FANDOM


Bakınız

D. BESTENİGAR. Bestenigar. Bestenigar beste. Bestenigar Makamı. مقام البستنيكار .

مقام البستنيكار من السيد محمد سعيد الغريفي-0

مقام البستنيكار من السيد محمد سعيد الغريفي-0

Bakınız

D. Makamlar Musikide makamlar Bestenigar Türk musikisinde makamlar

1.saba makamına ırak makamının pest dörtlüsünün (yani ırak perdesinin segah dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelmiştir. Bu dörtlü ile ırak perdesinde durur. güçlü, birinci derecede kuvvetli olarak kullanılan çargah do perdesidir ki, saba'nın güçlüsüdür. donanımınına saba gibi si için koma ve re için bakıyye bemolü konur. lahin içinde gereken yerlere saba'nın tiz sekizlisi için la bakıyye bemolü ve ırak'ın pest dörtlüsü için de fa bakıyye diyezi eklenir.

2.saba'nın yarım kalmış sözünü tamamlayan bir makamdır. saba hüznünün içindeki isyan (dolayısıyla umut) kırıntılarının da yok olduğu yerdir bestenigar. Şablon:Bestenigar Şablon:Makamlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.