Yenişehir İlçesi BİTEFO[düzenle | kaynağı değiştir]

Branşı Bilişim Teknolojileri olan ya da Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni Yetiştirme Kurslarına Katılmış Ve Başarı Belgesi Almaya Hak Kazanan 15 Yıl Hizmet Süresinin Altında olan öğretmenler BİTEFO olarak görevlendirme isteyebilirler. Ba İlçemizde resmi ilköğretim okullarında görevli 26 tane bilişim teknolojileri formatör öğretmeni (BİTEFO) vardır, listesi aşağıdaki gibidir.

 • Bitefo Görevleri
  • 1- Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  • 2- Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.
  • 3- Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak
  • 4- Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.
  • 5- Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak.
  • 6- Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.
  • 7- Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.
  • 8- Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.
  • 9- Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.