FANDOM


Bir bülbülcük konmuş dağlar başına
Sal Allahım sal sılama varayım
Şahin yuva yapar kendi başına
Sal Allahım sal sılama varayım
Bizim evlerimiz dağdan ötedir
Hısım kavim bize ana atadır
Yad illerde kalmak kula hatadır
Sal Allahım sal sılama varayım
Ekili yaylalar nasıl basayım
Üzerine birkaç kurban keseyim
Bu iş Haktan geldi kime küseyim
Sal Allahım sal sılama varayım
Atlarımız yemin yedi silindi
İki kardaş karşı karşı salındı
Ciğerciğim delik delik delindi
Sal Allahım sal sılama varayım
Pir Sultan Abdal'ım baki değildir
Tuz ekmek her aşık hakkı değildir
Bu dünya kimseye baki değildir
Sal Allahım sal sılama varayım
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.