FANDOM


Bimen Şen, (d. 1873, Bursa – ö. 26 Ağustos 1943). Asıl adı Bimen Dergazaryan olan Ermeni asıllı besteci. Cenazesi, Feriköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bimen Şen'in asıl adı Bimen Dergazaryan'dır ve Ermeni asıllıdır;1873 yılında Bursa'da doğdu. Bir din adamı olan Gaspar Dergazaryan'ın dördüncü çocuğudur. Mûsikîşinas bir aileden geldiği için sesinin güzelliği dikkatleri çekmiş, çocukluğunda kilisede ilâhi okumaya başlamıştı. Kazandığı başarı kısa sürede çevresine yayıldı. Daha on bir yaşında iken, bir münasebetle Bursa'ya gelen Hacı Ârif Bey'e takdim edildi. Ona birkaç şarkı meşk ettiren ve sesini çok beğenen üstad, bu sanatta ilerlemesi için İstanbul'a gönderilmesini tavsiye etti. Ailesinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen, on dört yaşında iken ve bir kış günü İstanbul'un yolunu tuttu. Yanında bulunan para kısa sürede bitince açlık ve sefaletle karşı karşıya geldi. Kendi ifadesine göre onu bu durumdan yine açlık kurtardı. İş bulamayınca son bir çare olarak kiliseye başvurmuş ve ilâhi okumuştu. Orada bulunan dindar bir Ermeni, sesini çok beğenerek himayesine aldı. banker olan bu şahsın yanında bir süre çalıştıktan sonra serbest ticarete başladı. Böylece maddî durumu düzelen Bimen Efendi, bir yandan sarraflık yaparken;bir yandan da çevresini tanımaya çalıştı.

O dönemin ünlü mûsikîşinaslarından Tanburî Cemil Bey, Neyzen Aziz Dede, Şevki Bey, Kanunî Hacı Ârif Bey, Rahmi Bey, Hanende Nedim Bey, Hacı Kirami Efendi ve özellikle Hacı Ârif Bey'den çok şeyler öğrendi. Yaşadığı sürece ünlü bir hanende olarak tanındı ve takdir edildi. Süleyman Nazif onun için şu beyti yazmıştır:

"Ebedî nâzımıdır san'at-ı feryâdımızın"

"Öperiz ağzını hep Bimen-i üstadımızın"

Çok tanınmış bir ses sanatkârı olduğu halde gazinolarda çalışmadı. Özel mûsikî toplantılarında okurdu. Akşamları "Eldorado" gibi gazinolara gider ancak, hatırından geçemediği dostlarının ısrarı ile oturduğu yerden bazen bu fasıllara katılırdı. Konserler vermiş ve plâklar da doldurmuştur.

ATATÜRK'ün daveti üzerine Ankara'ya gelmiş , zaman zaman olmak üzere Dolmabahçe Sarayı'na da çağrılmıştır. Bir gazete röportajına verdiği cevapta bir mûsikî aleti kullanmadığını, nota bilmediğini, eserlerini başkalarının notaya aldığını, mûsikîden ve eserlerinden para kazanmadığını, bir kırgınlık sonucu piyasadan çekilerek evvelce biriktirdiğini satarak geçindiğini söylemiştir.

