Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.570
pages

Bir mezar taşına yazılmış idi/ingilizce


Ressam Haklı Safahat Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Bir Resmin Akasına Yazılmış İdi
Disambig.svg Bakınız: Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/1, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/2, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/3, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/4, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/Açıklama , Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/Güncel Türkçe, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/İngilizce, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/Osmanlıca, Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/Farsça , Bir Mezar Taşına Yazılmış İdi/Arapça


2'li tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin
Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm.
Şu geçici hayat ile ebedi hayatın
Buluştuğu mekandır mezar denen son dinlenme yeri
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı
Evet, bir ikinci ömür var:Mademki yaratılış boşuna değil
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Sen ey gafil insanoğu,dünyada bir gelecek sağlamalıyım deyip
Çekersin gönüllü olarak bir yığın acıyı
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan, Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Eğer üç günlük gelecek için öteyi düşünmezsen
Boşa gider, korkarım, dünyada geçirdiğin günler
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Gerçek mutluluğa eren ancak o adamdır ki dünyadan
Giderken miras olarak büyük bir ad bırakır
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar, Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?
Allahım doğru bir hareket hareket tarzı nasıl bulsun insanlar,
Vehimlerin karanlık perdesiyle örtülmüşken gerçekler?

3'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin
Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm.
Şu geçici hayat ile ebedi hayatın
Buluştuğu mekandır mezar denen son dinlenme yeri
İngilizce Tercüme Buraya
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı
Evet, bir ikinci ömür var:Mademki yaratılış boşuna değil
İngilizce Tercüme Buraya
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl
Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Sen ey gafil insanoğu,dünyada bir gelecek sağlamalıyım deyip
Çekersin gönüllü olarak bir yığın acıyı
İngilizce Tercüme Buraya
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan,
Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Eğer üç günlük gelecek için öteyi düşünmezsen
Boşa gider, korkarım, dünyada geçirdiğin günler
İngilizce Tercüme Buraya
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan
Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Gerçek mutluluğa eren ancak o adamdır ki dünyadan
Giderken miras olarak büyük bir ad bırakır
İngilizce Tercüme Buraya
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Allahım doğru bir hareket hareket tarzı nasıl bulsun insanlar,
Vehimlerin karanlık perdesiyle örtülmüşken gerçekler?
İngilizce Tercüme Buraya

4'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şu fânî zindegâniyle hayât-ı câvidânînin
Telâkî-gâhıdır makber denen son menzil-i ârâm.
Şu geçici hayat ile ebedi hayatın
Buluştuğu mekandır mezar denen son dinlenme yeri
grave is the last resting place to connect a permanent and temporary life
örnek osmanlıca مقدمة
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı,
Evet, bir ömr-i sânî var: Değil hilkat abes mâdâm.
Hayat ölmekle bitmiş olsa bir şey anlaşılmazdı.
Evet, bir ikinci ömür var:Mademki yaratılış boşuna değil
İf the life ends with death nothing can be understood.Yes suppose that there is a second life it is worth to be created
örnek osmanlıca مقدمة
Sen ey gâfil beşer, âlemde bir te´mîn-i istikbâl
Edeydim, der çekersin ihtiyârî bir yığın âlâm.
Sen ey gafil insanoğu,dünyada bir gelecek sağlamalıyım deyip
Çekersin gönüllü olarak bir yığın acıyı
You mankind ! !for the fear of supplying future for yourself
carrry the lots of pain eagerly
örnek osmanlıca مقدمة
Eğer üç günlük istikbâl için ferdâyı anmazsan, Hederdir, korkarım, dünyâda imrâr ettiğin eyyâm.
Eğer üç günlük gelecek için öteyi düşünmezsen
Boşa gider, korkarım, dünyada geçirdiğin günler
İf you don"t think three day future
you waste the days passed on the world
örnek osmanlıca مقدمة
Hakîkî bahtiyâr ancak o âdemdir ki, dünyâdan Giderken mâmelek nâmıyle terk eyler büyük bir nâm.
Gerçek mutluluğa eren ancak o adamdır ki dünyadan
Giderken miras olarak büyük bir ad bırakır
The happy man is the man leaves an honour while leaving from the world
örnek osmanlıca مقدمة
İlâhî! Doğru bir meslek nasıl bulsunlar insanlar,

Hakâik hep dururken perde pûş-i zulmet-i evhâm?

Allahım doğru bir hareket hareket tarzı nasıl bulsun insanlar,Vehimlerin karanlık perdesiyle örtülmüşken gerçekler?
My god how the people find the correct way
while the truths covered with black clouds
örnek osmanlıca مقدمة


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Mehmet Akif Ersoy'un Bir Mezar Taşına Yazılmış idi şiiri

Advertisement