FANDOM


[[B Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, sorunların köklerine inerek toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde akılcılık ve erdem'i egemen kılma arayışları sonucunda 1994 yılında kuruldu.===

“Bireylerin Sorun Çözme Kabiliyetini artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek amacıyla geliştirdiği ve uygulamakta olduğu projelerden bazıları; Ezbersiz Eğitim , Gençler için Kişisel Gelişim Platformu (KİGeP ), Yurttaşlık Eğitimi, Bilim Çantası , Öğrenme Evi® gibi öncü ve yenilikçi uygulamalardır.

Ne zaman kuruldu?

Toplumumuzdaki çeşitli akıl ve/ya erdem dışı tutum ve davranışların ürettiği sorunların kökleri durumunda olan Kaynak Sorunlar ile bunların çeşitli bileşimleridir.

90’lı yıllarda başlayan; sorunların köklerine inerek toplumsal yaşamın tüm kesitlerinde akılcılık ve erdem’i egemen kılma arayışlarımız, Beyaz Nokta® Vakfı’nın kurulması ile yeni bir boyut kazandı.

Vakıf, genelde toplumun, özelde ise toplumun etkin kesimlerinin sorun çözme kabiliyetlerini artırma amaçlı çalışmaları ile tanındı, benimsendi ve gelişti.

Neden kuruldu?

Beyaz Nokta® Vakfı, 7 Ağustos 1994’te tescil edildi. Resmi kuruluş sürecinde İshak Alaton, vakfın ilk Başkanı oldu, ilk Kurucular Kurulu toplantısında M. Tınaz Titiz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

1994’ten 2002 yılına kadar bu görevi sürdüren Titiz, vakfın saygın bir STK olarak tanınması, misyonunun çeşitli kesimlere tanıtılması bağlamında önemli katkılarda bulundu. BEYAZ NOKTA Hareketi ile gündeme taşınan erdem, akılcılık, önyargılardan arınma, uzlaşma gibi kavramlar; daha özenle irdelenir, üzerinde düşünülür oldu. Beyaz Nokta® projeleri; toplumun değişik katmanlarında daha erdemli olma, daha akılcı davranma, daha uzlaşır olma yolunda davranışlar geliştirilmesine katkı sağladı.</p>

Nasıl kuruldu?

2002 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Dr. Cemil Çakmaklı döneminde; üniversiteli gençler için geliştirilmiş olan Kişisel Gelişim Platformu (KiGeP) programı, öncelikli proje olarak belirlendi ve mekan boyutuda eklenerek yeniden tanımlandı (www.kigep.org.tr). KiGeP Ankara ve KiGeP İzmir ofisleri bu dönemde açılarak bugün de devam eden programın uygulamalarına başlandı.

2006 yılında yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen M. Tınaz Titiz, halen bu görevini sürdürmektedir.

VİZYON, MİSYON ve DEĞERLERİMİZEdit

Vizyonumuz

“Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum.

Misyonumuz

“Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak.

Değerlerimiz

Erdem, Akılcılık (Bilimsellik), Bireycilik, Sürekli gelişim ve Doğaya saygı

DernekleriEdit

İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği - 22.11.2010

Beyaz Nokta® örgütlenmesi, [[Beyaz Nokta®Gelişim Vakfı]] ile Beyaz Nokta® Gelişim Dernekleri ve Beyaz Nokta® Gönüllü Girişimleri 'nden oluşan, bu yapısıyla hem formal, hem de informal yapılanmaya imkan veren, merkeziyetçi olmayan bir organizasyon.</p>

Beyaz Nokta® organizasyonu içindeki bu oluşumlardan İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği’ni daha yakından tanımanız amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Özkızılcıkile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz.</p>

İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği ne zaman kuruldu?

Derneğimiz, BNGV ile aynı yıl içinde ülkemizin ihtiyacı olan Sorun Çözme Kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olacak projeler üretmek üzere 1994 yılında kuruldu.

İzmir BNGD üye profili nasıldır?

Derneğimizin kuruluşundan, günümüze üye profili, çeşitli kesimleri temsil eden bir yapıda olmuştur. Örn. üyeler arasında mühendislik, gibi teknik nosyona sahip mesleklerin yanı sıra eğitim, tıp, ticaret gibi alanlarda çalışanlar da mevcuttur. Derneğin Yönetim Kurulu başkanları sırasıyla ile Hasan Tahsin Erol(Yük. Ziraat Müh.), Hüseyin Cimşit (Mak. Müh.), Ayhan Özdemir(End. Müh.), Coşkun Saydam(Dr.), Zekai Fidan(End. Müh.), Prof. Dr. A.Yüksel Gürüz(Öğr. Üyesi), Reşat Özkızılcık (Emlakçı)dır.

Derneğimizin üyeleri arasında iş kadını/adamı, öğretim üyeleri, öğretmenler, mühendisler, hukukçular, esnaf, tekniker ve öğrenciler bulunmaktadır.

İzmir BNGD’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar, uyguladığı projeler nelerdir?

 • Derneğimiz "Ezbersiz Eğitim" projesini İzmir'de bulunan okullarda tanıtılması çalışmalarını üyeleri ile okul okul gezerek yaptı.
 • İzmir'de düzenlediği "Okullar Arası Eğitsel kol Yarışması" ile öğrencilerin yaratıcı projeler üretmesine, ekip çalışmasına ve katılımcılığa katkı sağladı. Dereceye giren okullara Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törenle "Bilim Çantası" armağan edilerek ödüllendirdi.
 • Hayırsever Melahat Yılmayan tarafından bağışlanan ve vakfın mülkiyetine geçen Melahat Yılmayan Öğrenme Evi binasının tadilat ve donanımı dernek üyelerimizin nakdi ve ayni yardımları ile yapıldı.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan protokol ile Melahat Yılmayan Öğrenme Evi’nde Kişisel Gelişim Platformu ( KiGeP) projesi uygulandı.

