.
Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.
Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
I 'll get another doll for you tomorrow morning.After our interference,'Take it and play!..
Deyip Feride'ye kerhen uzattı kız bebeği. Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
Deyip Feride'ye istemeyerek uzattı kız bebeği.
Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
without wanting she handed the baby to Feride.
Sevindi, oynadı, fakat bu müstear sürûr
Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
Sevindi, oynadı, fakat bu emanet sevinç
Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
I saw she got pretty happy,she played.But this was instant.-Give it now.Some more time ,please
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
Father looked arround-Girl !Give it now.You can get it back later It isn't worth ,it is not our habit.
Tekerrür etti birazdan şu yolda aynı niyâz:
- Bebeğini ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
Tekrarlandı birazdan şu yolda aynı yakarış:
- Bebeğini ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
The same pray was repeated in this way soon,Give your doll back again .will you?Let me play with it-No you can't!
 
Ben iltimâsı dirîğ etmedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya! Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!
Sen ablasın ne kadar olsa... -Başka vermem ama,
Ben kayırmayı önlemedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya! Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!
Sen ablasın ne kadar olsa...
-Başka vermem ama,
I didn't avoid favouring the second time.She is too much daddy.She will get used to asking for it.-She has just got it ,and gave it right back.She will be resented,don't do it.You are her elder sister anyway...but,I won't give the next time
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi...
Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi...
Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
if you give it back soon ,take and play with it,come on.This time Feride was having fun.
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı;
Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı;
Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
She sang some lullabies and hugged it.She lay on the wicker hugging the doll for some time.
Fakat ne çâre! gelip çattı vakt-i istirdâd,
Kızın nazarları beyhude etti istimdâd
Fakat ne çâre! Geri verme vakti gelip çattı,
Kızın bakışları boş yere yardım aradı.
But no remedy.It is time to give the doll back.She looked for help in vain
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Cemile insisted on asking for it.And the child gave it.but she should have seen her anger.
Büyük kızın eziyordu gurur-ı masumu,
Bebek elinde gezerken, şu tıfl-ı mahrûmu
Büyük kızın eziyordu masum gururu,
Bebek elinde gezerken, şu mahrum çocuğu.
Elder girl's innocent pride was troubling the deprived kid wandering the doll in her hand.
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.
Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.
Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
Of course it was difficult to watch it from the opposite.Look she came close again.There is no doubt ,she is going to beg.
"Bebeğini ver" diye, lâkin ben eylemem ibrâm.
Hayır, değil bu eda, bir edâ-yı istirhâm:
"Bebeğini ver" diye, fakat ben artık zorlamam.
Hayır, değil bu eda, bir yalvarma edası:
Give me her baby she says but I don't force anymore.No not this manner,an attitude of entreaty.
"Bebeğmi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?
Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.
"Bebeğimi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?
Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.

Didn't she say"Give me my baby!"to the girl third times ? Apparently,she knows the law, look at this disrespectful

Sosyal Bilimler için Sunumu[]

Bebek Yahud Hakkı-ı Karar
Bebek Yahud Karar Hakkı
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer hotozlu bebek,

Bizim Cemîle Ferîde'yle bir sabah gelerek,

Unutma beybaba, akşam birer hotozlu bebek,

Our Cemile with Feride came one morning, "Remember daddy,in the evening there will be a baby with luxury hat.
örnek osmanlıca مقدمة

Getir,kuzum...dediler.Ben de kızların keyfi

Kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.

Getir,kuzum dediler. Ben de kızların keyfi kırılmasın diye reddetmedim şu teklîfi.
Bring,honey… "they said. I also enjoy the girls I didn’t refuse the proposal to be unbroken.
örnek osmanlıca مقدمة

Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki

Edâlı yosma getirdim. Aman o akşamki,
Kiraz dudaklı, üzüm gözlü,inci dişli,iki
Edâyosma getirdim. Aman o akşamki,
I brought two women with cherry-lipped,grape-eyed,pearl gear.Oh that evening
örnek osmanlıca مقدمة
Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların! Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
Sevinme hâlini bir görmeliydi yavruların! Durup oturmadılar hiç, dedim: "Yatın da yarın,
Offspring had to see a state of jubilation! they didn’ sit. I said to sleep then tomorrow you the whole day
örnek osmanlıca مقدمة
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya me'lûf olan - Ferîde'mce
Bütün gün oynayınız..."Nerde! Kim yatar? O gece,
- Yemekte sızmaya alışmış olan - Ferîde'mce
Play all day.Who cares?She won't sleep.The only thing to be rejected is sleeping
örnek osmanlıca مقدمة
Kabûl olunmıyacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
Kabûl olunmayacak söz olursa,yatmaktı.
Yatar mı hiç? O nasıl hisli bir yumurcaktı.
for Feride who is used to dozing during dinner.
örnek osmanlıca مقدمة
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;
Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Ferîde'nin yaşı beş yok;Cemîle'ninki yedi;Şu var ki, abla hanım pek hanım tavırlı idi.
Feride is not five yet.Cemile is seven.Whereas Lady sister had quite lady attitude.
örnek osmanlıca مقدمة
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı; Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
Büyük kız oynadı bir parça,sonradan yattı; Küçük sabâha kadar hep bebeğini hoplattı.
The elder one played for some time and went to bed.Younger one played with her doll till the morning.
örnek osmanlıca مقدمة
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
Ne ninniden alıyormuş,ne öyle hoppaladan...
"Işıl ışıl bakıyor â! bebek değil, afacan!"
She doesn't know about lullaby or hugging.
örnek osmanlıca مقدمة
Sabaha karşı tükenmiş mecâli yavrucuğun:
Mışıl mışıl uyuyor... Değmeyin aman uyusun.
Sabaha karşı tükenmiş takati yavrucağın:
Mışıl mışıl uyuyor...Değmeyin aman uyusun.
In the morning.my little kiddy was exhausted:She was sleeping soundly.Let her sleep.
örnek osmanlıca مقدمة
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
Benim bulunmadığım bir zamanda kız uyanır;
Bebeği uyutmak için evde üç saat kapanır.
The girl will wake up when I am not at home.She will stay at home for hours in order to sleep the baby off at home.
örnek osmanlıca مقدمة
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına. Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
-Aman da pek yaramaz, uyku sıçramış başına. Bakın beşik de getirdim, bakın yatar mı şuna?
She is so naughty and sleepless.Look I have brought acrib,will she lay in it?
örnek osmanlıca مقدمة
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Yatar mısın seni maymun? Kapar mısın gözünü?
Acık da dinlesen olmaz mı annenin sözünü?
Would you sleep in it, monkey?Would you close your eyes?Would you listen to your mom's words with eyes open?
örnek osmanlıca مقدمة
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Kapandı işte gözün...Oh, şimdi artık yat!
Bebek ne yaptı bilinmez ki, sonradan, pat pat,
Your eyes are closed now.Oh! lay now.What the baby has done isn't known yet.then put-put
örnek osmanlıca مقدمة
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Dayak sadâları akseylemiş öbür odaya,
Güzel güzel uyumuş olsa kız da dövmez ya.
Beating sound is coming from the next room.The girl wouldn't beat her if she had slept.
örnek osmanlıca مقدمة
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün.
Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:
- Bugün
Gelince akşama, baktım, Ferîde pek düşkün.
Durur mu, ablası? Ben sormadan atıldı:
- Bugün
When I came back in the evening,I looked after her. She is so addictee.She replied before I asked.Today,
örnek osmanlıca مقدمة
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.
- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Ne yaptı, beybaba, bilsen... Zavallıcık bebeğe?
- Ne yaptı?
- Dövdü bir âlâ, sonunda kırdı.- Niye?
-Bilir miyim, ona sor... Kız, getir bebeğini hadi!
Ferîde kaçtı yanımdan, getirmek istemedi.
Do you know what she did?you don't..To the poor baby-What did she do?She beat her.She broke it at the end.-Why?-I don't know ask her...Girl bring your doll.come on.Feride ran away.she didn't want to bring.
örnek osmanlıca مقدمة
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
Çiçek çıkarmışa dönmüş, getirdiler ki, yüzü;
Birer kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü.
She looked as if she had smallpox when they brought her.Her bird eye looking eyes bacame a cage
örnek osmanlıca مقدمة
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar
Omuzdan oynamıyor, kim bilir, ne illeti var?
She became bald and lame.shoulders are not moving.Who knows what the matter is.
örnek osmanlıca مقدمة
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm..
- Bu ölmüş artık ayol, göm, götür de, hem ne ölüm.
That live looking baby is paralyzed now.She is dead.Take and bury it.What a death.
örnek osmanlıca مقدمة
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat,
Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Ferîde kaldı bebeksiz, Cemîle'ninki fakat, Güzel güzel duruyor, olmuyor ne kör, ne sakat.
Feride is babyless,However Cemile's looks nice ,.It is neither blind ,nor disabled.
örnek osmanlıca مقدمة
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir niyâz tavrı hemen
Günün birinde berâberce oynuyorlarken,
Alıp Ferîde hazin bir yakarış tavrı hemen
One day ,while they are playing together, Feride asked for the doll to play.
örnek osmanlıca مقدمة
- Bebeğ’ni ver, acıcık oynayım, kuzum abla... Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:
- İnâyet ola!
- Bebeği’ni ver, azıcık oynayım, kuzum abla... Demez mi? Kız ne diyor?.. Galibâ:
- iyilik ola!
Give your baby, let me play, my lamb sister ... Didn't she say?What's the girl saying? I think: - It will be the last!
örnek osmanlıca مقدمة
Verir miyim sana ben hiç bebeğ’mi, yağma mı var? - Hasislik etme kızım, ver!- Alırsa sonra kırar:
Verir miyim sana ben hiç bebeğimi, yağma mı var? - cimrilik etme kızım, ver!- Alırsa sonra kırar:
I won't give my doll to you.I won't.
Don't be mean girl,give it .
If she takes it ,she will break it.
örnek osmanlıca مقدمة
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?
- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
- Nasıl kırar a canım? Etme oynasın, veriver!
- Olur mu beybaba?- Elbet olur:
- Kırarsa eğer?
She won't break it.Let her play.Give it to her.-Should I?- Yes sure.
örnek osmanlıca مقدمة
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım. Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
- Yarın sabah sana ben başka bir bebek alırım.
Bizim müdâhaleden sonra, "Oyna al bakalım!.. "
I 'll get another doll for you tomorrow morning.After our intervention,Take it and play!..
örnek osmanlıca مقدمة
Deyip Feride'ye kerhen uzattı kız bebeği.
Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
Deyip Feride'ye istemeyerek uzattı kız bebeği.
Ferîde'nin yüzü gülmüştü, baktım, iyiden iyi.
She handed the baby to Feride.Feride
örnek osmanlıca مقدمة
Sevindi, oynadı, lakin bu müstear sürur
Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
Sevindi, oynadı, fakat bu emanet sevinç
Süreksiz oldu...
-Ver artık!
-Acık daha, ne olur!..
She got happy,she played.But this was instant.-Give it now.Some more time ,please
örnek osmanlıca مقدمة
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
- Bakındı beybaba?
- Kız, ver de sonradan yine al,
Mal olmaz insana, âdet değil, emânet mal.
Father looked arround-Girl !Give itnow.You can get it back later It does not worth ,it is not customary.
örnek osmanlıca مقدمة
Tekerrür etti birazdan şu yolda aynı niyâz:
- Bebeğni ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
Tekrarlandı birazdan şu yolda aynı yakarış:
- Bebeğini ver yine olmaz mı? Oynayım.
- Olmaz!...
It was repeated on the way soon, following the same supplication.Giver you doll back again .will you?Letme play with it-No you can't!
 