Bimen Efendi, 26 Ağustos 1943 tarihinde öldü. Cenazesi Lemi Atlı, Neyzen Rıza Bey, Tanburî Dürrü Turan, Sâdeddin Kaynak, Artaki Candan gibi tanınmış mûsikîşinasların katıldığı kalabalık bir toplulukla kaldırılarak, Feriköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Bestekâr olarak Hacı Ârif Bey taklitçisi değildir;ancak bu büyük sanatkârın başlattığı şarkı bestekârlığı yolunun samimî bir takipçisi olmuş, özellikle fasıl mûsikîmizin gelişmesine büyük hizmette bulunmuştur. Kendisini bilen, tanıyan ve dinleyen Ruşen Kam onun için şu satırları yazmıştır:". . . Bu an'anenin en kuvvetli, en popüler bestekârlarının sonuncusu Bimen Şen'dir. Ta. . . Şişli semtinden başlayarak İstanbul surlarına kadar uzanan bölge içinde onun eserlerinden birini, hattâ bir kaçını bilmeyen, terennüm etmeyen bir insan tasavvur etmek pek güçtür. Şöhreti ve eserleri I. Dünya Harbi ve sonra onu takip eden mütareke yılları içinde, bütün İstanbul ufuklarını kaplamış olan bu bestekârımız, her sınıf halkın kendi zevkini okşayacak tarzdaki şarkıları ile çok sevilmiştir. O dönemdeki yeni bir eseri, bütün umumi ve hususi saz meclisleri içinde muhitinin en kuytu köşelerinden yükselen seslerini, en güzel ahenklerini bu eserin büyüleyici melodileri arasında bulurdu. Onun bu sanat ve sanatkârlık tılsımı ölümüne kadar devam etmiştir.


Bimen Şen, zamanının en tutulan ve sevilen Uşşak, Hicaz, Saba, Hicazkâr, Kürdili-Hicazkâr, Hüseyni, Segâh, Hüzzam gibi makamlarında pek çok şarkı bestelemiştir. "

"Melodilerinde, kendinden evvelkilerin tesirlerinin izlerinden ziyade kendi kudret ve kabiliyetinin sesi duyulur ve bunlar gâh bir hüzün ve elemin, gâh bir neşve ve sürûrun ifadesi olarak gönüllere akseder. Yalnız şunu da ilâve edelim ki, onun bazı eserlerinde belli belirsiz şive bozukluğundan doğan bazı prozodi yanlışları biraz kulağı tırmalar. Bu zaten Hristiyan, Musevi Türk bestekârlarının daha bir kısmında kulağa çarpan bir keyfiyet olmakla birlikte, küçük bir tasarrufla bu gibi ufak tefek hatâlar her zaman için giderilebilir. "

Altı yüzü aşkın eserinin olduğunu, güzel şiirlerin kendisine bestekârlık ilhamı verdiğini, en güzel eserlerini yatakta ve gece yarıları uykudan uyanarak bestelediğini söyleyen Bimen Şen'in ikiyüz yirmi şarkısının notasını Şamlı İskender yayınlamıştır. Mûsikî eserleri repertuvarımızda ikiyüz elli kadar eseri bulunuyor. Bazı marşlar da bestelemiştir.

Özellikle Fasıl Mûsikîmize birbirinden güzel şarkılar kazandırmış olan bu değerli insanı saygıyla anıyoruz.


Bestelerinden bazıları Edit

Hüzzam:

Bilirim daha sen pek küçüceksin
Dil-hûn olurum yad-ı cemâlinle senin ben
Endamının hayalini gözlerimden silemem
Haleli gözlerin hayale döndü

Hicaz:

Acaba şen misin, kederin var mı?
Firkatin aldı bütün neşve-ü tab'ım bu gece
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından

Segah:

Dilde sevda sinede dağ-ı firak
Sun da içsin yar elinden
Bensiz ey şuh gülşeni âlemde mey nûş eyleme

Hüseyni:

İçtim suyunu şu coşkun derenin
Durmadan aylar geçer yıllar geçer, gelmez sesin
Dün yine günümüz geçti beraber

Sultaniyegah:

Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle


</div>


Eserleri Edit

Acem Aşiran Şarkı Bir kimseye açılmaz idim damenin olsam Sengin Semai Acem Aşiran Şarkı Diyorum bir gece olsun bana gel Aksak Acem Aşiran Şarkı Ey bağ–ı hüsnün dil–cu nihali Sengin Semai Acem Aşiran Şarkı Hoş gelirdi cana bezm–ı ülfetin Semai Acem Aşiran Şarkı Senin aşkın ey dil–ruba bir beladır Curcuna Acem Aşiran Şarkı Tutuldum türlü derd–ı bi–menende Aksak Acem Aşiran Şarkı Yokmuş bir aha ey gül–ı rana tahammülün Ağır Devr–i Hindi Acem Aşiran Şarkı Bir haber ver ey saba noldu gülistanım beni Ağır Aksak Acem Aşiran Şarkı Zehr olsa bile nuş edelim cam–ı şerabın Sengin Semai Acem Kürdi Şarkı Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün Sengin Semai Acem Kürdi Şarkı Elverdş tegaafül güzelim ruyunu göster Sengin Semai Acem Kürdi Şarkı Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda Sengin Semai Acem Kürdi Şarkı Sevilmeyi pek sever sevildikçe naz eder Aksak Bayati Araban Şarkı Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Sengin Semai Bestenigar Şarkı Derdimi ummana döktüm asmana ağladım Ağır Aksak Bestenigar Şarkı Her zaman serde hevay–ı zülf–u cananım eser Ağır Aksak Bestenigar Şarkı Leblerinden katre–ı sevdayı emmek isterim Sengin Semai Bestenigar Şarkı Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir Türk Aksağı Bestenigar Şarkı Ruhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Sengin Semai Bestenigar Şarkı Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Aksak Bestenigar Şarkı Şahısın efendim sen güzellerin Aksak Dilkeşhâverân Şarkı Bir teessür görünür tatlı nigahında bana Ağır Aksak Dilkeşhâverân Şarkı O çapkın büsbütün yaramaz oldu Aksak Dilkeşhâverân Şarkı Sen bir gül idin bülbül–ı avare de bendim Sengin Semai Evc Şarkı Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın Evc Şarkı Nazeninim buselerden toplayıp Mevla seni Ağır Aksak Ferahnak Şarkı Bir tatlı bakış hande ile gör neler etti Ferahnak Şarkı Candan vuruldum sen verd–ı ale Semai Ferahnak Şarkı Dil bülbül olup gonca–ı gülzara sarıldım Sengin Semai Ferahnak Şarkı Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir Sengin Semai Ferahnak Şarkı Gülşende ne hoş neşeli Cem meclisi kurdum Curcuna Ferahnak Şarkı Kızmasan sanki a dilber ne olur Aksak Ferahnak Şarkı Mehtabın ufuktan süzülüp battığı andı Sengin Semai Ferahnak Şarkı Nereden sindi göğsüne Ferahnak Şarkı Nur–ı ısmetle münevver gözlerin Ağır Aksak Ferahnak Şarkı Ruşen etse bu gece şem–ı ruhun hanemizi Ağır Aksak Hicaz Şarkı Beni terk eyledin en son ey mah Sofyan Hicaz Şarkı Bir peri–sima melek–ten yare oldum mübtela Ağır Aksak Hicaz Şarkı Birinin çeşmi siyah birisinin zülfü zerin Ağır Aksak Hicaz Şarkı Çok zamandır ben yaşattım serseri vicdanımı Ağır Aksak Hicaz Şarkı Gönlüm yine bir şuh–ı cefa–pişeye aktı Sengin Semai Hicaz Şarkı Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yare Curcuna Hicaz Şarkı Gülüşerek o yollardan geçerdin kışın Aksak Hicaz Şarkı Hal–ı dili arza yok mecalim Türk Aksağı Hicaz Şarkı Hastayım derd–ı deruna kimse bir dad etmiyo Curcuna Hicaz Şarkı İltifatın beni ihya eder Ağır Aksak Hicaz Şarkı Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsrm Sengin Semai Hicaz Şarkı Ruhum emelim kalb–ı