Beni Bende Sanman


Severim ben seni candan içeri

Yolum ütmez bu erkandan içeri


Nereye bakar isem dopdolusun

Seni kanda koyam bundan içeri


O bir dilberdürür yoktur nişanı

Nişan olur mu nişandan içeri


Beni sorma bana bende değilem

Suretim boş gezer dondan içeri


Beni benden alana ermez elim

Kadem kim basa sultandan içeri


Tecelliden nasip erdi kimine

Kiminin maksudu bundan içeri


Kime didar gününden şu’le değse

Onun şu’lesi var günden içeri


Senin aşkın beni benden alıptır

Ne şirin dert bu dermandan içeri


Şeriat tarikat yoldur varana

Hakikat marifet andan içeri


Süleyman kuş dilin bilir dediler

Süleyman var Süleyman’dan içeri


Unuttum din diyanet kaldı benden

Bu ne mezhepdürür dinden içeri


Dinin terk edenin küfürdür işi

Bu ne küfürdür imandan içeri


Geçer iken Yunus şeş oldu dosta

Ki kaldı kapıdan andan içeri.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.