Derneğinizin planlanan faaliyetleri ile bu faaliyetlerin amacı nelerdir?

İzmir BNGD işbirliği ile Melahat Yılmayan Öğrenme Evi’nde BN projelerinden bazılarının uygulanmasına başlayacaktır. BNGV ile İzmir/Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanacak bu projeler;

Hızlı Dönüşüm Kampı Projesi :Gençler için istihdam veya değişim amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı (i-HDK) seminerlerini vermek ve katılımcıların sürekliliğini sağlamak.

İzmir Sosyal İcatlar Enstitüsü Projesi :7-14 yaş grubu çocukların yaşadıkları çevrede sorun olarak gördükleri bir konuya yaratıcı çözüm üretmeleri, ürettikleri çözümü demokratik, uzlaşmacı ve katılımcı olarak uygulamaya koyarak sorunu çözmeleri amaçlanmaktadır.

Bu proje çevre ilköğretim okulları ile işbirliği yapılarak, sürekliliği olan ve her yıl tekrarlanır hale dönüştürülecek, hatta teşvik amaçlı küçük ödüller ile yaratıcı bir rekabet ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

Trafikte "Söz" Kampanyası: Trafik Şube Müdürlüğü, sürücü okulları işbirliği ile trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmiş olan “kural yandaşları”nın fark edilmesine yönelik etkinlikler yapılacaktır.

İzmir'deki hedefimiz; taahhüt edilen beş temel trafik kuralına uymayı özendirmek ve uymamayı toplumsal ayıp haline getirmek ve ilk aşamada 'söz' vermiş 30.000 (otuzbin) sürücüye erişmektir.

Mahalle Dayanışması(MahDay):“Öğrenme Temelli Sorun Çözme” araçlarını kullanacak dayanışma grupları eliyle yürütülecek bir projedir. Bu proje “Bilgi, paylaştıkça artar, endişeler ise azalır.” anlayışı ile karşılaşılabilecek doğal, ekonomik ya da diğer kaynaklı afet ve kriz ortamlarından kurtulmanın can yeleği olacaktır.

Öncelikle İzmir BNGD’nin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi’nde oluşmuş platformlar ile diyalog ve işbirliği yapılacak, ortak akıl ile bulunacak çözümler uygulanacaktır.

Toplu Öğrenme-Etüt Merkezi: Özellikle ücretli çalışan annelerin çocuklarının katılacağı 4-5-6-7-8’nci sınıf öğrencilerinden oluşacak 10’ar kişilik gruplarda ilgi ve merak uyandırılarak, değişik oyun ve senaryo temelli kalıcı öğrenme yöntemleri uygulanacak. Belediye imkanları ile gezerek, görerek öğrenme ortamı sağlanmaya çalışılacaktır.

Derneğinizin çalışmalarına destek vermek isteyenlerden beklentileriniz nelerdir?

İzmir BNGD’de, bizimle tanışanın yapacağı bir şeyler her zaman vardır. Üye olabilirler, bağışta bulunabilirler, projelerde görev alabilirler, eğitim ve toplantılarımıza katılabilirler, proje ve çalışmalarımızı çevrelerine anlatabilirler, deneyim ve birikimlerini paylaşabilirler.

Yeterki istekli olsunlar ve bize bu dileklerini iletsinler.

Destek vermek isteyenler, gönüllüler İzmir BNGD’ne nasıl ulaşabilirler? İzmir BNGD’ne katılmak, bilgi almak isteyen herkes İzmir BNGD, 55 Sokak No:18 Güzelyalı/Konak-İzmir adresindeki ofise bizzat gelerek, T+F :(0 232) 285 18 98 numaraya telefon veya faksla ya da izmir-dernek@beyaznokta.org.trye mail göndererek başvurabilirler.

İzmir Beyaz Nokta® Gelişim DerneğiEdit

Mithatpaşa Cad., 55. Sokak,
No 18 Güzelyalı İZMİR
Tel: 0(232) 285 1898
E-posta: izmir-dernek@beyaznokta.org.tr
E-posta:izmir@kigep.org.tr
Web:http://www.beyaznokta.org.tr/izmir-dernek/

İstanbul Çağdaş Çözüm Beyaz Nokta® Gelişim DerneğiEdit

İstiklal Mah. Anafartalar Cad. Oba Sokak,
No: 2 Ümraniye – İSTANBUL
Tel: 0(216) 328 2796
E-posta:istanbul-dernek@beyaznokta.org.tr
E-posta: mkendik@pimet.net
Web: - - -

Bursa Beyaz Nokta® Gönüllü GirişimiEdit

BUTTİM İş Merkezi Yalova Yolu 4. km
E Blok, Kat: 2, No: 630 16250 BURSA
Tel: 0(224) 211 6655
Gsm: 0(505) 3313735 / Cem Özkan
E-posta: bursa-gg@beyaznokta.org.tr
E-posta: cccemozkan@hotmail.com
Web: - - -

Derneğin kavraşım larıEdit

Sorun Çözme Kabiliyeti (Bağışıklık Sistemi)Edit

Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) nedir?

SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, maddi ve manevi enerjisinin çoğunu, sorunların işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır.

Çağdaş toplumlar, sorunları bulunmayan değil onları çözebilen toplumlardır. Toplumumuz da çağdaş olma arzusundaysa onları çözmek, çözmek için anlamak, anlamak için anladığını sanmaktan vazgeçmek ve bunun için de onları anlayabilmek için bir metotlar dizisi (adına bilim diyemesek de) geliştirmek zorundadır.

Sorunlardan yakınan ve bunların çözümüne katkıda bulunmak isteyenlerin benimseyebilecekleri çeşitli yollar vardır.

