FANDOM


Bilgihan Bayar

Van Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayar

Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Bilgihan Bayar ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1978 Kayseri'de doğdu.
 • 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
 • 2007 yılında Ordu İli Çatalpınar İlçesi Kaymakamı olarak göreve başladı. Eylül 2008 - Temmuz *2010 tarihleri arası Hasankeyf,
 • Temmuz 2010 – Ağustos 2012 tarihleri arasında Van Başkale,
 • 2012-2014 tarihleri arasında Muş Hasköy Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.
 • 2014/1032 sayılı kararname ile Tokat Vali Yardımcılığına atanmıştır.
 • İyi derecede İngilizce bilen Bayar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Görev Dağılımı

1.BAŞBAKANLIK VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 • İl Müftülüğü
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

2.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İl Dernekler Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • AB Daimi Temas Noktası
 • Yemekhane Yönetim Kurulu Başkanlığı

3.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 • İş Kurumu İl Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

4.AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

5.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 • İl Ticaret Müdürlüğü
 • Rekabet Kurumu Başkanlığı

6.ENERJİ VE TABİİ KAY. BAKANLIĞI

 • TEİAŞ Tokat İşletme Müdürlüğü
 • Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.ş.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

7.SAĞLIK BAKANLIĞI

 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Müdürlüğü
 • Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

8.ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI

 • Meteoroloji Müdürlüğü
 • Orman İşletme Müdürlüğü
 • 11. Bölge Tokat Şube Müdürlüğü
 • DSİ 74. Şube Müdürlüğü

9.ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

 • PTT Başmüdürlüğü
 • İl Telekom Müdürlüğü
 • Karayolları Şube Şefliği

10.AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

11.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

12.Kelkit Havzası Kalkınma Birliği

13. Erbaa-Reşadiye - Başçiftlik - Niksar ilçeleri genel iş yürütümünden sorumlu olacaktır.

14. 10.Yetkili ve Sorumlu Olduğu Kurumlarda Mevzuatla veya Vali Emri ile Kurulan Kurul ve Komisyon Başkanlığı

15.Valilik Makamınca verilecek Değer İş ve İşlemler.

16.Sorumlu olunan Dairelerle İlgili İdari ve Adli Mahkemelerde Vilayeti Temsilen Vali adına yazışmayı yapmak,

VEKALET: Vali Yardımcısı Bilgihan BAYAR'ın, görevli veya izinli olduğunda uhdesindeki görevler Vali Yardımcısı Bülent KARACAN tarafından Yürütülecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.