FANDOM


Şiir Metni
Sadeleştirme
İngilizce tercüme

Türlü türlü cefânın adını aşk vermişler
Bu cefâya katlanan dosta halvet vermişler

sadeleştir
ingilizceye çevir
Aşk durur türlü belâ döndürür halden hâle

Dost elinden piyâle key melâmet olmuşlar

sadeleştir
ingilizceye çevir

Kime kim aşk ulaştı, her dem kaynaya taşa
İyi dirlik hem yavuz dört yanına durmuşlar

sadeleştir
ingilizceye çevir

Her kim aşk eri ise aşka müşteri ise
Aşk onun yâri ise canına od urmışlar

sadeleştir
ingilizceye çevir

Miskin Yunus'un canı başında ser-encâmı
Aşka münkir âdemi bu meydandan sürmüşler

sadeleştir
ingilizceye çevir


Bela'yı Aşk


Türlü türlü cefânın adını aşk vermişler

Bu cefâya katlanan dosta halvet vermişler


Aşkdurur türlü belâ döndürür halden hâle

Dost elinden piyâle key melâmet olmuşlar


Kime kim aşk ulaştı, her dem kaynaya taşa

İyi dirlik hem yavuz dört yanına durmuşlar


Her kim aşk eri ise aşka müşteri ise

Aşk onun yâri ise canına od urmışlar


Miskin Yunus'un canı başında ser-encâmı

Aşka münkir âdemi bu meydandan sürmüşler


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Bela-y%C4%B1_A%C5%9Fk?oldid=84284" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.