Şablon:Beddua d


Beddua Beddua/Vecizeler Beddua/Örnekleri Kabul olan beddualar sizinde varsa buraya yazabilirsiniz Babanın bedduası Nuh aleyhisselâmın bedduası Hz. Muhamedin bedduası Kur'an'da beddua Beddua/Ayetler Beddua/Hadisler Beddua/Menkıbeler Kabağın sahibi [[]]
dua ilenme kargış
mülaane
mübahale
Mübahale ayeti
Osman Özsoy Gülen neden evlere ateş salsın dedi [1]
Mehmet Barlas Meğer "Beddua" sandığımız söylem "Mülâane"ymiş... []
Tair İktiran

Wikipedia-logo-tr.png
'den Beddua ile ilgili bir şeyler var
Wikipedia-logo-tr.png
'den Beddua ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Lanet -d


lanet La'net Mel'un
Mülaane Muhavele Mubahale
(Ehl-i Sünnet'in ve İlm-i Kelâm'ın azîm imamlarından meşhur "Sa'deddin-i Teftezanî", Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil "Seyyid-i Şerif-i Cürcanî" gibi Ehl-i Sünnet Velcemaat'in allâmeleri demişler: "Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve fâcirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için, o şahısların nass-ı kat'i ve delil-i kat'i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimâli olduğundan, öyle hususi şahsa lânet edilmez. Belki $ gibi umumi bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur." diye "Sa'deddin-i Teftezanî"ye mukabele etmişler. R.N.)
Lanet hadisleri Lanet ayetleri
lian Zina eden fakat şahiti olmayan eşlerin mescidde karşılıklı lanetleşmeleri ve cemaatın amin demesi
Lanetullah La'netullah LA'NETULLAH
LA'NETULLAH "Allah lânet eylesin" mânâsında beddua. LA'NETULLAHİ ALEYH Allah'ın lâneti onun üzerine olsun. Mel'un Lânetlenmiş. Lânete lâyık.  Kovulmuş , tard olunmuş.
LÂNET
LA'NETULLAHİ ALEYH
mülaane
mübahale - Eğer "ben yaptıysam" bana , eğer "sen yaptıysan" sana
mübahale ayeti
Dua - Beddua
Mene tekel ufarsin -Mene tekel upharsin
Mene Tekel upharsin Ufarsin
Bizim beddua dediğimiz Meğer mülaane imiş
Lanet duaları
Bedduaya lanet, duaya davet
Hadislerde lanet
Ayetlerde lanet
Kitabı mukaddeste lanet
Diğer dinlerde lanet
Tarihte meşhur lanetler
Günlük hayatımızdan lanetler
Bizim beddualarımız
Eğer bu merkebe lanet ettiysen binemezsin Hadis
Lanet/Eşi sözlük seçmeleri
Lanet (film) İslami içerikli filim galasında sunucu tayyip bey imiş, ekşi sözlük

Ey lütufları gizli olan zatı ala

Neccina mimma nehaf Korktuklarımızdan ve korkmadıklarımızdan bize necat ver. Hafi

Şablon:Duabakınız d {{Duabakınız}}


Audio:[2] NAMAZIN KIBLESİ KABE, DUANIN KIBLESİ SEMADIR
“Yunus peygamberin, balığın karnında yaptığı dua;
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîn (Ya Rabbî! Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’
şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir müslüman yoktur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın” (Tirmizî, De’avât, 85)
EvradEzkarEzkar-us SabahEvrad-u Ezkar Allahtan kendi Korkularından dolayı Necat ve lütuf bekleyenin duası Ya hafiyyel eltaf neccina mimma nehaf ve mimma la nehaf
Dua Duâ Dûa Dualar De’avât
Dua, meyalan-ı hayrı artırır İstiğfar, meyelan-ı şerri keser İstiğfar Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Evlilere yapılan dua
Ordunun Duası
Hayır duâ
Dua çeşitleri Kunut duası
Pazrtesi duaları Salı duaları Çarşamba duaları Perşembe duaları Cuma duaları Cumartesi duaları Pazar duaları
Hacc duaları
Namaz duaları
Mukayyed dualar Gayri mukayyed dualar
İstihare namazı İstıhare duası (Hayır isteme duası) Hacet duası Hacet namazı
Cevşen Dua-yı Cevşenü'l Kebir
Dua-yı İsm-ul Âzam Kumeyl duası Ayet el-Kursi Hizbun nasr duası
Dualarla irşad
Duanın İnsan Hayatına Tesiri DUANIN ÇEŞİTLERİ DUANIN ÖNEMİ
DUÂ-YI HAYR Hâyırlı dua, hayır isteyen dua. DUÂ-YI FİİLÎ Fiil ile yapılan dua. Yâni: İstenilen şeyin sebeplerini yerine getirmeye çalışmak. DUÂ-YI KAVLÎ Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır. DUÂ-YI MÜSTECAB Kabul olunan dua.
DUÂGÛ Duâhân f. Duâ okuyan. Duâ eden. DUAT Dâî. C. Duâ edenler. Allah'a yalvaranlar. * Dâvet edenler.
Tahiyye Selâmlar Ettahiyyat duası TAHİYYAT Et-tahiyyatü Selâm
Namaz duaları Abdest duaları
Cenaze Cenaze namazı Mevt Cenaze duaları Telkin Telkin duası Cenaze duası Alevilik ve cenaze işleri
“Duâ” kelimesinin Kur’ân’da 212 defa geçtigi ayetler
Duâ ayetleri
Akşam duaları Video Sabah duaları
Aşırı dua kelam-ı nefsiyle dua
1000 elemtere 4444 Tefriciye 19 Fetih gece namazı özel geceler 1999 kartalları çok sert geldi
Şablon:Dua

