FANDOM


Bir şehrin, kasabanın, ya da nüfuslarına göre kasaba hükmünde olan yerlerin temizlik, aydınlatma, su, esnaf denetlemesi gibi kamu hizmetlerine bakan, tüzel kişiliği (hükmî şahsiyeti) olan ve üyeleri halk tarafından seçilen teşkilât.

Belediyeler bir belde halkının işlerini görmekle beraber, gördüğü hizmetler bakımından genel menfaat çerçevesine girer. Bir halk idaresi olan belediyeler. Belediyeler Kanunumuza göre, nüfusu ne olursa olsun il ve ilçe merkezlerinde ve nüfusu iki binden yukarı olan yerlerde kurulur. Belediyeler, o çevre halkı tarafından seçilen bir Belediye Meclisi ile bir Belediye Başkanı tarafından yönetilir.

=Kanuni tarifiEdit

Belediyeler derneklere yardım yapabilir mi?Edit

İlgi yazı ekinde alınan Belediyeler tarafından ayni veya nakdi yardım yapılıp yapılamayacağı konusunda mevzuatta açıklık bulunmaması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görüş yazısında;

“Belediyelerin 5018 sayılı kanunun 29.uncu maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 5072 sayılı Kanun kapsamında olmayan derneklere kamu yararı gözetilerek ve bütçelerine gerekli ödeneği koymaları şartıyla nakdi yardım yapabileceklerinin değerlendirildiği”

hakkındaki görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.