örnek osmanlıca مقدمة
Ben iltimâsı dirîğ etmedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya! Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!
Sen ablasın ne kadar olsa...
-Başka vermem ama,
Ben kayırmayı önlemedim ikinci sefer:
- Çok oldu beybaba, ya! Sonra her zaman ister!
- Demin de aldı, hemen verdi, içlenir, yapma!Sen ablasın ne kadar olsa...
-Başka vermem ama,
I didn't prevent the enlisitng as the second time. It is too long.She will get accustomed to asking for it.-She has just got it ,and gave it right back.She will feel sorry ,don't do it.You are her sister...,I won't give the next time but,
örnek osmanlıca مقدمة
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi... Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
Çabuk verirsen eğer al da oyna kız, haydi... Feride'nin bu sefer keyfi pek yolundaydı...
if you 2re going to give it back soon ,take and play with it,come on.This time Feride was having fun.
örnek osmanlıca مقدمة
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı;
Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
Epeyce dandiniler yaptı, hayli hoplattı; Bebek kolunda, hasırlarda bir zaman yattı.
She sang some lullabies and hugged it.She laid on the wicker hugging the doll for some time.
örnek osmanlıca مقدمة
Fakat ne çâre! gelip çattı vakt-i istirdâd
Kızın nazarları beyhude etti istimdâd
Fakat ne çâre! Geri verme vakti gelip çattı, Kızın bakışları boş yere yardım aradı.
But no cure.It is time to give the doll back.She looked for help for nothing.
örnek osmanlıca مقدمة
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Cemile istedi ısrar edip emanetini,
Çocuk da verdi, fakat görmeliydi hiddetini!
Cemile insisted on asking for it.And the child gave it.but she should have seen the anger.
örnek osmanlıca مقدمة
Büyük kızın eziyordu gurur-i ma'sumu
Bebek elinde gezerken, şu tıfl-ı mahrumu .
Büyük kızın eziyordu masum gururu,
Bebek elinde gezerken, şu mahrum çocuğu.
Elder girl's innocent pride was troubling the deprived kid wandering the doll in her hand.
örnek osmanlıca مقدمة
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak.
Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
Ağır gelir ona elbette karşıdan bakmak. Sokuldu bak yine, hiç şüphe yok ki: Yalvaracak,
Of course to look at how heavy it is.See stung again.There is no doubt ,she is going to beg.
örnek osmanlıca مقدمة
"Bebeğni ver" diye, lakin ben eylemem ibrâm.
Hayır, değil bu eda, bir eda-yı istirham:
"Bebeğini ver" diye, fakat ben artık zorlamam.
Hayır, değil bu eda, bir yalvarma edası:
Give me her baby she says but I don't force anymore.No not this manner an attitude of entreaty.
örnek osmanlıca مقدمة
"Bebeğmi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza?
Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.
"Bebeğimi ver!" demesin mi üçüncüsünde kıza? Meğer hukuk da bilirmiş bakın şu saygısıza!.

"Give me my baby!" saying the girl third times ?

We don't know unrespectfulperson who knows law
örnek osmanlıca مقدمة
 


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Mehmet Akif Ersoy'un Bebek Yahud Hakk-ı Karar Manzumesi

Mehmet Akif Ersoy'un Bebek Yahud Hakk-ı Karar Manzumesi

Mehmet Akif Ersoy'un Bebek Yahud Hakk-ı Karar Manzumesi

Mehmet Akif Ersoy'un Bebek Yahud Hakk-ı Karar Manzumesi

Advertisement