FANDOM


Bakınız

Şablon:Bedeneğitimibakınız - d
{{Bedeneğitimibakınız}}


Beden eğitimi
Beden eğitimi öğretmeni
Beden Eğitimi ... Beden Eğitimi Öğretmenlerinin branş belirleme toplantısı
Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları
Beden Eğitimi Öğretmenleri Toplantısı

Mevzuat
MİLLi EĞİTİM BAKANLIĞI FORMATÖR VE KOORDİNATÖR FORMATÖR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNERGE
FORMATÖR VE KOORDİNATÖR FORMATÖR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Eğitim Bilimleri
Human brain NIH
Temel Disiplinler
Eğitsel ölçme
Eğitsel değerlendirme
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojisi
Öğretim teknolojisi
Eğitim tarihi
Eğitim felsefesi
Eğitim toplum bilimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okul psikolojisi
Uluslararası eğitim
Özel eğitim
Öğretmen eğitimi
Erken çocukluk dönemi eğitimi
İlk eğitim
Orta eğitim
Yüksek eğitim
Yetişkin eğitimi
Aile Eğitimi (Makale)
İşitme Engelli Çocuklarda Aile Eğitimi
Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Eğitimi
Özel Eğitimde Aile Eğitimi Programları
Zihin Özürlülerin Eğitiminde Anne-Baba Katılımı
Kaynaştırma Eğitimi Ne Anlama Geliyor ?
Öğretim Alanları
Türkçe eğitimi
Okuryazarlık eğitimi
Matematik eğitimi
Doğa bilimleri eğitimi
Sosyal bilimler eğitimi
Yabancı diller eğitimi
Sanat eğitimi
Beden eğitimi
Teknoloji eğitimi
Meslek eğitimi
İşletme eğitimi


Beden eğitimi, eğitimin, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır. Beden eğitiminin geçmişi, uygarlıklar tarihi kadar eskidir. Günümüzden yaklaşık 2.400 yıl önce yaşamış olan Yunanlı filozof Platon’un "Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle cimnastiği en doğru oranlarda birleştirebilen kişidir" sözleri, Eski Yunan’da beden eğitimine verilen önemi gösterir.

Eskiçağlarda beden eğitime verilen bu önem, sonraki yüzyıllarda unutuldu. Zihinsel eğitimin beden eğitimiyle ilişkisi göz ardı edildi. Beden eğitimine yeniden dikkat çeken kişi, 18. yüzyılda Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau oldu. Rousseau, Emil (Émile ou, de l'éducation; 1762) adlı yapıtında beden eğitiminin okul dersleri arasına girmesi gerektiği görüşünü savundu. Okullarda beden eğitimi derslerini koyan ilk ülke ise 1814'te Danimarka oldu. Daha sonra Danimarka’yı başka ülkeler izledi. Bugün, ilköğretimin zorunlu olduğu hemen bütün ülkelerde beden eğitimi ders programında yer alır.

Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır. Daha büyük çocuklara ise, özel eğitim görmüş öğretmenlerce temel beden eğitimi dersleri ve yarışmaya yönelik spor etkinlikleri öğretilir. Yüzme, cimnastik, atletizm ve tüm takım sporları bu tür etkinlikler arasında sayılır.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir. Öğrencilik yıllarını geride bırakan yetişkinler de, bu tür etkinliklere katılabilirler.

Türkiye'de modern beden eğitiminin öncüsü Selim Sırrı Tarcan'dır. 1919 yılında beden eğitimini geliştirmek amacıyla İzmir'de bir salon açmaya çalıştı, bu girişimi “Sarıklılar” tabir edilen aşırı muhafazakarlar tarafından engellense de, o dönemde Vali Rahmi Bey, Necati Bey, Vasıf Çınar Beyle görüştü. Tarcan'ın spor sevgisi aşısı sonucu Rum ve Ermeniler ile diğer azınlığın etkinliği nedeniyle artık Türk gençleri spor yapmaya başladılar.

Eğitim Bilimleri Dahilindeki Alanlar •
Temel Disiplinler Eğitsel ölçmeEğitsel değerlendirmeEğitim yönetimiEğitim psikolojisiEğitim teknolojisiÖğretim teknolojisiEğitim tarihiEğitim felsefesiPsikolojik Danışmanlık ve RehberlikEğitim toplum bilimiOkul psikolojisiUluslararası eğitimÖzel eğitim
Öğretmen eğitimi Erken çocukluk dönemi eğitimiİlk eğitimOrta eğitimYüksek eğitimYetişkin eğitimi
Öğretim Alanları Türkçe eğitimiOkuryazarlık eğitimiMatematik eğitimiDoğa bilimleri eğitimiSosyal bilimler eğitimiYabancı diller eğitimiSanat eğitimiBeden eğitimiTeknoloji eğitimiMeslek eğitimiİşletme eğitimi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.