FANDOM


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm.
Güncel Türkçesi Buraya
Current temporary life and eternal life, Meet the so-called final resting place of burial place.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı, Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Güncel Türkçesi Buraya
Life is a dying thing not understand is exhausted, Yes, I have a second life: Now that he is not in vain creation.
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Güncel Türkçesi Buraya
You man off guard, saying the world must I provide a future You take the pain as a volunteer in a heap.
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan, Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Güncel Türkçesi Buraya
If you are around the corner for the next three days if you not think, Goes to waste, I fear, the days spent in the world.
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Güncel Türkçesi Buraya
But that he is the man whose real happiness, the world Leaves a legacy as the way to a big name.
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Güncel Türkçesi Buraya
How people will find the style of a movement towards God, Delusions dark curtain when it cover truths?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.