FANDOM


Bekir Sıdkı Sezgin (1 Temmuz 1936, İstanbul - 10 Eylül 1996), Klâsik Türk musikîsi üslûbunun en önemli temsilcilerinden biridir.

Bekir Sıdkı, 1946-1948 yıllarında İzmir’de bulunan teyzesine yanına gittiği zamanlarda buradaki Hisar Camii’nde ünlü bestekâr Rakım Elkutlu ile tanıştı ve bestekârın kendi eserlerini kendisinden öğrendi. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise, güzel sesli ve güzel ud çalan Feride Hanımdır.

1942 tarihinde ilköğretime başlayan Bekir Sıtkı Sezgin lise yıllarında babasının teşviki ile başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na girdi ve buradan mezun oldu. . Denizli’de, 1956 yılında vatani görevini tamamlayıp, 1958’de İzmir’e yerleşti ve 1964 yılında da İzmir’de evlendi.

1959 yılında, TRT İzmir Radyosu’nun sınavını kazandı ve “yetişmiş sanatkar” olarak bu radyoda göreve başladı. Yine ayni yıl içerisinde solist ve diğer bir sınavla da “Birinci sınıf ses sanatkârı” unvanını aldı.

1967 tarihinden sonra bu kuruluşta stajyer sanatkârlara dersler verdi.. 1973’de ise İzmir Radyosu’nda ‘Klâsik koro şefliğine’; 1976’dan itibaren de ‘İstanbul Devlet Türk Mûsıkisi Konservatuarı Öğretim Üyeliği’ne getirildi.

Aynı tarihlerde İstanbul Radyosu ses sanatkârlığı, Küçük koro şefliği ve TRT Merkez Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini birlikte yürüten Bekir Sıdkı Sezgin. 1980 tarihinde TRT’den emekli oldu ve konservatuardaki görevinden de ayrılarak 1971 - 1983 yılları arasında değişik ülkelerde dini ve dindışı mûsıkimizle ilgili birçok konserler verdi.

Özel bir anlaşma ile, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliğine başlayan Bekir Sıdkı Sezgin, 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumdu.

Dış bağlantılarEdit


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.