Yenişehir Wiki
Advertisement

● 11. It is a fundamental principle that any new occurrence shall be regarded as happening at the time nearest to the present.

  • Madde 11 - Bir emr-i hâdisin akreb-i evkâtına izâfeti asıldır.Yani hâdis olan bir işin sebep ve zaman-ı vukûunda ihtilâf olunsa zaman-1 ba'îde nisbeti ispat olunmadıkça hâle akreb olan zamana nisbet olunur.MC MC/10, MC/5, MC/8; HUMK 299.
Advertisement