Bilmediler


Hakıykatin manîsin şerh ile bilmediler,

Erenler bu dirliği riyâ dirilmediler.


Hakıykat bir denizdir, şerîattır gemisi,

Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar.


Bular geldi tapıya, şerîat tuttu durur,

İçeri giribeni ne varın bilmediler.


Dört kitabı şerh eden, âsıdır hakıykatte,

Zîratefsîr okuyup, manîsin bilmediler.


Yunus adın sadıktır bu yola geldin ise,

Adın değşirmeyenler bu yola gelmediler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.