nizarım zedelendi Sengin Semai Hicaz Şarkı Sahilde bu şeb yar ile bir zevkini sürdüm Sengin Semai Hicaz Şarkı Toplandı bulutlar şimşek çakıyor Sofyan Hicaz Şarkı Ya nasıl sevdim seni neden sataştım sana ben Curcuna Hicaz Şarkı Firkatin aldı bütün neşve–ı tabım bu gece Ağır Aksak Hicaz Şarkı Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından Sengin Semai Hicaz Şarkı Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim Ağır Aksak Hicaz Şarkı Ağyar ile sen geşt–u güzar eyle çemende Sengin Semai Hicazkar Şarkı Bağrı yanmış bir garib avareyim Aksak Hicazkar Şarkı Hicran ile dil–hasteyim ümmid ile nalan Sengin Semai Hicazkar Şarkı Kırsa bin tel naz ile terk–ı esaret eylemem Ağır Aksak Hicazkar Şarkı Mest–ı cam–ı vuslatın hicr ile mahmur olmas Aksak Hicazkar Şarkı Öperken ağzını düştüm bayıldım Curcuna Hicazkar Şarkı Ruyada bu şeb yarimin aguuşuna yattım Sengin Semai Hümayun Şarkı Bana her yerde senin ruy–ı melalin görünür Aksak Hümayun Şarkı Böyle mahzun durma ey nur–ı cemal Curcuna Hümayun Şarkı İsmini bilmezdim fakat tanırdım Düyek Hümayun Şarkı Kendimi ta yüreğimden vurdum Ağır Aksak Hümayun Şarkı Perişan bir güzellik var yine çeşm–ı siyahında Aksak Hümayun Şarkı Yol verin ey karlı dağlar aşayım Düyek Hüseyni Şarkı Açtıkça ruyin saçtıkça zülfün yar–ı dil–ara Aksak Hüseyni Şarkı Aşkına düştüğüm ilk günden beri Düyek Hüseyni Şarkı Bahçemde lale de var Hüseyni Şarkı Beni her görüşte handeler saçar Aksak Hüseyni Şarkı Bir gün olacak ben gibi naçar olacaksın Yürük Semai Hüseyni Şarkı Dağları aştım da indim ovaya Aksak Hüseyni Şarkı Dün yine günümüz geçti beraber Aksak Hüseyni Şarkı Edebi aşk olamaz zevk bulamaz alemde Ağır Aksak Hüseyni Şarkı Hasta–ı zar–ı nizarım seni sevdim seveli Ağır Aksak Hüseyni Şarkı Hep nağme uçar neşe doğar handelerinden Sengin Semai Hüseyni Şarkı İçtim suyunu şu coşkun derenin Aksak Hüseyni Şarkı Sen inleme ta inlemesin gökte melekler Hüseyni Şarkı Seveyim sevdiğini ah bilerek Aksak Hüseyni Şarkı Üzma kendin nafile kanmam söze Sofyan Hüseyni Şarkı Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Akşam kuru bir gül gibi yadımda silindi Hüzzam Şarkı Aşkının tahtını gönlüme kurdum Sengin Semai Hüzzam Şarkı Bi–behre bir aşık gibi tedkıyka ne hacet Sengin Semai Hüzzam Şarkı Bilirim sen daha pek küçücüksün Aksak Hüzzam Şarkı Bilmem ki beni sen ne zaman şad edeceksin Sengin Semai Hüzzam Şarkı Bir sis kızaran ufku dönük tüllere sarmış Hüzzam Şarkı Buyunu senden alır her bir çiçek Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Cemal–ı şive–kara bak Düyek Hüzzam Şarkı Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Görmedim alemde vefa hiç kimseden Sengin Semai Hüzzam Şarkı Göz ucuyla bir baktı Aksak Hüzzam Şarkı Gözlerim gözlerine hayrandır Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Gözüm leyl–u nehar ağlar benim çün Aksak Hüzzam Şarkı Hareli gözlerin hayale döndü Düyek Hüzzam Şarkı Hep yes ile dökmekte iken didelerim kan Sengin Semai Hüzzam Şarkı Merhamet eyleme sen de bana ey nazlı yar Sengin Semai Hüzzam Şarkı Mey sana gonca–ı naz açtı da bülbül etti Curcuna Hüzzam Şarkı Rahne–dar ettin dil–ı viranımı Curcuna Hüzzam Şarkı Ruhumda bu şeb hicr–ı visalin yanıyorken Türk Aksağı Hüzzam Şarkı Sabrımı gamzelerin sihr ile