Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages
  • HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
  • BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
*(OPERATÖRLÜK)
  • KURS PROGRAMIANKARA 2004

GİRİŞ

Kaliteli hizmet sınabilmek, nitelikli insan gücü yetiştirmek; alanla ilgili uygun araç ve gereçlerin seçimi, kullanım özellikleri, hakkında bilgi, beceri sahibi olmayı gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk eğitim Merkezlerinde, alanda gereksinim duyulan bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmesi amacıyla Bilgisayar İşletmenliği kursu 160 ders saati olarak hazırlanmıştır.

Kursiyerler; Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 101. maddesi kapsamına giren kurs kabul özelliklerini” a) T.C vatandaşı olmak koşulu aranır(yabancı uyruklu olanlar için valilik izni gerekir) b) Yaygın Eğitim etkinliklerinden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğretim çağında bulunanlar devam ettikleri kurumların öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Belirli yaş ve eğitim düzeyi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır” taşır nitelikte olmalıdır.

Programın başarıyla uygulanabilmesi için kursiyerlerin en azından ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.


PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Öğretmen, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin kursiyerle tanıdığı hak ve sorumlulukları öğretir. 2. Öğretim ortamı, çevre olanakları ve kursiyerlerin düzeyleri dikkate alınarak gerektiğinde konuların işleniş sırası ve konularına ayrılan süre değiştirilebilir. 3. dersin işleniş sürecinde konuların özelliğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır. 4. Teorik ve uygulamalı konular birbirine paralel yürütülür. 5. Kursta verilen bilgilerin kalıcı olabilmesi için, olanaklar ölçüsünde güncel gelişimlerin takip edilip bunların sınıfta konuşularak tartışılması sağlanır. 6. Konuların işlenişinde, ilgi çekmek ve kalıcılığını sağlamak amacıyla görsel, işitsel,eğitim araçlarından yararlanılır. 7. Konuların öğretiminde öğretmen, yapılacak işlemleri önce kendisi uygulamalı gösterir. Daha sonra kursiyerlerden de aynı işi yapmaları sağlanır. 8. Kursiyerler, öğrenilen bilgilerin kurs içinde ve dışında kullanmaları için yönlendirilir. 9. Programın içeriğini genel amaçlar, özel amaçlar ve konular oluşturmaktadır. Konuların işlenmesinde kursiyerlerin eğitim düzeyleri ve gereksinimleri göz önünde tutularak, mesleki gelişimlerinin yanı sıra meslek ahlakı ve meslek kültürü de kazandırılır.


GENEL AMAÇLAR

Bu program kursiyerlerin ; 1. Meslekle ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmelerini, 2. İş güvenliği kurallarına uygun çalışmayı alışkanlık haline getirmelerini, 3. Bilgisayar Öğrenmenin günlük yaşamda ne kadar önemli olduğunu, 4. Mesleki alanlarına yönelik girişimcilik ruhunu kazanmalarını, 5. Zaman, enerji ve malzemeyi ekonomik kullanma alışkanlığı kazanmalarını, 6. Çalışmalarında iş ahlakı kurallarına uymalarını amaçlamaktadır.


KONU DAĞILIM TABLOSU


KONULAR SÜRE (SAAT) A. BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 B. WINDOWS XP 30 C. MICROSOFT WINWORD 2002 (XP) 40 D. MICROSOFT EXCEL 2002 (XP) 30 E. MICROSOFT POWERPOINT 2002 (XP) 10 F. MICROSOFT ACCESS 2002 (XP) 20 G. INTERNET EXPLORER 20 TOPLAM 160


ÖZEL AMAÇLAR

Bu programı başarı ile tamamlayan her kursiyer;

1. Sertifika sınavında başarılı olanlar Bilgisayar İşletmenlik sertifikası alır. 2. F klavye yada Q klavye kullanımın öğrenir. 3. Bilgisayarda her türlü yazı yazmayı, düzenlemeyi öğrenir. 4. Her türlü tablo ve resimleri düzenler. 5. Bilgileri saklamayı ve yazdırmayı öğrenir. 6. Matematiksel fonksiyonları Excel ortamında kullanmayı öğrenir. 7. Hesaplama Tekniklerini öğrenir. 8. Grafik Çizmeyi öğrenir. 9. Veri tabanı tekniklerini , veri girmeyi düzenlemeyi öğrenir. 10. Animasyon tekniklerini öğrenir böylece yazılara ve resimlere hareket kazandırabilir. 11. İnternete girmeyi , web sayfalarında gezmeyi, herhangi bir konuyu aramayı bulduğu konuyu bir metin editörüne taşımayı ve düzenlemeyi öğrenir. 12. e-posta almayı göndermeyi öğrenir.KONULARIN AÇILIMI


