FANDOM


Ressam Haklı Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
Bir Resmin Akasına Yazılmış İdi
Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi
Güncel Türçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şu geçici hayat ile ebedi hayatın,
Buluştuğu mekandır kabir denen son dinlenme yeri.

The place called grave is the final resting place ,

Where the temporary and the eternal life meets

örnek osmanlıca مقدمة
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ikinci ömür var: Değildir yaratılış boşuna madem.
If the life ends by dying nothing can be understood,
Yes ,there is a second life:Since the creation isn't useless.
örnek osmanlıca مقدمة
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl
Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Sen ey gafil insanoğlu, alemde bir gelecek temini
Edeydim,der çekersin isteyerek bir yığın kederler.

Thou unwary human beings, if only I had supplied a future in the universe,

You say and voluntarily suffer a pile of grief .

örnek osmanlıca مقدمة
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,
Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Eğer üç günlük gelecek için öteyi anmazsan,
Boşunadır, korkarım, dünyada geçirdiğin günler.
For three days of future,If you don't commemorate the after life ,
the days you passed on earth are uselessly I scare.
örnek osmanlıca مقدمة
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan
Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Gerçek mutluluğa eren ancak o adamdır ki, dünyadan
Giderken miras olarak büyük bir ad bırakır.
The only man who reaches the real hapiness is him,
He leaves a great name while going.
örnek osmanlıca مقدمة
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Allah'ım! Doğru bir hareket tarzı nasıl bulsun insanlar,

Şüphelerin karanlık perdesiyle örtülmüşken gerçekler?

Oh Lord!How can people find a true behaving style,
since the truth is covered with the dark curtains of doubt?
örnek osmanlıca مقدمة

|}

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.