Bunlardan biri, sorunların kimyasını öğrenmektir: Çok sayıdaki “Görünen (phantom) Sorun”un, hangi kök (root) sorunlarca oluşturulduğunu, bunların, aralarında nasıl yeni bileşikler yaparak çoğaldıklarını, olumsuzluk üreten bir “sebep-sonuç” döngüsünün nasıl olumluya çevrilebileceğini anlamak ve bunlara göre yaratıcı çözüm geliştirme becerisi geliştirmek, bu yolda ilerleyen kişi ya da kuruluşlara yardım etmek ve de örgütlenmek bir yoldur.

ÖrğütEdit

ÖRGÜT YAPIMIZ ===Genel Kurul Üyelerimiz===

Bu liste üyelerin üye oluş tarihlerine göre düzenlenmiştir.

 • İshak Alaton
 • M. Tınaz Titiz
 • Mümin Erkunt
 • Yüksel Domaniç
 • Vural Yılmaz
 • İbrahim Kocabaş
 • Faruk Ekinci
 • Uğur Yüce
 • Ali H. Üstay
 • Rasim Selçuk
 • Dr. Oktay Duran
 • Prof. Dr. Bedi Feyzioğlu
 • Nursu Okurer
 • Faruk Eczacıbaşı
 • Canan Pak
 • Kamil Tanrıverdi
 • Ali Yalman
 • İmran Işıldar
 • Prof. Birsen Karpak
 • Dr. Cemil Çakmaklı
 • İnan Kıraç
 • Ali Oğuztürk
 • Dr. Gülseren Kaya
 • Azmi Macun
 • Hızal Aküren
 • Dr. Ersin Arıoğlu
 • Şinasi Çelikkol
 • Rıza Kutlu Işık
 • Erol Aydın
 • Şerif Kaynar
 • Atay Ceyişakar
 • Hüsamettin Kavi
 • Ergun Şenlik
 • Murteza Özhan
 • Nurşen Belen
 • Zehra Doğan
 • Vedat Özçelik
 • Neşe Layıktez
 • Hande Bitlis
 • Oktay Yılmaz
 • Murat Kolbaşı
 • Elif Tonguç Akdağ
 • Erbil Serter
 • Fulya (Lira) Sarı
 • Hüseyin Cimşit
 • İpek (Korman) Tezcan
 • İzmir Beyaz Nokta® Derneği
 • Ahmet Kopuz
 • Turgay Öğüt
 • Cemal Öztaş
 • Gurbet Altay

Yönetim Kurulu Üyeleri (2010-2012)Edit

 • M. Tınaz Titiz (Başkan)
 • Hüsamettin Kavi (Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Ersin Arıoğlu (Gelir Yaratma Direktörü)
 • Dr. Oktay Duran (Genel Sekreter)
 • Hüseyin Cimşit (Sayman)

Denetleme Kurulu Üyeleri (2010-2012)Edit

 • Faruk Ekinci
 • Vedat Özçelik

BN Gelişim DernekleriEdit

 • İzmir BNGD (Başkanı: Reşat Özkızılcık)
 • İstanbul Çağdaş Çözüm BNGD (Başkanı: Dr. Müh. Muzaffer Kendik)

BN Duyarlık GruplarıEdit

 • Bursa BN Gönüllü Girişimi (Başkanı: Cem Özkan)

Öğrenme EvleriEdit

 • Mümin Erkunt Öğrenme Evi® Ankara
 • Melahat Yılmayan Öğrenme Evi® İzmir


MarşıEdit

MARŞIMIZ

Eser HaklarıEdit

Söz, Müzik: Ali Yalman, Seslendiren: İstanbul Gelişim Vokal Gurubu

Marş DinleticisiEdit

===Kullanım Kılavuzu===
 1. Marşın bilgisayarınıza indirilmesini bekleyin, bu esnada "Marş Yükleniyor" ibaresi belirecektir
 2. Ses çubuğunu istediğiniz seviyeye getiriniz
 3. Oynat tuşuna basınız

Marş Dinleticisini görüntüleyemiyorsanız!Edit

Marşımızı dinleyebilmek için internet tarayıcınızda Adobe Flash eklentisinin yüklü olması gerekmektedir. Adobe Flash eklentisini buradan ücretsiz yükleyebilirsiniz.

Marşın SözleriEdit

Şahsi çıkarcılığı bırakalım
Yolumuz akıl, erdem, sevgi yolu
Düşünüp, tartıp, ölçüp yol alalım
Düşmanımız düşünmeden yergi
Beyaz Nokta® bir değişim hareketi
Beyaz Nokta® açık fikrin açık alnın hareketi
Merak edip bakıp öğrenelim
Bırakalım ön yargıyı yana
İçimizdeki sevgiye dönelim
Hür fikri içelim kana kana
Beyaz Nokta® bir değişim hareketi
Beyaz Nokta® açık fikrin açık alnın hareketi

HedefleriEdit

HEDEFLERİMİZ

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı misyonunu gerçekleştirmeye yönelik projelerine ulusal ve uluslararası düzeyde katılım ve paylaşımlarla kamuoyu yaratmak ve kamuoyunu etkilemek amacıyla 1994 yılından itibaren çeşitli eğitsel ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Alanlarında uzman eğitimciler-akademisyenler-iş adamları, bürokratlar, kamu ve özel sektör temsilcileri, STK, Medya ve Yerel Yönetim temsilcileri, bu etkinliklerde biraraya gelmekte fikir ve deneyim paylaşımında bulunmaktadırlar.

Geniş katılımlı etkinliklerin dışında çeşitli konularda dar kapsamlı seminer, panel, konferans ve atelye çalışmaları da düzenlenmektedir.
Tüm bu etkinlikler ana hatlarıyla aşağıda gruplanmıştır.

