FANDOM


Ressam Haklı Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Bir Resmin Akasına Yazılmış İdi


Aslı
Güncel Türçesi
Şu geçici hayat ile ebedi hayatın,
Buluştuğu mekandır kabir denen son dinlenme yeri.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ikinci ömür var: Değildir yaratılış boşuna madem.
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl
Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Sen ey gafil insanoğlu, alemde bir gelecek temini
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,
Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Eğer üç günlük gelecek için öteyi anmazsan,
Boşunadır, korkarım, dünyada geçirdiğin günler.
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan
Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Gerçek mutluluğa eren ancak o adamdır ki, dünyadan
Giderken miras olarak büyük bir ad bırakır.
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Allah'ım doğru bir hareket tarzı nasıl bulsun insanlar,

Vehimlerin karanlık perdesiyle örtülmüşken hakikatler?|}


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.