Bir Müşkile


Onsekiz bin âlem halkı cümlesi bir içinde

Kimse yok birden artık söylenir bir içinde.


Cümle bir onu birler cümle ona giderler

Cümle dil onu söyler her bir tebdil içinde.


Cümle göz onu gözler kimse yok nişan verir

Gören kim gösteren kim kaldık müşkil içinde.


Kim gördü onu ayan ne hod nakış ne nişan

Sözü Lenterâni’dir Musiye Tur içinde.


Doksan bin Hak kelâmı altmış bin hâş u âmı

Otuz bini hâss’ül-hâs oldurur sır içinde


Oldurur ol gizli ârif söyler dün gündüz

Hiç nişanı denmedi hur u kusur içinde


Yunus sen diler isen dostu görem der isen

Ayandır görenlere ol gönüller içinde.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.