Psikokinesis_&_Chi_Qui_Gong.flv

Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Dua şeklinde eller açılarak meditation . Psikokinesis & Chi Qui Gong.flv

Maher_Zain-Barakallah_(Wedding_Indonesia_Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4

Maher Zain-Barakallah (Wedding Indonesia Version).mp4 Yeni evlilere yapılacak dua üzerine çok hoş bir şarkı . Evlilere yapılan dua şiir ve şarkı formatına getirilmiş

صلاح_الجمل_دعاء_الانبياء_كامل_-_ادعية_رمضان_--

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان --

صلاح الجمل دعاء الانبياء كامل - ادعية رمضان -

ilenme; birine kötü dilekte bulunma, beddua.

Bed-dua (Bedduâ) f. Bir kimsenin kötülüğü için duâ. Kötü duâ.

Etimolojisi[düzenle | kaynağı değiştir]

Farsça'da "kötü" anlamına gelen bed ile Arapça'da "[[isteme, [[dileme" gibi anlamlara gelen dua kelimelerinden oluşmuş bir bileşik isimdir.

Bir kimsenin başına kötü şeylerin gelmesi için yapılan duaya beddua denilmektedir.

İslamiyette beddua[düzenle | kaynağı değiştir]

Müslümanların olur olmaz sebeplerle birbirleri aleyhine beddua etmeleri İslâm ahlâkıyla bağdaşmaz.


Kuran'da beddua[düzenle | kaynağı değiştir]

Bununla birlikte zulme uğrayan kimsenin zalimler hakkında beddua etmesinin caiz olduğunu gösteren âyet (Nisâ, 4/148) de vardır.

Hz Peygamberin bedduaları[düzenle | kaynağı değiştir]

Hz. Peygamber, genellikle İslâm'a düşmanlık gösterenlere beddua etmemiş, onların hidâyeti için dua etmiştir (Buhârî, Deavat, 59).

Azılı düşmanlara beddua[düzenle | kaynağı değiştir]

Nitekim Peygamber (a.s.) azılı İslâm düşmanlarından Ebû Cehil, Ümeyye ibn Halef ve benzerlerinin de içinde bulunduğu yedi kişiye beddua etmiş, bu kişilerin hepsi de Bedir Savaşında öldürülmüş, böylece Hz. Peygamber'in bedduası yerini bulmuştur (Ahmed, I, 393, 397).

=Hz Peygamberden müslümanlara beddualar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • paraya taparcasına düşkün olanlara (Buhârî, Cihad, 70; Rikâk, 10)
  • ana-babaya karşı gelenlere (Müslim, Birr, 8; Müsned, II/346) ve benzerlerine ad vermeksizin beddua etmiştir.

Bedduanın makbuliyeti[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Mazlumun duasının mutlaka kabul olunacağını beyan etmiş (Buhârî, Mezalim, 9),
  • bizzat kendisi de mazlümün bedduasına uğramaktan Allah'a sığınmıştır (İbn Mâce, Dua, 20; Müsned, V/82-83). (M.C.)

[düzenle | kaynağı değiştir]

İsim

[1] Büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere ya da kızgın insanların birbirlerine karşı olan öfkeleri, hınçları, kızgınlıklarını yansıttıkları sözler
[2] Birinin kötü duruma düşmesini isteme

Eş Anlamlılar[düzenle | kaynağı değiştir]

[1] ilenç, ilenme, kargış

Türk Dilleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.