 • Eğitsel Etkinliklerimiz

Toplumsal sorunların çözümünde akılcı, özgün, yaratıcı, yenilikçi yol ve yöntemlerle yapılan çalışmaları ve üretilen bilgilerin aktarıldığı ve katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu tartışmalı toplantılar (Kongre, konferans, sempozyum vb.)

 • Bilimsel Toplantılarımız

Sorun çözme kabiliyetimizi en derinden etkileyebilecek olan alan bilimdir. Bilimin, toplum yaşamına egemen olamayışı iyi irdelenmesi ve bu olguya yol açan nedenlerin belirlenerek giderilmeye çalışılması amacıyla yapılan çeşitli etkinlerdir.

Toplumsal sorunların çözümünde getirilen yeniliklerin birkaç uzman tarafından diğer katılımcılara anlatıldığı toplantılar (Seminer, çalıştay, kurs, yaz/kış/bahar okulu vb)

 • Kampanyalarımız

Kamuoyu gündemini sürekli meşgul eden önemli toplumsal sorunlarla ilgili kampanyalar düzenlenmekte, bu yolla kamuoyunda farkındalık oluşturma ve sorunun çözümüne katkıları artırma amaçlanmaktadır.

“Ezbere Hayır”Kampanyası, “Trafikte SÖZ”Kampanyası, “Bilim Çantası”Kampanyası örnek verilebilir.

 • Desteklerimiz

Öğrenme Evi Desteklerimiz Seminere katılım bursları, İşe alma taahhütleri, Taahhüt noterliği, Dayanışma ortamı sağlama, Bilgileşim Agoraları

Toplantı Desteklerimiz Konuşmacı temini, Katılımcı daveti

Tanıtım Desteklerimiz Web sitesinde reklam, ilan, link, İletişim gruplarına duyuru, Beyaz Bültende yer verme, Anket düzenleme, Etkinliklerimizde stand tahsisi

Proje Desteklerimiz Proje hazırlama, Projede işbirliği

Sorun Çözme Araçları (SÇA) Desteği SÇA tanıtımı, Soru Konferansı, Atelye çalışması, Organizasyon, SÇA uygulama raporları (Kriz ortamında BN tutumu, Gerice yörelere BN desteği, BN Soruları vb.)

STK’na Desteklerimiz Çalışma kılavuzları, Diğer destekler için rezerv

Gelir gider durumuEdit

1) NAKDİ BAĞIŞLAR 64.851,45

2) KİRA GELİRİ 550,00

2) FAİZ GELİRLERİ 0,00

3) MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI 342,94

4) DİĞER 191,83

GELİRLER TOPLAMI 65.936,22

B-GİDERLER

1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 17.735,57

2-AMACA YÖNELİK GİDERLER 3.026,93

3-KAMBİYO ZARARLARI 98,51

DÖNEM KARI 45.075,21

TOPLAM 65.936,22

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2009 YILI GELİR TABLOSU

A-GELİRLER


İletişimEdit

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI

Sedat Simavi Sokak Çankaya Sitesi
No: 29/Z-1 06550 Çankaya - ANKARA

Tel : (0312) 442 0760 Faks: (0312) 442 0776 GSM: (0530) 314 0904

E-posta: bnv@beyaznokta.org.tr Web: http://www.beyaznokta.org.

İç linklerEdit

Dış linklerEditVakıf senediEdit

RESMİ SENEDİMİZ

Madde 1. VAKFIN ADI VE İLKELERİ

Vakfın adı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. Aşağıdaki maddelerde Beyaz Nokta Vakfı kısaca "Vakıf"; Beyaz Nokta Dernekleri ise kısaca “Dernek” olarak anılacaktır.

Vakfın ana ilkeleri şunlardır:

 • Bilimsellik
 • Ekolojik sistemi (doğayı) referans alma
 • Sürekli Gelişim
 • Erdem
 • Kamusal Şeffaflık


Madde 2. AMAÇ

Vakfın Amaçları genelde toplumun, özelde ise toplumun etkin kesimlerinin sorun çözme kabiliyetlerini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda üzerinde durulacak konular, toplumumuzdaki çeşitli akıl ve/ya erdem dışı tutum ve davranışların ürettiği sorunların kökleri durumunda olan Kaynak Sorunlar ve/ya bunların çeşitli bileşimleridir. “Beyaz Nokta” Hareketi işte bu yaklaşımla, sorunların köklerine inerek toplum yaşamının tüm kesitlerinde akılcılık ve erdem'i egemen kılmayı amaçlamıştır.

Madde 3. VAKIF MERKEZİ

Vakfın merkezi Ankara’dır. Adresi, Sedat Simavi Sokak, No: 29/Z-1 Çankaya/ANKARA olup, adres değişikliği olduğunda ilgili mercilere bildirilir.

Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve/ya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde 4. VAKFIN FAALİYETİ

Vakıf, amacını gerçekleştirmek için:

