FANDOM


Berr kelimesinin çoğulu "ebrar"dır. Yani "rab" "erbab" gibi. "Fail" vezni "ef'al" diye çoğul yapılabildiğine göre "barr"ın çoğulu olabileceği de söylenmiştir.

  • "Berr", birr sahibi, iyilik sahibi, gereği gibi hayır işleyen kimse, iyi insan demektir.
  • Hasen'den gelen bir rivayette, "karıncayı incitmez, şerre razı olmaz kişi diye tarif edilmiştir. "Barr" ise iyilik ve ihsan yapan ahdine, sözüne, yeminine sadık kimse manalarına gelir.
  • İnsan Sûresi'nde şakir olanların akibetleri açıklanırken, onlar "ebrar" unvanıyla isimlendirilerek tarif edilmiştir.
  • Kısacası, berr ve ebrar, iyilik ve ihsan yapan, sözünde ve yemininde duran insan demektir.
  • Ebrar: Berr'in çoğuludur. Fail vezni (ef'al) ebrar diye çoğul yapılmıştır. BerrBirr sahibi, iyilik sahibi demektir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.