D. Bedr. بدر.Bedri. بدري. Leyle-i bedr. Dolunay gecesi. Ashab-ı bedr . Bedir ashabı. Bedr gazvesi. Gazve-i bedr. Bedir muharebesi. Şüheda-i Bedr. Guzzat-ı Bedr.

(Bedir) Dolunay. Ayın en parlak olduğu hâli.

Osmanlıca » Türkçe

BEDR (Bedir) Dolunay. Ayın en parlak olduğu hâli.

* Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer ismi.
  • Bir şeyin tamam olması.
*Sibâk ve sür'ât etmek.
  • Bir işin ansızın zâhir olması.*
Tam ve münasib olan âzâ.
  • Dolu şey.
  • İyi hizmet eden köle.
Osmanlıca » Türkçe

BEDR MUHAREBESİ Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 13 zâtın türbeleri mevcuttur. Bedir harbi, Ramazanda Cuma günü vuku bulup Peygamber Efendimizin (A.S.M.) maiyetinde 320 kişi vardı. Bunların sekseni muhacirînden, gerisi ensardandı. Kureyş kervanı ile Şam'dan dönen Ebû Süfyan'ın önüne çıkılmış iken, Ebû Süfyan haber alarak Mekke'den yardım istemiş, Ebû Cehil'in maiyetinde Mekke'den gelenlerle beraber Kureyşliler 1000 kişi kadar olmuşlardı.

LEYLE-İ BEDR Ayın ondördüncü gecesi. Şablon:Bedr Şablon:Ashab-ı Bedir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.