 1. Toplumun, yöneten kesimlerin ve ekonomik yaşamın zaman zaman çeşitli nedenlerle içine girebileceği reaksiyoner ve sarmal (spiral), birbirini tırmandırıcı tavırlar ve/ya eğilimler yerine, İşbirliği Tavrı'nın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar,
 2. Toplumdaki çeşitli kesimlerle, fiziki ve sosyal kirliliklere karşı gönüllü anlaşmalar yapar, bunları ve bunların ihlali halinde ihlal edenleri kamuoyuna duyurur, bu gönüllü anlaşmaları imzalayanların haksız rekabetle karşılaşmamaları için şikayet sistemleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur, Beyaz Nokta Dernekleri tarafından kurulan şikayet sistemlerinin gerektirdiği koordinasyonu sağlar. Bu amaçla Dernek'lere gereken hertürlü desteği sağlar,
 3. Yöresel ve yurt çapında, amaçları yönünde yararlı görülen konularda araştırmalar yapar, bunlara dayalı projeler hazırlar ve bunları finanse etmek üzere gelir yaratıcı projeler hazırlar ve uygular,
 4. Ülke sorunları konusunda çözümler üretilmesini sağlar ve gerek bu yolla gerekse diğer yollarla üretilen bilgileri Beyaz Nokta Derneklerine ve diğer kesimlere iletmek üzere yurt içinde ve dışında konferanslar, sempozyumlar, panel ve benzeri eğitici ve/ya tanıtıcı toplantılar, mesleki geziler, barış ve dostluk ödülleri, bilgi yarışmaları, kurslar ve çeşitli eğitim teknolojileri kullanılarak hazırlanabilecek eğitim programları düzenler,
 5. Amacının gerçekleşmesinde etkili olabilecek Türk veya yabancı kuruluşlarla ilişki kurar. Bunlara, münferiden veya birlikte uygulanmak üzere faaliyet planları önerir,
 6. Yurtdışı gönüllü katkı kaynaklarını, Vakfın amaçları yönünde muhtelif kampanyalarla harekete geçirir. Bunları kısmen veya tamamen, resen veya birlikte uygular,
 7. Çeşitli imkanları değerlendirip harekete geçirerek, amaçları yönünde faaliyet gösteren veya gösterecek Türk veya diğer gerçek, veya tüzel kişilere danışmanlık, işgücü, mekan, doküman, belge, mali destek, kredi, burs, ödül, vb. imkan sunmaya gayret gösterir,
 8. Yurt dışında bulunan nitelikli Türk insangücünün bilgi, deneyim ve ekonomik güçlerinin Türkiye veya yurt dışında Vakıf amaçları doğrultusunda etkili kılınmasına çalışılır,
 9. Amaçları doğrultusunda yapılacak işlere kaynak sağlamak için, gerekli izinler alınarak gönüllü katılım ve yardım ve bağış kampanyaları, piyangolar, kermesler, satış, açık artırma vb. fon yaratma çalışmaları yapılır. Bu amaçla, Vakıf Senedinde yazılı her türlü iktisadi faaliyeti yapar,
 10. Çalışmalarına fon yaratmak için keza, ulusal ve uluslararası yardım ve destek kuruluşlarının fonlarından, araştırma ve uygulama bütçelerinden, kredilerinden, burslarından ve diğer nakdi, ayni ve kurumsal desteklerinden 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere yararlanmaya çalışır,
 11. Çeşitli kuruluşların reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler bütçelerinden 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere vakıf faaliyetlerine ek imkanlar yaratılmaya çalışılır. Kamu dahil tüm kuruluşlara projeler önerilir. Bu projelerin kuruluşların kendilerince veya birlikte gerçekleştirilmesi sağlanır,
 12. Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurdun çeşitli yörelerinde, Vakıf ile benzer amaçları haiz Beyaz Nokta Dernekleri ile yurt içinde ve dışında, amaç benzerliği veya birliği bulunan diğer örgütlerin kurulmasına ve/ya gelişmesine önayak olunur. Mevcut veya kurulacak bu tür kuruluşların uygun görülen organlarına katılınabilinir,
 13. Radyo ve Televizyon kurmak hariç olmak üzere her türlü süresiz ve süreli, basılı, işitsel ve/ya görsel yayın, bilgisayar programı vb. iletişim araçlarını resen veya çeşitli kuruluşlarla 5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere işbirliği yaparak üretir. Bunları yurt içi ve dışında ilgili ihtiyaç sahiplerinin yararına bedelli veya bedelsiz olarak sunar,
 14. Amaçları doğrultusunda burslar verir,
 15. Eğitim tesisleri kurar ve bu eğitim tesislerinin en az % 10 kapasitesini yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis eder,
 16. Akılcılık(bilimsellik) ve erdem başta olmak üzere Beyaz Nokta ilkelerinin yerleşmesini sağlamak için çeşitli eğitim ve kültür faaliyetleri düzenler,
 17. Beyaz Nokta Dernekleriyle hertürlü işbirliğini yaparak amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunur,
 18. Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve işbirliği ağları oluşturulabilir.

Madde 5. VAKFIN, AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf, amaçlarına ulaşmak için, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri sınırsız olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrımenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve o amaçlara kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı çeşitli tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mal ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulabilecek bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amaçlarına benzer faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları hariç diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, işletme kurmaya, acentalık tesisine; Gayrımenkullerin intifa, sükna gibi gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu haklarını kullanmaya; Mevcut veya vücut bulabilecek gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine;

Amaçlarına uygun şartlı bağışları kabule; Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için yararlı ve/ya gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve 5072 sayılı kanun ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6. VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş mal varlığı, ekli listede isimleri geçen kişiler tarafından hizalarında belirtilen miktarlarda sunulan TL150 Milyon nakdi ve TL 110 Milyon ayni olmak üzere toplam TL 260.000.000.- (İkiyüzatmışMilyonLira) nakit ve ayni değer karşılığıdır.

Ayni katkıların değeri için mahkemece kabul edilecek nitelikte ekspertiz raporları geçerlidir.

Vakıf, bu ilk kuruluş mal varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi hukuki bir yolla edinebilir.

Madde 7. VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 • Mütevelli Heyet
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Vakıf faaliyetinin gelişmesine göre, yukarıdaki asli organlar ve bu organların yetkileri değişmemek kaydıyla, çalışma alanları, görev ve yetkileri, toplantı ve karar alma usulleri, denetim yöntemleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliklerle düzenlenmek üzere herhangi uygun adlar altındaki çalışma grupları, Vakıf Senedinde değişikliğe gerek kalmaksızın kurulabilir.