A. BİLGİSAYARA GİRİŞ

1. Öğrencilerle tanışılacak, Halk eğitimler hakkında bilgi verilecek ve Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihi gelişimi hakkında bilgi verilecek. Bilgisayarın çeşitleri ve kullanıldığı alanlar anlatılacak. Bilgisayarın yapısı, giriş-çıkış birimleri tanıtılacak 2. Bilgisayarı oluşturan parçalar ve donanım (hardware), hakkında bilgi verilecek. Kasa, Ekran (Monitör), Mikroişlemci (CPU), Anakart (Mainboard), Ekran Kartı, Ses Kartı, Fare vb. donanımlar hakkında bilgi verilecek.Giriş birimlerinden klavye çeşitleri, klavye tuşlarının işlevi anlatılacak 3. Bellek nedir ve bellek çeşitleri hakkında bilgi verilecek, ROM ve RAM nedir anlatılacak. Yardımcı bellekler, Hard disk, disket ve disket sürücüleri, disket çeşitleri, CD-ROM kavramları anlatılacak. Disket, hard disk ve CD-ROM arasındaki farklar anlatılacak 4. Yazıcılar ve diğer çıkış birimleri ve çeşitleri hakkında bilgi verilecek. Dosya kavramına giriş yapılacak Dosya özellikleri (Gizli, sistem, arşiv, yalnız okunur) dosya adı, uzantısı hakkında bilgi verilecek. Dosya çeşitleri anlatılacak (com, exe, bat v.b). Dizin (Klasör) kavramı, klasörlerin adlandırılması, dosya ve klasör arasındaki fark kavratılacak. 5. işletim sistemi, Yazılım (software) kavramlarından bahsedilecek İşletim sistemi çeşitlerinden kısaca bahsedilecek. İşletim sistemi nedir, sistem dosyaları nelerdir, ne işe yarar soruları cevaplandırılacaktır. Sürücüler hakkında bilgi verilecek

