Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

D Berat . Berât .Beraat . Berat kandili . Berat gecesi . Leyle-i Berat .Leyle-i Berat/Bediüzzaman Berat Kandili Televizyon Programı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun Beraat kandili tebrikleri

BSN/Berât. Leyle-i berat. Berat gecesi. Berat kandili.

D Berat. Leyle-i Berat Berat kandili Mübarek. Mubarek aylar. (Üç aylar. Şuhur-u selase) Mübarek hayvanlar Mübarek beldeler Mübarek geceler Mubarek geceler (Kandil geceleri)Mirac kandili Regaib kandili Mevlid kandili Berat kandili Kadir gecesi Kandil - Mübarek -< Regaib - Regâib - Regâip Mevlid - Mevlit - Mevlid-i şerif - Mevlid-i nebi - Kutlu doğum Mirac - Mi'rac Berat -Berât -Berae - Beraet - Ber - Ber' - Berâ - Berî - Beraat Kadir - Kadr -Kadr-u kıymet - Kadriye - Kadiriye -Kader -Gadr

D. Beraat. Hz.Musa'nın beraatı Berat. Berat kandili. Beraet-i zimmet. Beraat kararı. Beraat kararı/Eyüp Sabri Kartal. Beraat şiirleri. Beraat-ı zimmet asıldır. The presumtion of innocence. *Alm.Freisprechung *fr.Acquittement *ing.Acquittal *Lat.absolutio Suçlu sanılarak mahkemeye verilen kimsenin iddia olunan fiilin Faili olmadığını veya Bu fiilin suç teşkil etmediğine dair ceza mahkemesinden çıkan hüküm CUMUK/253 260 *Beraet-i zimmet:  bir şahsın zimmetinin yani nefsinin ve zatının bir şeyin vücut ve lüzumundan hali olması, Yani bir hak ile meşgul olmaması. Suçsuz olduğu anlaşılacak temize çıkma *Beraet-i zimmet mazbatası: mesul muhasiplerin, hesaplarının Tamam olduğunu, açıkları bulunmadığını, terfilerini ve işten ayrılma sebebini gösteren vesikalar. Alakalı daire veya kurul tarafından tanzim olurdu. Bugün hukuki kıymeti yoktur. *Berat : 1.bir kimseye madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge İstiklal Madalyası Beratı 2 . buluş imtiyaz vazife veya rutbe verildiğini bildiren resmi daireler tarafından verilen belge: ihtira beratı. *Berat-ı cibayet : hazineye veya vakfa ait vergi resim ve icralara para vesair varidatı tahsil eden memura bu vazifenin ifası için verilen belge *Beray-ı tahkik tahkik için yani araştırma için *beray-ı infaz yani infaz için.