Madde 8. MÜTEVELLİ HEYET

 1. Mütevelli Heyet Vakıf çalışmalarına özellikle ve öncelikle kaynak sağlayan, kaynakları geliştirmeye gayret gösteren ve kaynakların amaçlar doğrultusunda kullanılmasını temin edecek ve denetleyecek organları seçen ve değiştiren organdır. Vakıf Mütevelli Heyeti, her yılın olağan olarak Nisan ayında toplanır. Olağan Mütevelli Heyet, mütevellilerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla çalışmalarına başlar.
 2. Mütevelli Heyet; Kurucu Üyeler ile sonradan kabul edilen Üyelerden oluşur. Vakfa önemli hizmet, maddi, ayni vb.katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun kararı ile Mütevelli Heyete alınabilirler. Mütevelli Heyete, aralarından seçecekleri bir kişi başkanlık eder. Mütevelliliğe kabul ile ilgili düzenlemeler iç tüzükte belirtilir.
 3. Mütevelilik ve Mütevelli Heyet Başkanlığı süresizdir. Bu sıfat ancak;
  Gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile,
  Beyaz Nokta Derneklerinin bu adı kullanma hakkının Vakıf tarafından geri alınmasıyla,
  Kendiliğinden çekilmekle,
  T.C. Yasalarına göre kamu görevi yapmayı engelleyen bir suçtan hüküm giymekle sona erer. Sıfatı sona eren Mütevellinin, mali sorumlulukları, ayrılma dileğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter.
 4. Mütevelliler, noterde düzenleyecekleri bir belge ile, ölümlerinden sonra oy hakları ile birlikte bu sıfatı taşıyacak kişiyi belirleyebilirler. Aynı belgede, bu kişinin, Vakıf Kuruluş Senedi hükümlerini kabul ettiğine ve Vakıf amaçlarını benimseyip buna uygun bir tutum ve davranış içinde çalışacağına dair taahhüdünün de bulunması şarttır.
 5. Mütevelliler, Vakfa yaptıkları katkılara bakılmaksızın eşit oy hakkına sahiptirler. Mütevelli Heyetteki tüzel kişiler Mütevelli Heyet toplantısında, üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine sahip gerçek bir kişiyle temsil edilirler. Mütevelli durumundaki Beyaz Nokta Derneklerini ise her Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinden biri temsil eder.

Madde 9. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI YÖNTEMLERİ

 1. Mütevelli Heyet, Vakıf Başkanlığının çağrısı ile her yıl Nisan ayında olağan toplantısını yapar. Vakıf Başkanlığının çağrısı ile gerekli durumlarda olağanüstü; Mütevelli Heyet oy sayısının en az dörtte birinin yazılı başvurusu ile veya Denetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk kararı ile olağanüstü toplanır.
 2. Mütevelli Heyet, tarihi, yeri, saati ve gündemi, en az 7 (yedi) gün önceden, taahhütlü mektupla veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
 3. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
 4. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 7 (yedi) gün önceden, taahhütlü mektupla veya yazılı ya da elektronik posta ile geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirilir. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 5. Mütevelli Heyet Toplantısı, Mütevelli Heyet Başkanının, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı açıklamasından sonra Vakıf Başkanı ya da Yardımcısı tarafından açılır. Başkanlık Divanı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçilir.
 6. Mütevelli Heyet toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan mütevellilerin en az 1/10'u (onda biri) tarafırdan yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
 7. Her Mütevellinin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayan mütevelli, birine vekalet verebilir. Bir kişiye birden fazla vekalet verilemez.
 8. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2(iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Madde 10. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın çalışmalarının, Vakıf amaçlarına uygunluğunu gözetmek, bunu teminen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanını öneriler yoluyla yönlendirmek,
 2. Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,
 3. Mevzuatta, Vakıf Senedinde ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 4. Nisan ayı Mütevelli Heyet toplantısında gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak, Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçmek,
 5. Çalışma raporu, Bilanço ve Denetçiler raporu hakkında karar vermek,
 6. Vakıf kaynaklarını artırmaya çalışmak,
 7. Vakfın feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek.
 8. Bu Vakıf Senedinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Vakfın temsilcisi ve yetkili yönetim organıdır. Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet toplantısında gizli oyla seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Gelir Yaratma Direktöründen ibaret 5 (beş) kişiden oluşur.
 2. Yönetim Kurulunun 3 (üç) yedek üyesi olup Mütevelli Heyet Toplantısında seçilirler. Yedek üyelerin alacakları görevler Yönetim Kurulunca saptanır ve çalışma döneminin sonunda görevleri sona erer. Ancak, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde davet edilen yedek üye bu göreve gelir.
 3. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için 1 (bir) ay içinde Mütevelli Heyet toplantıya çağrılır,
 4. Yönetim Kurulu Nisan ayında göreve başlar ve 2 yıl süreyle görev yapar,
 5. Yönetim Kurulu her ay en az 1 (bir) kere toplanır. Gerektiğinde Başkanın çağrısı ile toplantı yapılabilir,
 6. Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazla olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 ( iki ) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.Yönetim Kuruluna çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışardan görevlendirme yapılabilir.