tarac edeli Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Sakladım söylemedim derdimi her derdi unu Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Sinenin aşık–ı şuridesidir didelerim Aksak Hüzzam Şarkı Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın Aksak Hüzzam Marş Yine düşman kurmuş yurduma pusu Hüzzam Şarkı Endamının hayalini gözlerimden silemem Ağır Aksak Hüzzam Şarkı Dil–hun olurum yad–ı cemalinle senin ben Semai Isfahan Şarkı Ben feda etmek dilerken dost için hep canım Ağır Aksak Isfahan Şarkı Dehrin elemi bitmedi billahi usandım Sengin Semai Isfahan Şarkı Muhterizken halini arz etmeye gönlüm sana Curcuna Isfahan Şarkı Ne bakarsın a gönül hırs ile yarin yüzüne Curcuna Isfahan Şarkı Sanma temin eyledin cana beni Ağır Aksak Karcığar Şarkı Bağlandı siyeh zülfüne divane mi gönlüm Curcuna Karcığar Şarkı Bir hoş tekellüm eyler ol afet çıtır–pıtır Aksak Karcığar Şarkı Sinende başım gönlümü dinlendirebilsem Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Türk Aksağı Kürdilihicazkâr Şarkı Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Ateş–ı aşkın dile etti eser Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Bir tatlı sada gelmededir bestelerinden Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Can esir–ı ıztırab olsun mu sen canan iken Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Dün gece ümmid–ı vuslatla melek Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Gözümde sevdiğim nur–ı emelsin Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Gözünün misli yok alemde senin Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Güle konmuş bülbül gibi kalbim neşeli Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Gün kavuştu ümid gülü soluyor Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Kahr–ı felek yaktı bu cism–u teni Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Kalbimde seni bir senedir gizli severdim Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Kemend–ı zülfe bend etti beni bir nec–civan Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Kerem et sagarı destin ile doldur atalım Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Kurulsun bezm–ı işret sakıya peymaneler dö Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Mey alihi sakıylik eder bizleri gözler Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Nazlı güzel bebeciğim Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Ruz–ı hicranı uzattıkça uzatmıştır felek Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Sen istiğna gülüsün niyaz bülbülü ben de Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Seninle ey gül–ı ahsen Düyek Kürdilihicazkâr Şarkı Severim ben seni pek çok severim Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Şive–karım that–gahın sinem olsun daima Ağır Aksak Kürdilihicazkâr Şarkı Ta haşre kadar taze kalır neşve–ı busem Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Yüzüm şen hatıram şen meclisim şen mevkii Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Her gece semada ararım seni Aksak Mahur Şarkı Bazan o melek gelir Düyek Mahur Şarkı Sendedir hüsn–ı cihan zevk–ı nihan ruh–ı rev Aksak Mahur Şarkı Seni gönlüm severken gel Aksak Mahur Şarkı Taliimden ben ederken iştika Ağır Aksak Mahur Şarkı