B. WİNDOWS 2002(XP)

1. Windows XP ‘ye giriş yapılarak Bilgisayarın açma kapaması gösterilecek. İkon (simge) kavramı anlatılacak, Masaüstü ve masaüstü öğeleri tanıtılacak. (Bilgisayarım, Geri Dönüşüm Kutusu, Ağ Komşuları, İnternet Exporer) anlatılacak. Bir Windows penceresinin özellikleri anlatılacak. Başlık çubuğu, durum çubuğu, adres çubuğu, araç çubukları, simge durumuna küçültme, ekranı kaplama, kapatma düğmeleri, menüler vb. gibi pencere öğeleri tanıtılacak 2. Başlat menüsü, bu menüde bulunan komut ve seçenekler ile tüm programlar (başlat menüsü programları) hakkında bilgi verilecek. Görev çubuğu anlatılacak (görevi, özelleştirilmesi, hızlı başlat ve diğer araç çubukları, araç çubuğuna ikon ekleme, bildirim alanı, görev çubuğunun diğer özellikleri, en son kullanılan belgelerin listelenmesi ve bunların temizlenmesi, klasik başlat menüsü anlatılacak 3. Windows XP de masaüstü özellikleri ve masaüstünün özelleştirilmesi anlatılacak. Bilgisayarım simgesi ve windows sürücüleri, sürücülerin adlandırılması anlatılacak. Belgelerim , müziğim, resimlerim klasörleri ve bu öğelerin işlevleri anlatılacak 4. Windowsta YENİ seçeneği ile bir metin dosyası (Word pad veya Note pad ile) oluşturma, dosyaya isim verme, dosya uzantıları, dosya adının değiştirilmesi ve bu dosyanın çeşitli klasörlere kaydedilmesi ve tekrar açılması anlatılacak. Windowsta dosya silme, silinen dosyayı geri alma, geri dönüşüm kutusu ve bu öğenin özellikleri, dosya kopyalama, kesme, taşıma , yapıştırma, dosya özellikleri (arşiv, salt okunur, gizli dosyalar) anlatılacak 5. Windows XP’de Klasör kavramı ve klasör oluşturma anlatılacak. Klasörleri adlandırma ve klasör özellikleri anlatılacak. Windows XP’de kısa yol kavramı ve kısa yol oluşturma işlemleri örneklerle anlatılacak (masa üstünde ve diğer ortamlarda) Windows XP’de sık kullanılan kısa yol tuşları anlatılacak. (ALT+TAB, ALT+F4, CTRL+ESC vb.) Denetim masasından bahsedilerek denetim masasının görünümünün değiştirilmesi, denetim masası elemanlarının işlevleri anlatılacak. Görüntü özellikleri (Temalar, masaüstü, ekran koruyucu, görünüm, ayarlar) anlatılacak. 6. Klasör seçenekleri ve ilgili konular anlatılacak (tek tıklama, dosya gizleme ve gösterme, dosya uzantısı gösterme ve gizleme) Bölge ve dil seçenekleri, klavye türünü değiştirme, mause özellikleri, donanım ekleme, donanım tanıtma, yazıcı ve faxlar, yazıcı ekleme ve tanıtma gibi tüm denetim masası elemanları tanıtılacak. Sistem özellikleri bilgisayar adı, sistem geri yükleme, donanım, otomatik güncelleştirmeler, aygıt yöneticisi vb. gibi konular açıklanacak. 7. Windows XP de program ekleme ve kaldırma ile windows bileşenlerinin eklenmesi ve kaldırılması açıklanacak. Paint, hesap makinesi, oyunlar, media player, ses ayarı vb. konular açıklanacak. Paint ile resim dosyası oluşturma, paint menü ve araç kutusu elemanları, renk paleti anlatılacak. Bir paint resminin duvar kağıdı olarak kullanılması açıklanacak. İletişim menüsü ve internet bağlantı sihirbazı açıklanacak. Bir bağlantı oluşturma anlatılacak. 8. Sistem araçları menüsündeki disk temizleme ve disk birleştirme vb. seçenekler anlatılacak. Ctrl + alt + delete tuş bileşeni ve windows görev yöneticisi açıklanacak. Windows gezgini ve menüleri anlatılacak, Windows gezgini ile dosya kopyalama, taşıma vb. konular açıklanacak. Windowsta yardım alma , dosya veya klasör arama, bir komut çalıştırma işlemleri anlatılacak 9. Komut istemi menüsünden bahsedilerek Windows Xp ile birlikte kullanılabilen DOS komutları öğretilecek. DIR, CD, CD.. , MD, CLS, EXIT, DATE, TIME, COPY, DISKCOPY, FORMAT vb. gibi basit DOS komutları anlatılacak. Disket formatlama ve diskete dosya kopyalama işlemleri açıklanacak. Tüm Windows konuları tekrar edilerek pekiştirilecek

