Ben Ölüyüm Göremezem


Cümle âlem terkin urup ben dost terkin uramazam

Ondan ayrı buçuk saat ben onsuzun duramazam.


Ondan yarı diriliğim dirilik değildir benim

Kadim odur görür beni ben ölüyüm göremezem.


Huri gelip aydır ise gönül bana vergil diye

Dosttan artık kimesneye en gönlümü veremezem.


Dost diye geçti u ömrüm aşarmadım dost kulluğun

Koyam başara ol beni ben hiç iş aşaramazam.


Bir kezden ol oldum ahi enden ümit yoktur bana

Ben ol isem pes ol hani ben bu sırra eremezem.


Dostlar öğüt verir ana gitgil onun yakınından

Daha yakın varam meğer ondan ayrık varamazam.


Değmeler aydır Yunus'katlan bu gün yarın diye

Cehdedeyim bu günümü yarına irgörmezem.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.