FANDOM


  1. tanıt getirme, tümdengelim, çıkarım.

tsan chan | 23.11.2001 19:25

  1. delîl getirme. akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı; yaratılmışları görerek yaratanı anlamak.c kardelen | 08.02.2003 15:56
  2. eski dilde muhakeme, anlama kudreti..
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.