C. MICROSOFT WINWORD 2002 (XP)

1. Word programı hakkında bilgi verilecek. Word penceresi tanıtılacak Word Menü’leri hakkında genel bilgi verilecek (Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Biçim, Araçlar, Tablo, Pencere ve Yardım) Araç çubukları hakkında bilgi verilecek.(Nasıl aktif hale getirilir. Nasıl saklanır)Standart ve biçimleme araç çubuğu butonları genel olarak anlatılacak Gösterilen konuların bilgisayarda uygulaması yaptırılacak 2. Boş bir Word sayfası nasıl kullanılır. Yazı nasıl yazılır (Bir A4 kağıdına benzetilerek bilgi verilecek) anlatılacak Yeni bir döküman ve daha önce oluşturulmuş bir doküman nasıl açılır, anlatılacak (Araç çubuğu üzerinde ilgili butonlar ve Dosya menüsünden ilgili komutlar kullanılarak) 3. Yazılan bir metne biçim verme işlemi anlatılacak (biçimlendirme araç çubuğundan:Biçem, Yazı tipi,Yazı Tipi Boyutu, Kalın, italik ve altı çizili, Hizalama, numaralandırma, madde imleri girinti butonları anlatılacak) 4. Metne biçim verme konusuna devam edilecek.(Zemin rengi ve yazı rengi butonları anlatılacak) 5. Anlatılan biçimlendirme işlemleri tekrar edilecek Yazılan bir belgenin nasıl saklanacağı anlatılacak. 6. (Kaydet ve Farklı kaydet) (standart araç çubuğu üzerindeki butonlar ve dosya menüsündeki ilgili seçeneklerle) Silinenlerin geri alınması, yazılanların yinelenmesi Anlatılacak (Araç çubuğu üzerindeki ilgili butonlar ve düzen menüsündeki ilgili seçenekler) 7. Yazılan bir belgenin baskı ön izleme ve yazıcıdan nasıl alınacağı anlatılacak (Standart araç çubuğu üzerindeki ilgili butonlar ve Dosya menüsündeki ilgili seçenekler kullanılarak anlatılacak) Dosya menüsündeki: Kapat, Sayfa yapısı, Gönder ve Özellikler seçenekleri anlatılacak (uygulamalı) Metin içinde kelime seçme, blok seçme, tümünü seçme işlemleri anlatılacak. Seçilenler üzerindeki işlemler anlatılacak (silme, kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri) 8. Düzen menüsündeki Bul, Değiştir ve Git seçenekleri Anlatılacak (kısa yol tuşları ve dikey kaydırma çubuğu üzerindeki ilgili butonlarla da aynı işlemlerin yapıldığı anlatılacak) Sayfa Görünümü seçenekleri: Normal, Bağlantılı Görünüm, Sayfa düzeni, Ana hat ve asıl belge (Görünüm menüsündeki ilgili seçenekler ve yatay Kaydırma çubuğu üzerindeki ilgili butonlarla) ve Görünüm menüsündeki cetvel seçeneği anlatılacak Üst bilgi-alt bilgi seçeneğinin ne işe yaradığı örneklerle anlatılacak. Dipnotlar ve açıklamalar seçenekleri anlatılacak. 9. Belge bağlantıları, tam ekran, yakınlaştır işlemleri anlatılacak (Görünüm menüsündeki ilgili seçenekler ve araç çubuğu üzerindeki butonlarla) Metne dipnot, resim yazısı ekleme (Ekle menüsünden Bir word sayfasına resim ekleme seçenekleri:-küçük resim Dosyadan Otomatik şekil, word art, tarayıcıdan resim ve grafik ekleme) Metin kutusu ekleme (ekle menüsünden, ilgili araç çubuğundan) metin kutusunu biçimlendirme ve içine yazı yazma ,Dosya ekleme Metne nesne ekleme ,Köprü ekle (araç çubuğundaki ilgili butonla-ekle menüsünden) Otomatik metin ekleme, eklenen otomatik metni metin içinde kullanma anlatılacak Otomatik düzelt seçeneği örneklerle anlatılacak 10. Biçim menüsündeki: Yazı tipi -Paragraf - Sütunlar ve Sekmeler seçenekleri anlatılacak Biçim menüsündeki:-Otomatik biçim -Biçem galerisi –Biçem seçenekleri anlatılacak (birer örnekle)-Biçim menüsünden:-Büyük/küçük harf değiştir ve artalan seçenekleri anlatılacak. Araçlar menüsündeki:-Yazım denetimi, -Özelleştir ve seçenekler bölümleri anlatılacak Araçlar menüsündeki adres mektup birleştir ve Zarflar etiketler seçenekleri birer örnekle anlatılacak 11. Şablon oluşturma işlemi anlatılacak.Örnek bir şablon oluşturularak öğrencilere anlatılacak Nasıl tablo oluşturulur anlatılacak.satır sütun ekleme, silme, tablo biçimi değiştirme, hücre yüksekliği ve genişliğini ayarlama işlemleri anlatılacak

