FANDOM


Bir Ariza Gölgeler Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Ne Eser,Ne De Semer3'lü Tablo Sunumu Edit


Bir Gece
Güncel Türkçesi

The Night

Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

On dört yüzyıl önce, yine böyle bir geceydi,

Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!

Fourteen century ago, just like a night like this,

From the sand, an orphan ascended!

Lakin, o ne husrandı ki: Hissetmedi gözler,

Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!

Fakat, o ne yoksunluktu ki görmedi gözler;

Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

But, eyes didn’t see, what a deficiency;

For thousands of years, they were waiting for him, though!

Neden görecekler? Göremezlerdi tabiî;

Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi,

Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî:

Bir kere ortaya çıktığı çöl en sapa yerdi;

How could they see? They couldn’t of course:

The place that boy ascended was off the beaten track;

Bir kerrede, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,

Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.

Bir kere de, dünyanın mamur yerleri, o zamanlar,

Bunalımlar içindeydi, bugünden de beterdi.

And those days, most fertile grounds on the Earth,

Was in the middle of crisis, worse than today.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Sırtlanları geçmişti insanlar yırtıcılıkta;

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Men were wilder than hyenas;

A person was toothless, his brothers would eat him!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.

Salgındı, bugün Şark'ı yıkan, tefrika derdi.

Anarşi bütün ufuklarını sarmıştı yeryüzünün,

Salgındı, bugün Doğu'yu yıkan bölücülük derdi.

Anarchy was arisen above the Earth,

The seperatism which destroys esast today, was a plague.

Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!

Derken, büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz,

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!

Than that orphan grew up to his fourties,

Feet that stalks heads reached to water!

Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma'sum,

Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!

Bir solukta insanlığı kurtardı o masum.

Bir hamlede Bizans ve İran hükümdarlarını yere serdi!

That innocent saved the humanity, in a breath time.

He overthrown the Byzantine and Iranian sovereigns just with a blow!

Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;

Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi geberdi!

Güçsüzlük, zayıflık ki payına düşen hep ezilmekti, hayat buldı

Zalimlik ki yok olmayı aklına getirmezdi, geberdi.

Weak and impotent was already crushed, that was the life.

Cruelty, has never thought of destruction, was dead.

Evet, âlemlere rahmetti iyiyi, kötüden ayıran şeriati,

Büyük kanadını adalet isteyenin yurduna gerdi.

Yes, a he was blessing to the realms, who seperated good from bad,

Stretched his wings above the land of people who want justice.

Dünya neye sâhipse, O'nun vergisidir hep;

Medyûn ona cemiyyet-i, medyun O'na ferdi.

Dünya neye sahipse, onun verdikleridir hep:

Toplumu da ferdi de hep ona borçlu.

What the World has, is all his giving.

Community and person is owes him at all.

Medyundur o mâsûma bütün bir beşeriyet...

Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.

Borçludur o masuma bütün bir insanlık...

Yâ Rab, bizi kıyamet gününde bu inanışla haşret.

All of humanity is debtor to him...

Alas, Lord, muster us with this belief in doomsday.

Video
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.