Fecr Suresi/1-30 Beled Suresi/1-20 Şems Suresi/1-15
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Yu... Kasem ederim bu beldeye
Andolsun bu beldeye
Nay, I swear by this city
Sen hıll iken bu beldede
Ki sen bu beldede oturmaktasın.
And thou art an indweller of this city
Ve bir validle veledine ki
Ve and olsun baba ve çocuğuna.
And the begetter and that which he begat,
Hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık
Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
We verily have created man in an atmosphere:
O kendisine karşı kimse göç yetiremez mi sanıyor?
İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
Thinketh he that none hath power over him?
Ben yığın yığın mal telef ettim diyor
Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.
And he saith: I have destroyed vast wealth:
Onu bir gören olmadı mı zann ediyor?
Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
Thinketh he that none beholdeth him?
Vermedik mi biz ona iki göz
Biz ona iki göz vermedik mi?
Did We not assign unto him two eyes
Ve bir dil ve iki dudak;
Bir dil ve iki dudak?
And a tongue and two lips,
İki de tepe gösterdik
Ona iki yolu gösterdik.
And guide him to the parting of the mountain ways?
Fakat o göğüs veremedi o (akabeye) sarp yokuşa
Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
But he hath not attempted the Ascent
Bildin mi o sarp yokuş ne?
Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
Ah, what will convey unto thee what the Ascent is!
(Fekki rakabe) esîr bir boyun kurtarmak
Köle azat etmek,
(It is) to free a slave,
Veya salgın bir açlık gününde yemek yedirmek
Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
And to feed in the day of hunger
Yakınlığı olan bir yetîme
Yakınlığı olan bir yetime,
An orphan near of kin,
Veya toprak döşenen bir miskîne
Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
Or some poor wretch in misery,
Sonra olmadı o iyman edip de sabra vasıyyetleşen ve merhamete vasıyyetleşenlerden.
Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
And to be of those who believe and exhort one another to perseverance and export one another to pity.
Ki onlardır işte meymenet sahibleri (Ashabı meymene)
İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
Their place will be on the right hand.
Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashabı meş'eme).
Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
But those who disbelieve Our revelations, their place will be on the left hand.
Üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacak
Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.
Fire will be an awning over them.
الشيخ_عبد_المنعم_الطوخي-الانفطار.wmv

الشيخ عبد المنعم الطوخي-الانفطار.wmv

Tuhi - Beled

Şablon:Beledbakınız - d


90 Beled Suresi El-beled sûresi Dosya:90-Beled.pdf [1]
Beled البلد Beled/Ayetler Mekke-i Mükerreme

Beled Suresi/Elmalı Orijinal
90/1 - 90/2 - 90/3 - 90/4 - 90/5 - 90/6 - 90/7 - 90/8 - 90/9 - 90/10 - 90/11 - 90/12 - 90/13 - 90/14 - 90/15 - 90/16 - 90/17 - 90/18 - 90/19 - 90/20
Beled Suresi/1-20
Beled Suresi/Elmalı -
Beled Suresi/Albanian Beled Suresi/Azerice Beled Suresi/Özbekçe Beled Suresi/Bulgarca Beled Suresi/Bulgarian Beled Suresi/Fransızca Beled Suresi/İspanyolca
Beled
Önceki sure:
Sonraki sure:
Şablon:Beled

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.