Bencileyin


Aceb şu yerde var m’ola söyle garip bencileyin

Bağrı başlı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin.


Gezerim Rum ile Şam’ı Yukarı İller’i Kamu

Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin.


Kimseler garip olmasın hasret oduna yanmasın

Hocam kimseler olmasın şöyle garip bencileyin.


Söyler dilim ağlar gözüm, garipleri göyner özüm

Meğer ki gökte yıldızım şöyle garip bencileyin.


Nice bu derd ile yanam ecel ere bir gün ölem

Meğer ki sinimde bulam şöyle garip bencileyin.


Bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin.


Hey Emre’m Yunus biçâre bulunmaz derdime çâre

Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.