D. MICROSOFT EXCEL 2002 (XP)

1. Excel programı hakkında bilgi verilecek. Hücre kavramı çalışma kitabı kavramı tanımlanacak. Hücrelerde hareket etmek için kullanılan tuşlar anlatılacak. Hücre seçimi gösterilecek Hücreye veri girmenin ve düzenlemenin nasıl olduğu gösterilerek Excel’in otomatik doldurma özelliği anlatılacak 2. Excel’in dosyaya sayfa ekleme , sayfa silme, sayfa adı değiştirme, belgeyi normal ve şifreli kayıt etme özelliği anlatılacak. Formül çubuğu ve formül girme şartları yazdırılacak. Otomatik toplam ve basit formül oluşturmanın nasıl yapılacağı gösterilecek Formüllerle ilgili basit uygulamalar yapılacak. TOPLA, ORTALAMA, MAK ve MIN formülleri ve hücre aralıklarına nasıl ad verileceği anlatılacak 3. Excel’de formülleri kopyalama , bir hücreyi kopyalama, silme, taşıma, yapıştırma değişikliklerini yineleme ve geri alma, Metini biçimleme, hizalama gibi özellikler anlatılacak 4. Satır ve sütun aralarına hücre ekleme ve satır sütun aralarından hüre silmenin nasıl yapılacağı,yüksekliklerinin nasıl değiştirildiği anlatılacak. Seçili bir alanın nasıl biçimlendirileceği gösterilecek. Biçim boyacısı anlatılacak. Hücrenin sayı, tarih, text ve diğer özellikleri anlatılacak 5. EĞER , AŞAĞIYUVARLA , AY , BOŞLUKSAY , BÜYÜKHARF , KÜÇÜKHARF, DÜŞEYARA , YATAYARA, KAREKÖK , MOD, UZUNLUK , NSAT komutların kullanımı anlatılacak 6. Grafik kavramına giriş yapılacak. Grafik oluşturmak için hangi veri alanı kullanılır, grafik türleri örneklerle anlatılacak Grafik yapısını değiştirme, grafik veri alanını değiştirme, grafik alanını biçimlendirme anlatılacak Çalışma sayfalarında ön izleme yapma , yazdırmadan önce sayfa yapısını ayarla ve grafik sayfasını yazdırma öğretilecek 7. Veri menü seçeneğine giriş yapılacak. Hücrelere veri yerleştirme işlemi anlatılacak Otomatik süz seçeneği anlatılacak. Süzme işlemi yaptıktan sonra nasıl veri aranır anlatılacak. Sıralama seçenekleri anlatılacak

E. MICROSOFT POWERPOINT 2002 (XP)

1. Genel olarak Power Point tanıtılacak. Program başlatıldığında gelen pencere üzerindeki kısımlar anlatılacak Menü seçenekleri anlatılacak. Boş sunu açılacak ve sunu üzerine zemin, nesne yerleştirilmesi anlatılacak 2. Daha önce hazırlanmış bir sunu üzerinde değişiklik anlatılacak. Bir sununun word’de kaydedilmesi, sunu üzerinde diğer programlara ve sunulara nasıl bağlantı yapılır anlatılacak 3. Gösterilen konuların bilgisayarda uygulaması yaptırılacak 4. Örnek sunu yapılarak genel tekrarı sağlanacak

F. MICROSOFT ACCESS 2002 (XP)

1. Microsoft Access Nedir? Access nesneleri genel olarak anlatılacak Access’e giriş-çıkış nasıl yapılır ,Veri tabanı oluşturma ,Oluşmuş veri tabanını açma-Veri tabanından çıkma anlatılacak 2. Yeni bir tablo nasıl oluşturulur anlatılacak. 3. Bir örnek veri tabanı oluşturularak konu kavratılmaya çalıştırılacak. Veri tabanı nesneleri arasında nasıl hareket yapılır anlatılacak 4. Veri tabanı üzerindeki Yeni-Aç-Tasarla butonları anlatılacak. (örneklerle) 5. Tablo tanımlamaları üzerinde değişiklik yapma işlemi anlatılacak.(Tasarla-Desing butonu ile) Alan Tipleri anlatılacak(Text-Memo-Number-Date-Time-Currency-Counter-Yes/No-Ole Object 6. Sütun Başlıkları,-İlk Değer anlatılacak. Kayıtlar üzerinde gezinti, alanlar arası- kayıtlar arası geçişler anlatılacak. Süzme işlemi nasıl yapılır, nasıl kaldırılır? Bir access tablosu nasıl diğer office programlarına dönüştürülür anlatılacak 7. Anahtar tanımlama- Kayıt seçme-Alan seçme-Birden fazla kayıt-Birden fazla alan -Tüm kayıtları seçme anlatılacak. Alanların yerlerini değiştirme anlatılacak. Alan gizleme ve gizli alanı açma işlemi anlatılacak (biçim menüsünden)Kayıt ekleme-silme-kesme-kopyalama-yapıştırma işlemleri anlatılacak 8. Tabloya dayalı form nasıl oluşturulur, form sihirbazı ve form tasarımı nasıl yapılır anlatılacak. Form üzerinde veri girişi nasıl yapılır anlatılacak 9. Tablo ve sorgulara dayalı raporlar nasıl hazırlanır anlatılacak (sihirbaz ve tasarım kullanılarak) Tablolara dayalı etiketler anlatılacak 10. Tablo ilişkilendirilmesi anlatılacak. Tek tablo ve ilişkilendirilmiş tablolar üzerinde sorgu nasıl oluşturulur? Tekrar eden kayıtlar ve eşleşmeyen kayıtlara dayalı nasıl sorgu oluşturulur anlatılacak 11. Tablo ve sorgulara dayalı raporlar nasıl hazırlanır anlatılacak (sihirbaz ve tasarım kullanılarak) Tablolara dayalı etiketler anlatılacak