Tiğ–ı gamzenle saçın bendende sergerdanını Ağır Aksak Mahur Şarkı Vuslat dileyip vadine ey sevgili kandım Sengin Semai Muhayyer Şarkı Ah felek aldın benim bir tanemi Aksak Muhayyer Şarkı Benim ey dilber–ı sevda–eserim Aksak Muhayyer Şarkı Çünki bülbülsün gönül bir gülsitan lazım san Ağır Aksak Muhayyer Kanto Geminin kıçına yaydırdık halı Curcuna Muhayyer Şarkı Her derdimi bir gizli nigahınla unuttum Sengin Semai Muhayyer Şarkı Hezar mihen–u meşakla yoruldu cism–ı nizar Aksak Muhayyer Şarkı Nev–baharın en güzel leylinde sendin dinley Ağır Aksak Muhayyer Şarkı Şahane bakışlarla o çeşman–ı latifin Sengin Semai Muhayyer Şarkı Vakt–ı bahar gibi gel nerdesin Aksak Muhayyer Kürdi Şarkı Birgün unutur zann ediyor aldanıyorsun Sengin Semai Muhayyer Kürdi Şarkı Koparan sinemi ağyar elidir Aksak Mâye Şarkı Dolsun dile nurun aç nikaabın Sofyan Mâye Şarkı Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi Ağır Aksak Müstear Şarkı Bakınız şu kuşa ne söyler öter Curcuna Müstear Şarkı Ne yaptın ki bana söyle Aksak Müstear Şarkı Zevk–ı dilberle gönül düşme gama Ağır Aksak Neva–Uşşak Şarkı İçin dostlar cabadan hovardayım babadan Düyek Nihavend Marş Ana harb ilan oldu gaazilere gün doğdu Nim Sofyan Nihavend Şarkı Baktım yüzünün haline de aline kandım Sengin Semai Nihavend Şarkı Ben miyim yalnız hayran–ı hüsnün ey nevciv Nihavend Fantezi Benim yarim şıktır şık Sofyan Nihavend Şarkı Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında Semai Nihavend Şarkı Issız gecede ben yine hicranı düşündüm Aksak Nihavend Şarkı Mehtabın güle akan yıldızı Nihavend Şarkı Nereden sevdim o zalim kadını Nihavend Şarkı Titriyorken dudaklarımda adın Ağır Aksak Nişaburek Şarkı Lal oldu tenim kalmadı vallahi mecalim Sengin Semai Rast Şarkı Bir tesadüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni Ağır Aksak Rast Şarkı Gün gelir de canan beni ararsa Semai Rast Şarkı İzin ver lutf eyle darılma sakın Aksak Rast Şarkı Keklik gibi sekerek oynatarak belini Düyek Rast Marş Müttefikler hepiniz bunu böyle bilesiniz Rast Şarkı Rast geldi gönül çeşm–ı sitem–kar–ı nigara Türk Aksağı Rast Şarkı Senin aşkınla nalanım Semai Rast Şarkı Yine kaptırdı gönül kendini aşk alemine Saba Şarkı Boylu boslu hoş kıyafetli vücudu bi–bedel Düyek Saba Şarkı Güllerin gölgelerinde uyuyan bi–çare ben Curcuna Saba Şarkı İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil Sengin Semai Saba Şarkı Paymalin olmak ümmidiyle damanın gibi Semai Saba Şarkı Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum Sengin Semai Saba Şarkı Yolunda inleyeyim sesini dinleyeyim Düyek Saba Şarkı Çamlar altında uzattı dest–ı nazik bir peri Ağır Aksak Segah Şarkı Bensiz ey gül gülşen–ı alemde mey nuş–eyle Ağır Aksak Segah Şarkı Ey buse ne seyyale idin kalbimi yaktın Sengin Semai Segah Şarkı Hem–bezm–ı safa yan yana kol kola gezerken Sengin Semai Segah Şarkı Dilde sevda sinede dağ–ı firak Aksak Sultaniyegah Şarkı Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle Sengin Semai Sultaniyegah Şarkı Gel şu tayyare ile hak–ı kederden uçalım Ağır Aksak Sultaniyegah Şarkı Gözlerinin hazin bakışı vardır Aksak Suz–i Dil Şarkı Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Ağır Aksak Suz–i Dil Şarkı Birdenbire neşen niye bilmem yine