FANDOM


Bana Namaz Kılmaz Diyen Yunus Emre Portalı Yunusemre Ben Yürürüm Yana Yana Aşk Boyadı Beni Kana


Ben Dervişim Diyene


Ben dervişim diyene
Bir ün edesim gelir
Tanıyuben şimdiden
Varıp yetesim gelir


Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne
Evler yapasım gelir


Altında Gayya vardır
İçi nâr ile pürdür
Varuben ol duldada
Biraz yatasım gelir


Ta'neylemen hocalar
Hatırınız hoş olsun
Varuben ol tamuda
Biraz yanasım gelir


Andan Cennete varam
Cennette Hakık görem
Huri ile gulmanı
Bir bir kucasım gelir


Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sigaya çeker
Bir Molla Kasım gelir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.