Madde 12. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Mütevelli Heyet kararlarını uygulamak. Yönetim Kurulu bu amaçla içinden bir Yürütme Kurulu görevlendirebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Kuruluna niyabeten görev yapar. Yürütme Kurulunun tüm işlemlerinden Yönetim Kurulu sorumludur,
 2. Yasalar, Vakıf Senedi ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 3. Vakfı temsil etmek ya da bu konuda Kurul üyelerine yetki vermek, Başkan ya da Yönetim Kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak,
 4. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,
 5. Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgesini hazırlamak,
 6. Denetleme Kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,
 7. Mütevelli Heyet toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak,
 8. İhtiyaç duyulan ve önerilen Çalışma ve Yönetim Komitelerinin oluşturulmasını kararlaştırmak, bunların çalışmaları hakkında karar vermek,
 9. Tüzük ve Yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik yapılması yönündeki komite/kurul çalışmaları hakkında karar vermek,
 10. Vakfın işlerini yürütecek personeli atamak ve işlerine son vermek. Gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Vakıf çalışanlarına devretmek. Gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin etmek,
 11. Vakfın, kurulacak Beyaz Nokta Derneklerine üye olarak katılmasına karar vermek, Vakfın amaçlarıyla benzer faaliyette bulunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan (5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere) yardım almak, onlarla işbirliği yapmak üzere anlaşmalar yapmak ve imzalamak,
 12. Mütevelliler Heyetinde alınan kararları ilgili yerlere duyurmak.
 13. Vakıf adına işletme ve/ya şirket kurmaya ve/ya şirketlere ortak olmaya, ayrılmaya karar vermek,
 14. Denetleme Kurulu'nun önerilerine göre Dernek(ler)in, isim ve amblem haklarını kullanmaları hakkında karar vermek
 15. Vakfın uluslararası çalışmalarda bulunması yönünde gerekli müracaatı yapmak üzere Vakıf Başkanına yetki verilmesi, yurtdışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde karar almak,
 16. Mütevelli Heyetteki eksilmelerin tamamlanmasını karara bağlamak

Madde 13. VAKIF BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanının (Vakıf Başkanının) görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfı ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulu gündemini belirlemek, üyelerini toplantıya çağırmak ve çalışmaları yönetmek,
 3. Vakıf çalışmalarının etkinliğini sağlamak,
 4. Vakıf mütevellileri arasındaki uyum ve güveni sürdürmek, pekiştirmek,
 5. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 6. Bu vakıf senedinde belirtilen diğer görevleri yapmak,

Madde 14. DENETLEME KURULU

Vakfın yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, iki (2) asıl ve bir (1) yedek üyeden oluşur. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde enaz altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
 2. Yönetim Kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirtmek,
 3. Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyete sunmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek,
 4. Dernek çalışmalarının, Beyaz Nokta ilke ve amaçlarına uygunluğu hakkında incelemeler yapmak, bulgularını ve ilgili Dernek(ler)in Beyaz Nokta isim ve amblemini kullanmaya devam edip etmemesi hakkındaki görüşlerini bir raporla Yönetim Kurulu'na sunmak.
 5. Gelir Yaratma Komitesinin raporlarını incelemek ve görüşlerini Mütevelli Heyete bildirmek,
 6. Gelir Yaratma Komitesine mali mevzuatla ilgili hukuki yardımda bulunmak,

Madde 15. TAMAMLAYICI OLUŞUMLAR VE GÖREVLİLER

Tüzük Kurulu, Gelir Yaratma Komitesi vbg. Çalışma ve yönetim komiteleri Vakfın tamamlayıcı oluşumları olup, bunların teşkili ile toplantı ve çalışma esasları Vakıf İç Tüzüğü' nde belirlenir

Madde 16. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında Yönetim Kurulu kararı ve bölüm maddeleri arasında Başkanın kararıyla aktarma yapılması zorunludur.

Başkan ve Yönetim Kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin sağlanma biçimleri, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkileri gibi konular “Çalışma Dönemi Bütçe Yönetmeliği” nde gösterilir.

Madde 17. VAKIF GELİRLERİ

Vakfın, mütevellileri tarafından vakfedilen nakdi ve/ya ayni değerler dışındaki gelirleri aşağıda gösterilmiş olup;

 1. Vakıfça yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler,
 2. Vakfın mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
 4. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamların izniyle, Vakıf ile amaç birliği ya da ilgisi olabilecek yurt içi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanabilecek (5072 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak üzere) işbirliğinden nakdi, ayni ve diğer tür katkı ve destekler,
 5. Vakfın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile isim ve amblem hakları, telif hakkı vs. nin kullandırılmasından elde edilecek gelirler,
 6. Sponsorluk yoluyla sağlanacak gelirlerden oluşur.

Madde 18. GELİR VE GİDERLERDE USUL

 1. 4962 Sayılı kanunun 20. Maddesi hükmü uyarınca; vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3si nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yeralan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.
 2. Vakfın, gelirler maddesinde yer alan her türlü gelir, o dönemin çalışma programı ve bütçesinde belirtilen şekilde, alındı belgesi ile toplanır. Yönetsel ve diğer çalışmalar gözönünde tutularak, çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler; fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre Başkan ya da Yönetim Kurulunun oluru alınarak yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.Vakıf adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir.
 3. Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 2 (iki) kişinin imzası bulunur.

Madde 19. VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Vakıf Başkanına,Yönetim Kurulu Üyelerinden, Denetim Kurulu Üyelerinden, tamamlayıcı oluşumlardaki görevlilerden ve vakıf çalışanlarından birine veya fazlasına ücret, pirim, ve benzeri maddi karşılıklar verilebilir. Vakıf Başkanı ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek karşılıklar Mütevelli Heyet tarafından, diğerleri Vakıf Başkanı tarafından kararlaştırılır. Ancak, maddi karşılık verilmediği takdirde de bu görevlilerin Vakıf işlerini sürdürmek için yapacağı yolculuk, temsil giderleri vb. masraflar Vakıfça karşılanır. Gerek ücret veya pirim gibi karşılıkların, gerek görev masraflarının belirlenmesinde, özel kesimce uygulanan rayiçlerin orta düzeyi emsal alınır. (Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

Madde 20. İSİM VE SİMGELERİN KULLANILMAZLIĞI

Vakıf mütevellilerinin ölüm dışında herhangi bir biçimde üyelikten ayrılması ya da çıkarılması hallerinde, Beyaz Nokta ismi ve onu simgeleyen amblem, bayrak, rozet gibi araç ve gereçler ile belgeleri hiçbir biçimde kullanamazlar.