kaçtı Sengin Semai Suz–i Dil Şarkı Çamlarda dolaşsak yine hulyalara dalsak Sengin Semai Suz–i Dil Şarkı Gül olsam sızsam inbiklerinden Aksak Suz–i Dil Şarkı Müştakına ey gül ey gül–ı gülzar–ı letafet Sengin Semai Suz–i Dil Şarkı Oya olsam o ipekten tülüne Aksak Suz–i Dil Şarkı Sanma temin eyledin cana beni Suz–i Dil Şarkı Seni böyle niçin sevdim Aksak Suzinak Şarkı Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Suzinak Şarkı Bıraktı beni avare düşkün Curcuna Suzinak Şarkı Çeşm–ı alem görmedik bir nev–civansın sev Curcuna Suzinak Şarkı Ey hüner–ver dil–ruba ey nazlı nazik nağme Ağır Aksak Suzinak Şarkı Kalmadı dilde safay–ı aşk–ı yar Sengin Semai Suzinak Şarkı Yine tenha elime girdi hele cananım Aksak Tahir–Buselik Şarkı Geliyor benim edalı yarim Aksak Tahir–Buselik Şarkı Pek bozulmuş meh–cemalin gül–tenim Ağır Aksak Tahir–Buselik Şarkı Sonbaharın zevki hoştur Türk Aksağı Uzzal Şarkı Gel bir daha gül–ruyunu aç handeni göster Sengin Semai Uzzal Şarkı Gel harab–ı hasretim bilmez misin hicran ne Ağır Aksak Uzzal Şarkı Günden güne ruhum daha yorgun daha argın Sengin Semai Uzzal Şarkı Acaba şen misin kederin var mı Curcuna Uşşak Şarkı Ada'dan gitti seninle bütün ezvak–ı safa Ağır Aksak Uşşak Şarkı Bahar erdi buyur gülzara sen de Curcuna Uşşak Şarkı Bana doğru söyle ahu–nigahım Aksak Uşşak Şarkı Bir görüşte aklım aldın neylediğim bilmedim Ağır Aksak Uşşak Şarkı Çerh elinden kimse yok alemde giryan olma Ağır Aksak Uşşak Şarkı Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin Sengin Semai Uşşak Şarkı Ey kuş neden mahzun durursun öyle Düyek Uşşak Şarkı Feryadımı gördükçe benim ey gül–ı rana Sengin Semai Uşşak Şarkı Girdab–ı yese düştüm yoktur halasa çare Sengin Semai Uşşak Şarkı Gözlerini birgün görsem o gün kalbim şenle Düyek Uşşak Şarkı Hayli demdir niye hırçınlığın var Aksak Uşşak Şarkı İçin dostlar cabadan Düyek Uşşak Şarkı Leblerin gördüm usandım goncadan Devr–i Hindi Uşşak Şarkı Safa senin tebessümün Türk Aksağı Uşşak Şarkı Seni gidi çapkın seni Sofyan Uşşak Şarkı Sevday–ı cemalin beni pek derbeder etti Sengin Semai Uşşak Şarkı Ümidin bağına nurlar saçıldı Aksak Uşşak Şarkı Vasıl–ı semin değil mi ah–u feryadım benim Aksak Uşşak Şarkı Yandım o senin gül gibi ruhsarına yandım Sengin Semai Yegâh Şarkı Ah nolurdu mavili simin–beden Sengin Semai Yegâh Şarkı Ser–beste oldum zülf–ı nigare Aksak Yegâh Şarkı Yarin saçını çözdü elim muhterizane Sengin Semai Yegâh Şarkı Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini Ağır Aksak Zavil Şarkı Güzelim gel gidelim alemi ab eyleyelim Curcuna Zavil Şarkı Kurban olam endamına yarimin Türk Aksağı Şedd–i Araban Şarkı Buy–ı zerrin tütüyor kakül–u zer–tarında Ağır Aksak Şedd–i Araban Şarkı Gönlüm yine bir gonca–ı nev–ruza tutuştu Sengin Semai Şedd–i Araban Şarkı Mehcur–ı cemalin olalı bir sene oldu Sengin Semai Şedd–i Araban Şarkı Nazirin yok vücud–ı bi–bedelsin Devr–i Hindi Şehnaz Şarkı Bir yaz gecesi Çamlıca'da yar ile kaldım Sengin Semai Şehnaz Şarkı Ey gamlı dağların siyah gülleri Aksak Şehnaz Şarkı Hüsn–u anın pek beğendim işve–baz Sengin Semai Şehnaz Şarkı Söyle niçin benden kaçtın yüreğime yare açtı Düyek Şehnaz Şarkı Yeni baştan bir dilbere yandım ben Aksak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.