FANDOM


Benem Umman


Bir dürr-i yetîmem ki görmedi beni umman,

Bir katreyem illâ ki ummâna benem umman.


Gel mevc-i acâyib gör, deryâyı nihan gözle,

çü bahr nihâyetsiz katrede olur pinhan.


Okuyamadı mevzun Leyli adını Mecnun,

Hem Leyli idim anda, hem Mecnun idim hayran


Bu âlem-i kesrette sen Yûsuf-u ben Yakub,

O alem-i vahdette ne Yûsuf u ne Kenan.


Adım Yunus olduğu bû cisim belâsıdır,

Âdım sorar olursan sultâna benim


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.