G. INTERNET EXPLORER

1. Ağ nedir? Yerel ağ (LAN) Uluslar arası ağ (WAN) nedir? Anlatılacak, ağ ortamında çalışmak için neler gerekli genel olarak söz edilecek. Ana makine (Server), Kullanıcılar (User), Kullanıcı adı (User Name), Kullanıcı şifresi (Password) kavramları anlatılacak 2. Yerel ağda klasör ve sürücü paylaşımı (şifreli, şifresiz), dosya alış verişi, yazıcı paylaşımı ve ağ yazıcısı tanımı anlatılacak İnternet kavramına giriş yapılacak ve internete bağlanmak için neler gerekli ve internet abonesi nasıl olunur ,Kullanıcı adı, e-mail adresi, kullanıcı şifresi, erişim numarası ile ilgili bilgi verilecek FTP, protokolü İnternete nasıl bağlanılacağı uygulamalı olarak gösterilecek. Sık kullanılan internet adresleri yazdırılacak 3. İnternet adresleri ve gov, edu, org, com, mil, net, int, http, www, tr, fr, vb. kısaltmaları hakkında bilgi verilecek. İnternetle Microsoft internet Explorer programının kullanımı gösterilecek. Gerekli menüler ve gerekli ikonlar anlatılacak İnternette arama nasıl yapılır, bulunan bir program yerel bilgisayara nasıl download yapılır anlatılacak İnternette dosya transferi uygulamalı olarak gösterilecek 4. İnternet sayfalarındaki textler ve resimler nasıl yerel bilgisayara kaydedilir anlatılacak.e-mail (elektronik posta) kavramı anlatılacak. Free mail adresleri tanıtılacak. Ve free mail nasıl alınır anlatılacak Mail gönderme, gelen bir maili açma, istenen mailleri silme, adres kutusuna adres ekleme anlatılacak e-mail yoluyla dosya transferi nasıl yapılır? Anlatılacak. ve Outlook Express hakkında bilgi verilecek. İnternette sohbet programları nelerdir, kısaca tanıtılacak

İŞLENİŞ

Dersin adı BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK Sınıf BİLGİSAYAR TEORİK / UYGULAMA Ünitenin Adı/No BİLGİSAYAR GİRİŞ Konu BİLGİSAYAR NEDİR , DONANIM , YAZILIM ELEMANLARI Önerilen Süre 80 DK.


ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Öğretme ve öğrenme etkinlikleri, Öğretmen Konuları Teorik sınıfta gerek tahtada gerekse Bilgisayar üzerinde konuların anlatılması anlatma sonunda bazı öğrencileri benzer işlemleri tekrar yapması istenerek konular pekiştirilir. Daha sonra uygulama derslerinde konuları içeren belgeler öğrencilere yazdırılır. Bazı konular öğrencilerle birlikte işlenerek konuları iyice anlamaları sağlanır.
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Değerlendirme etkinlikleri, kursiyerlerin amaçlarla edinecekleri bilgi, beceri, görüş ve tutumlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır. Öğretmen amaçlara yönelik olarak, kursiyerin yorum yapacağı kavrama , uygulama yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirir. Öğretmen kursiyerleri değerlendirirken ölçme sonuçlarıyla; sınıf içi etkinliklere katılımı, sınav sonuçları, tutum ve davranışları, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, edindiği bilgileri paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

Advertisement