Madde 21. İSİM VE AMBLEM HAKLARI

Vakıf isim ve ambleminin kullanım hakkı ve kullandırma yetkisi, Beyaz Nokta Vakfına aittir. İsim ve amblem haklarını kullandırma şartları Vakıf İç Tüzüğü’nde belirtilir.

Madde 22. VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf Senedi, Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyetin en az 1/5'inin yazılı başvurusu ile ve Mütevelli Heyete katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile Mütevelli Heyet tarafından değiştirilebilir. Değiştirilen Senet için Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra değiştirilmiş senet yürürlüğe girer. Değişiklik önerileri enaz 10 (on) gün önce Mütevellilere gönderilmedikçe Mütevelli Heyet Toplantısında görüşme yapılamaz.

Madde 23. FESİH

Vakıf, özellikle fesih için çağrılmış bulunan Mütevelli Heyetin enaz 2/3'ünün hazır bulunacağı olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında, toplantıya katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluk kararı ile feshedilebilir.

Bu suretle çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Mütevelli Heyet toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak mütevellilerin sayıları ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, böylelikle yapılan toplantı ve görüşmeler sonunda fesih hakkındaki kararın, hazır bulunan mütevellilerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Tasfiyeyi, Tasfiye Kurulu olarak Yönetim Kurulu yapar, artan para ile taşınır ve taşınmaz mallar Yönetim Kurulunun uygun göreceği Beyaz Nokta Derneklerinden birisine, bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi kamu yararına bir Vakıf veya derneğe verilir.

Madde 24. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Vakıf senedinde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda, Türk Medeni kanunu ile ilgili tüzük hükümleri uygulanır.


Beyaz renkEdit

Şablon:Renk bilgi kutusu

Ak (veya beyaz), görülebilir dalga boylarındaki tüm renkleri kapsayan akromatik bir renktir. Beyaz ışık, kırmızı, yeşil ve mavi ışıkların karıştırılması ile oluşturulabilir. Eskiden, beyazın ışığın doğal rengi olduğu kabul edilirdi, ancak Newton, tam tersine beyazın tüm renklerin birleşimi olduğunu kanıtladı.


Resim Edit

Resimde beyazın kullanımı çok beceri isteyen bir tekniktir. Işığın tersine, boya olarak beyaz hiçbir renkle karışmamalıdır.


Sembolizm Edit

Türk toplumunda ve diğer pekçok toplumda beyaz saflığın simgesidir.Gelinlikler bu yüzden beyaz olur. Ayrıca siyahın tam karşıtı kabul edilen beyaz, aydınlığın da simgesidir ve Türkçede beyaz sözcüğüyle karşıt anlamlıdır. Beyaz bayrak iyi niyetin, beyaz bir sayfa da yeni başlangıçların ifadesidir.

Yalnızca Çin ve Hint kültürlerinde durum terstir ve beyaz, ölümün, yasın ve kötülüğün? simgesidir.

İstikrarı, devamlılığı da simgeler. Politikada beyaz renk temizlik, dürüstlük çağrışımları yaptığı için sık kullanılır.

Sözcüğün kökeni Edit

Türkçe'deki "ak" ile yetinilmemiş; Arapça "süt" anlamındaki "beyaz" alınmıştır.[1] Kaynakça

 1. Hepçilingirler, Feyza. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü. Cumhuriyet Kitap Sayı:971


Dış bağlantılar Edit

Şablon:Web renkleri

Şablon:Shades of white af:Wit an:Blanco ar:أبيض arc:ܚܘܪܐ ast:Blancu ay:Janq'u az:Ağ

ba:Аҡ bat-smg:Balta be:Белы колер bg:Бял цвят bn:সাদা bo:དཀར་པོ།

br:Gwyn

bs:Bijela

ca:Blanc

ce:КIайн

ceb:Puti

ch:Á'paka

cs:Bílá

cy:Gwyn

da:Hvid

de:Weiß

el:Λευκό

en:White

eo:Blanko

es:Blanco (color)

et:Valge

eu:Zuri

fa:سفید

fi:Valkoinen

fiu-vro:Valgõ

fr:Blanc

fur:Blanc

ga:Bán

gan:白

gl:Branco (cor)

gn:Morotĩ

he:לבן

hi:श्वेत

hr:Bijela

ht:Blan

hu:Fehér

id:Putih

is:Hvítur

it:Bianco

ja:白

jbo:blabi

ko:하양

ku:Spî (reng)

la:Albus

lad:Blanko

lb:Wäiss

ln:Mpɛ́mbɛ́

lt:Balta

lv:Baltā krāsa

mk:Бела боја

mr:पांढरा

ms:Putih

mt:Abjad

mwl:Branco

myv:Ашо

nah:Iztāc

ne:सेतो

nl:Wit

nn:Kvit

no:Hvit

nrm:Blianc

oc:Blanc

pdc:Weiss

pl:Barwa biała

pnb:چٹا

pt:Branco

qu:Yuraq

ro:Alb

ru:Белый цвет

sh:Bijelo

simple:White

sk:Biela

sl:Bela

so:Cad

sq:Ngjyra e bardhë

sr:Бело

su:Bodas

sv:Vit

ta:வெள்ளை

te:తెలుపు

tg:Сафед

th:สีขาว

uk:Білий колір

ur:سفید

vi:Trắng

war:Busag

yi:ווייס

zh:白色

zh-classical:白

zh-min-nan:Pe̍h-sek

zh-yue:白色

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.